İslam Düşüncesindeki Yorumları Birleştiren Unsurlar Nelerdir?
  1. Ana Sayfa
  2. Din

İslam Düşüncesindeki Yorumları Birleştiren Unsurlar Nelerdir?

0

İslam düşüncesindeki yorumları birleştiren unsurlar;

  1. Kuran
  2. Tevhit
  3. Nübüvvet
  4. Ahiret

şeklindedir.

İslamiyet’teki mezheplerin çokluğuna ve aralarındaki anlaşmazlıklara bakılarak onların birbirinden uzak olduğu düşünülmemelidir. İslam’daki mezhepleri birbirinden ayıran noktalar İslam’ın temel unsurları değildir. Aksine mezheplerin birbirinden tam anlamıyla kopmamasının sebebi Kuran-ı Kerim’in birleştirici olmasıdır.

Tevhit; Allah’ın bir olduğu, eşinin ve benzerinin bulunmadı inancına denilmektedir. Geçmişten günümüze kadar tüm mezhep imamları tevhit inancının İslam’ın özü olduğunu belirtmişlerdir. Nübüvvet; peygamberlik anlamına gelmektedir. Tüm mezhep imamları insanlık için nübüvvetin gerekli bir müessese olduğunu ve son peygamberin Hazreti Muhammed olduğunu savunmaktadır.

Yine aynı şekilde tüm mezhep imamları Kur’an’ın Allah’ın kelamı olduğuna dair görüş birliği içinde olup, İslam düşüncesinde dini ekolleri oluştururken başvurdukları kaynakta Kuran-ı Kerim olmuştur. Mezhep imamlarının üzerinde ittifak ettikleri konulardan biri de ahirettir. Günümüze kadar ulaşmış tüm mezhepler ahiretin varlığını, kıyametin kopacağını, ölümden sonraki dirilmenin olacağını, hesap, cennet, cehennem ve mizanın var olduğu konusunda görüş birliği ilindedirler.

Umarım yazımızı faydalı ve bilgilendirici bulmuşsunuzdur. Beğendiyseniz, teşekkür olarak sizden yazımızı paylaşmanızı ve daha çok kişiye ulaşmasında yardımcı olmanızı rica ediyoruz.

Yorum Yazın