Bakara Suresi 255. Ayet Meali ve Verilmek İstenen Mesaj
  1. Ana Sayfa
  2. Din

Bakara Suresi 255. Ayet Meali ve Verilmek İstenen Mesaj

0

Yazımızda öncelikle Ayet-el Kürsi olarak da anılan Bakara suresi 255 ayet mealini inceleyecek ve daha sonra bu surede verilmek istenen mesajın ne olduğu hakkında konuşacağız. Surenin mealine geçmeden önce ayetin okunuşunu verelim:

Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum, la te’huzuhu sinetun ve la nevm, lehu ma fis semavati ve ma fil ard, menzellezi yeşfeu indehu illa bi iznih ya’lemu ma beyne eydihim ve ma halfehum, ve la yuhitune bi şey’in min ilmihi illa bi ma şae, vesia kursiyyuhus semavati vel ard, ve la yeuduhu hıfzuhuma ve huvel aliyyul azim.

Bakara Suresi 255. Ayet Meali

Bakara suresi 255 ayet için farklı mealler bulunmaktadır. Bu meallerden bazılarını inceleyelim:

  • Diyanet Vakfı Meali: Allah, O’ndan başka tanrı yoktur; O, hayydir, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. İzni olmadan O’nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O’na hiçbir şey gizli kalmaz.) O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.
  • Diyanet İşleri Güncel Meal: Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur. O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Bakara suresi 255 ayet mealini öğrendiğimize göre bu sure ile verilmek istenen mesajın ne olduğu hakkında konuşabiliriz. Meallerde de görülebileceği gibi bu ayette Allah’ın kürsüsü zikredilir. Bu nedenle bu ayetten Ayet-el Kürsi veya Ayetü’l Kürsi isimleriyle de bahsedilir. Ayet-El Kürsi İslam’ın temellerini anlattığından oldukça önemlidir. Yine bu sebeple Bakara suresi 255 ayet hakkında pek çok hadis ortaya çıkmıştır. Bu durumda ayetin verdiği mesaj başta Allah’ın tek ilah olduğu ve kamil hayat sahibi olduğudur.

içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın