Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri Nelerdir?

Din, karşımıza değişmeyen kurallar bütünü olarak çıkar fakat din anlayışı her insanın düşünme tarzı, yetenekleri, olayları anlama ve kavrama durumu gibi kişisel etmenler ile yorum farklılıklarına açık hale gelmektedir. Bunun yanı sıra yaşanılan toplum, sosyokültürel etmenler, yaşanılan coğrafya, iklim, örf ve adetler değişkenlik gösterebildiği için yine din anlayışında da farklılıklar oluşturmaktadır. Aynı zamanda din anlayışındaki yorum farklılığının sebebi olarak dinde yer alan bazı yoruma açık hadis ve ayetler de belirtilebilmektedir.

Din, Allah tarafından insanlara gönderilmiş olan, insanları hür iradeleri ile onlara fayda sağlayacak kurallar bütünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Din anlayışı ise, Allah tarafından peygamberler aracılığı ile gönderilen öğütlerin insanlar tarafından anlaşılma ve yorumlanma biçimine dayanmaktadır. Bu sebeple din anlayışındaki yorum farklılığının sebebi çeşitlenebilmektedir.

içeriğimizi oylayın
Kategoriler Din
Yazar: Sinan

1982 İstanbul doğumluyum. İlk, orta, lise ve üniversite eğitimimi İstanbul'da tamamladıktan sonra Çanakkale'ye yerleştim. Birkaç yıllığına ticaret hayatının içinde bulunduğum için aktif olarak ilgilenemediğim programlama ve web tasarım kariyerime, burada içerik yazarlığı yaparak devam ediyorum.

Yorum yapın