Eğitim

19 Tem, 2021

İntihal Nasıl Düşürülür? İntihal Hakkında 6 Soru 6 Cevap

intihal oranı düşürme, ödev ya da tez hazırlayanlar için oldukça önemlidir. Yapılan çalışmalar günümüzde intihal programlarından kontrol edildiği için doğrudan alıntı yapılması halinde intihal fark...

17 Tem, 2021

Aday Öğretmenlik Nedir? Ne Yapar? Maaşı Ne Kadar?

Aday Öğretmenlik, üniversiteden olduktan sonra, Kamu Personeli Seçme Sınavı’nı kazanan kişinin atandıktan sonraki bir yıllık dönemine verilen isimdir. En az bir yıl içinde çalışıp başarılı...

3 Tem, 2021

Usta Öğretici Nedir? Başvurusu, Maaşı ve Şartları

Usta öğretici, zorunlu olduğu eğitim süresini tamamlayan, vatandaşlara sanat ve meslek alanı gibi birçok alanda eğitim veren, mesleki eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan kişidir. Ayrıca...

2 Tem, 2021

Halk Eğitim Merkezi Nedir? Neler Yapılır? Amacı Nedir?

Halk Eğitimi Merkezi, halka mesleki ve sosyal-kültürel amaçlı bilgi, beceri kazandıran, kişilerin boş zamanlarını olumlu faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlayan ve gelirlerini artırmaya yardımcı olan bir yaygın...

13 Haz, 2021

Felsefede Epistemoloji Nedir? Tanımı ve Özellikleri

Felsefede epistemoloji, bilme isteğinden doğan bilginin özünü araştıran bir bilimdir. Bilginin arayış yolculuğunda varoluşsal özellikleri de barındırır. Bilmeden bahsettiğimizde ontoloji de devreye girmektedir. Bilginin kökenine...

6 Haz, 2021

Özelden Özele Akıl Yürütme Nedir? Örnekli Anlatım

Özelden özele akıl yürütme, çocukların belirli dönemlerde yaşadıkları bir düşünce biçimidir. Bu dönemde çocuklar yaşadıklarından hareketle tek yönlü olarak düşünebilir. Tek yönlü olarak düşünmeye özelden...

1 Haz, 2021

Yükseköğrenim Nedir? TDK Tanımı ve Amacı

Yükseköğrenim, TDK sözlük de “Ortaöğretime dayanan ve en az dört yarı seneyi kapsayan her kademedeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin tümüdür. Yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans ve lisansüstü...

30 May, 2021

Öğrenme Güçlüğü Nedir? Belirtileri ve Çeşitleri

Öğrenme güçlüğü, kişinin bilgiyi alma, bütünleme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanabilme gibi becerilerden birinde ya da birkaçında zorluklar yaşamasıdır. Öğrenme; bilgi ve becerilerin davranışta meydana...

28 May, 2021

Sayıp Dökme Ne Demek? Cümle Örnekleri

Sayıp Dökme, bir deyim ifadesidir. Günlük yaşamda sık kullanılmasının yanında lise ve üniversite sınavlarında da öğrencilere anlamı sorulmaktadır. Sayıp dökme sözlük anlamı olarak bir işin...

24 May, 2021

Kültürel ve Sosyal Faaliyetler Nelerdir? Örnekleri İle

Kültürel ve sosyal faaliyetler, bireyin kendini geliştirmesi amacı ile düzenlenen faaliyetlerdir. Bu faaliyetler, bireyin topluma karşı olan bakışını değiştirirken entelektüel anlamda da katkı sağlamaktadır. Bu...

22 May, 2021

Eğitimin Temel Amacı Nedir? Eğitimin Temel İşlevi

Eğitimin temel amacı, bireyleri kendini gerçekleştirmeye hazırlayarak kişilerarası ilişkileri, ekonomik verimliliği ve sivil sorumluluğu geliştirmektir. Eğitim, bireye yönelik bilgi, beceri, alışkanlık ve tutum edinme faaliyetidir....

20 May, 2021

Akademi Nedir? İlk Akademi Ne Zaman Kuruldu?

Akademi, genel anlamıyla yükseköğrenim kurumlarına verilen addır. Günümüzde edebiyat, bilim ve sanat konuları için toplanan üyelerin, bu konuların hakkında tartışması için bir araya geldiği kurumlara...