Ad ve Semud Kavimlerinin Ortak Özellikleri Nelerdir?
  1. Ana Sayfa
  2. Din

Ad ve Semud Kavimlerinin Ortak Özellikleri Nelerdir?

0

Ad ve Semud Kavmi genel olarak İslamiyet’ten önce ortaya çıkan ve bolluk yüzünden şımarıp helak olan kavimlerdir.

  • İki kavim de Arap kökenlidir.
  • İki kavim de kendilerine verilen nimetler yüzünden şımarıp Allah’a imanı reddetmiştir ve bunun sonucu olarak helak olmuşlardır.
  • İki kavimde de Allah’ın helak etmesinden sonra sadece inananlar hayatta kalmıştır.
  • İki kavim de Arap Yarımadası’nda hüküm sürmüştür.

Ad Kavmi Özellikleri Nelerdir?

Hz. Nuh’tan sonra yaşamış olan bu kavme Hz. Hud gönderilmiştir. Ama bu kavim Hud peygamberin tebliğ ettiği dini inkâr ettiği için şiddetli bir rüzgarla hrlah olmuştur.

Ad, Nuh’un torunlarından biridir. Ad Kavmi ismini buradan alır. Aslında Ad Kavmi ikiye ayrılmıştır. Birinci Ad Kavmi ve İkinci Ad Kavmi denilebilir. İlk olarak Ad Kavmi’ne Hz. Hud gelmiştir. Bu kavim Hz Hud’un tebliğ ettiği dini inkar ettiği için cezalandırılmıştır daha sonra bu kavimden sağ kurtulan bazı kişiler İkinci Ad Kavmi’ni oluşturmuştur. Birinci Ad (Ad-ı ula), İkinci Ad Kavmi ise (Ad-ı Uhra) olarak geçer. Kur’an-ı Kerim’de İkinci Ad Kavmi’nden açıkça bahsetmez. Bir başka bilgi olarak ise bu kavmin yaşadığı yer olarak Yemen gösterilmesidir.

Ad Kavmi rivayete göre görkemli saraylara, bahçelere ve evlere sahip çok zengin bir kavimdi. O kadar zengindi ki bu yüzden azgınlık yapmaya başlamışlardır ve putlara tapmışlardır. Allah ise bu Kavmi uyarmak için Hz. Hud peygamberi görevlendirmesine rağmen bir çok kişi ona inanmamıştır.Bunun üzerine Allah önce onlara kuraklık yaşatıp tarlalarını kurutmuş ardından da 8 gün süren bir rüzgarla onları cezalandırmıştır. Bu rüzgârdan sadece Hz. Hud’a inananlar kurtulmuştur ve İkinci Ad dönemini başlatmışlardır.

Semud Kavmi Özellikleri Nelerdir?

Kökeni Hz. İsmail’den önceye dayanır ve soyu tükenen bir Arap kabilesidir. Bazı inançlara göre Yahudi kabilesi dense de İslam kaynaklarında Arap kabilesi olarak geçer. Bazı rivayetlere göre Ad Kavminin ikinci dönemi Semud kabilesidir diyenler de bulunmaktadır. Bu kabile ismini yaşadığı yerdeki suların yazları azalmasınan dolayı Semed (suyu az olmak) kelimesinden türeyen Semud olarak almıştır. Yaşadığı yer Medine ile Şam arasındadır. Kur’an da 21 ayette Semud Kavmi ve onlara gönderilen Salih peygamberin Tevhid mücadelesinden bahsetmektedir.

İlginizi çekebilir: Takriri Sünnet Nedir? Takriri Sünnet Örnekleri

 Yaşadığı yer kayalık olmasından dolayı oyma ve nakışda gelişmişlerdir. Dağlara oyma evler ve düzlüklere de saraylar yapan bu kavim, pınarlara ve büyük zenginliklere sahiptir. Ellerinde nimet çok olunca nankörlük yapıp Tevhid inancından sapmaları sonucu içlerinden Salih peygamberi onlara dinini tebliğ etmesi için Allah görevlendirmiştir.Ancak inanmayan kavim peygamberi bile öldürmeye kalkınca Allah onları helak etmiştir. Helak olmaları bazı rivayete göre orada bulunan bir volkanın patlaması sonucu olmuştur.Ayetlerde yer sarsıntısı, gök gürlemesi ve ışık ile 3 günde helak oldukları yazar.

içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın