Saf Madde Ve Karışım Arasındaki Farklar Nelerdir?
 1. Ana Sayfa
 2. Bilim

Saf Madde Ve Karışım Arasındaki Farklar Nelerdir?

Saf madde ve karışım arasındaki farklar madde madde açıklanırsa verimli olabilir. Bu yüzden farkları madde madde açıklayacak olursak;

 • [yesil]Madde 1:[/yesil] Saf maddeler yapılarında tek cins atom bulundururken, karışımlar farklı cins atomlardan oluşmaktadır.
 • [yesil]Madde 2:[/yesil] Saf maddeler yalnızca homojen olabilirken, karışımlar homojen ya da heterojen olabilmektedir.
 • [yesil]Madde 3:[/yesil] Saf maddelerin hal değiştirme sıcaklıkları belirli ve sabitken, karışımların hal değiştirme sıcaklıkları sabit değildir.
 • [yesil]Madde 4:[/yesil] Saf maddeler fiziksel yollarla daha küçük maddelere ayrışamazken, karışımlar fiziksel yollarla ayrıştırılabilmektedir.
 • [yesil]Madde 5:[/yesil] Saf maddeler semboller ve formüllerle gösterilirken, karışımların herhangi bir sembol ya da formülleri yoktur.

Bir Sıvının Saf Madde Olduğunu Nasıl Anlarız?

Bir sıvının saf madde olup olmadığı iki şekilde anlaşılabilmektedir. Bunlardan ilki kaynama noktasında bakmaktır. Eğer söz konusu sıvının kaynama noktası diğer sıvılardan farklıysa, saf maddedir demek mümkündür. İkincisi maddenin element ya da bileşik olup olmadığına bakmaktır. Çünkü element ve bileşiklerin tümü saf maddedir. Bir madde için kimyasal formül yazılabiliyorsa, o madde saf maddedir.

Bir Sıvının Karışım Olup Olmadığını Nasıl Anlarız?

bir sivinin karisim olup olmadigini nasil anlariz

Bir sıvının karışım olup olmadığı çıplak gözle bakarak ya da ayırma yöntemleri kullanılarak anlaşılmaktadır. Karışımlar ikiye ayrılmaktadır: Homojen karışımlar ve heterojen karışımlar. Homojen karışımlar, karışımın her tarafında aynı özelliği göstermektedir. Bu nedenle tek bir madde gibi göründüklerinden karışım olduklarını anlamak zordur. Heterojen karışımlar ise, karışımın her tarafında aynı özellikleri göstermeyen ve içindeki maddeleri görebildiğimiz karışımlardır.

Bir sıvının içerisindeki tanecikler çıplak gözle görülebiliyorsa o sıvının heterojen bir karışım olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu yöntem, karışım olup olmadığını anlamanın bir yoludur. Bir sıvı tek bir madde gibi görünüyorsa karışım olup olmadığını anlamak için ayırma yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemler; tanecik boyutu farkı, erime noktası farkı, kaynama noktası farkı, yoğunluk farkı ve çözünürlük farkından yararlanılarak oluşturulmaktadır.

Tanecik boyutu farkından yararlanan yöntemler süzme ve eleme gibi yöntemlerdir. Ancak bu yöntemler homojen sıvılarda pek etkili olmayacaktır. Kaynama noktası farkından yararlanılan yöntemlerden olan basit damıtma ve ayrımsal damıtma sıvılar üzerinde etkili yöntemlerdir. Özütleme, kristallendirme ve ayırma hunisi kullanılabilen diğer yöntemlerdir.

Saf Maddenin Özellikleri Nelerdir?

Saf maddelerin özellikleri şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • [yesil]Madde 1:[/yesil] Saf maddeler tek cins atom içermektedir ve içerisinde kendisinden başka bir madde bulundurmamaktadır.
 • [yesil]Madde 2:[/yesil] Saf maddeler ikiye ayrılmaktadır: Elementler ve bileşikler. Elementler aynı tür atomların oluşturduğu maddelerken, bileşikler en az iki elementin bir araya gelerek oluşturduğu maddelerdir.
 • [yesil]Madde 3:[/yesil] Saf maddeler hal değişim sıcaklıkları, özkütle, çözünürlük ve esneklik katsayısı gibi özelliklere sahiptirler.
 • [yesil]Madde 4:[/yesil] Fiziksel yöntemlerle daha küçük birimlere ayrılamamaktadır.
 • [yesil]Madde 5:[/yesil] Saf maddelerin belirli bir hal değiştirme sıcaklıkları bulunmaktadır.
 • [yesil]Madde 6:[/yesil] Belirli koşullarda belirli yoğunluğa sahiptirler.
 • [yesil]Madde 7:[/yesil] Saf maddeler homojendirler.
 • [yesil]Madde 8:[/yesil] Semboller ve kimyasal formüllerle gösterilmektedirler.
 • [yesil]Madde 9:[/yesil] Doğada doğal olarak bulunabilmektedirler.

Karışımın Özellikleri Nelerdir?

Karışımın özellikleri şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Karışımlar en az iki maddenin bir araya gelmesiyle oluşmaktadırlar. Homojen karışımlar ve heterojen karışımlar olmak üzere iki gruba ayrılmaktadırlar.
 • Karışımları oluşturan maddelerin kimyasal özelliklerinde değişiklik olmamaktadır.
 • Farklı cins atom veya molekül içermektedirler.
 • Herhangi bir sembol ya da kimyasal formülleri bulunmamaktadır.
 • Karışımlar erime ve kaynama noktası gibi fiziksel özellikleri kullanarak bileşiklerine ayrıştırılabilmektedirler.
 • Karışımların erime ve kaynama noktaları, çözünenin derişime bağlıdır. Dolayısıyla belirli bir erime ve kaynama noktaları bulunmamaktadır.
 • Karışımı oluşturan maddeler arasında sabit bir oran bulunmamaktadır.
 • Karışımların özkütleleri kendisine oluşturan maddelerin miktarına göre değişmektedir. Dolayısıyla belirli bir özkütleleri bulunmamaktadır.

Konuyu daha iyi anlayabilmeniz adına süt karışım mıdır? Makalemizi okuyabilirsiniz.

içeriğimizi oylayın