Hz. Salih Peygamber Görevini Yerine Getirirken Ne Gibi Sıkıntılar Yaşamıştır?
  1. Ana Sayfa
  2. Din

Hz. Salih Peygamber Görevini Yerine Getirirken Ne Gibi Sıkıntılar Yaşamıştır?

0

Yaratıcı tarafından gönderilen her peygamber gibi Hz. Salih peygamber de kavmi tarafından dışlanmış, inanılmamış, büyücülükle suçlanmış ve alay edilmiştir. Peygamberler, hak yolundan sapmış kavimlere büyük yaratıcı Allah tarafından gönderilirler. Hz. Salih peygamber de Semud kavmine gönderilmiş nebi bir peygamberdir.

Allah’ın elçisi olan Hz. Salih, kavmine kendi yaptıkları putlara tapmamaları gerektiğini bir olan Allah’a kulluk edilmesini iletmiştir. Tevhid inancını benimsemelerini ve Allah’tan başka ilah olmadığını kavmine anlatmaya çalışmıştır. Fakat Semud kavmi, dağları yontarak yaptıkları devasa evlerle böbürleniyor ve kendi elleriyle yaptıkları putlara tapmaya devam ediyorlardı.

Her kavim gibi ondan bir mucize görmek istediklerini ve dişi hamile bir deveyi getirmesini istemişlerdir. Bu mucize her ne kadar gerçekleşse de Semud kavmi onu bu sefer de sihirbazlıkla suçlamıştır. Olağanüstü bir sabırla kavmini uyarmaya devam etmiş ancak etrafındaki birkaç kişi dışında ona inanan olmamıştır.

Arap ve Orta Doğu coğrafyasında bulunduğu söylenen Semud kavmi, bu bölgenin kuraklığından ötürü su sıkıntısı çekiyordu. Yüce Allah, Hz. Salih aracılığı ile gelen devenin de kuyudan su içme hakkı olduğunu belirterek bir gün onların bir gün ise devenin su içeceğini buyurmuştur. Ancak aç gözlü Semud kavmi bu durumdan rahatsız olmuş, inanları ve Salih peygamberi öldürmek için gece evine gitmişlerdir.

Melekler vasıtasıyla bu durumdan haberdar olan peygamber, yanına inanları da alarak başka bir bölgeye hicret etmiştir. Geride kalan inkarcıları ise kaçınılmaz son bekliyordu. Büyük bir sarsıntı yaşadıktan sonra rivayet o dur ki, devenin su içtiği kuyunun rengi kan kırmızı oldu. Yapraklar kızardı ve inkarcıların yüzleri sapsarı kesildi. İnkar eden her kavmin yaşadığı sonu yaşamış oldular.

Umarım yazımızı faydalı ve bilgilendirici bulmuşsunuzdur. Beğendiyseniz, teşekkür olarak sizden yazımızı paylaşmanızı ve daha çok kişiye ulaşmasında yardımcı olmanızı rica ediyoruz.

Yorum Yazın