Hz. Hüseyin’in Soyundan Gelenlere Ne Denir? Soyundan Gelenler Kimler?
  1. Ana Sayfa
  2. Din

Hz. Hüseyin’in Soyundan Gelenlere Ne Denir? Soyundan Gelenler Kimler?

0

Hazreti Hüseyin’in soyundan gelenlere; Hüseyin’i veya Seyid denilmektedir. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) torunu Hazreti Hüseyin ve onun kardeşi Hazreti Hasan ile devam etmiştir. Hazreti Hüseyin’e Ehl-i Beyt de denilmektedir. Hazreti Hüseyin on iki imamın (inşaa aşerenin) üçüncüsüdür.

Hz.Hüseyin Kaç Çocuğu Vardır?

Hazreti Hüseyin’in yedi tane çocuğu vardır. Bunlardan dört tanesi erkek üç tanesi kızdır. Erkek çocuklarının ismi; Ali Ekber, Ali Asgar ( Zeyn’ül – Abidin), Amr ve Abdullah’tır. Kız çocuklarının ismi ise; Fatıma, Zeynep ve Sukeyne (Sakine) idi. Bu sayı farklı kaynaklar da değişmekle birlikte bugün ismine ulaşabildiğimiz çocukları bunlardır. Bi rivayete göre de Ca’fer adında bir oğlu daha vardır.

Hz. Hüseyin’in Soyundan Gelenler Kimdir?

Hazreti Hüseyin’in soyundan gelenler; Ali Asgar ( Zeyn’ül – Abidin) ve Amr idi. Bugün bu soya Seyyid adı verilmektedir. Takdir edersiniz ki Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) dayanan iki soydan biri olan Seyyid soyu oldukça önemli bir yere sahiptir.

Hz. Hüseyin Peygamberimiz’in (s.a.v.) Torunu Mu?

Hazreti Hüseyin, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) torunudur. Kızı Hazreti Fatıma ile damadı Hazreti Ali’nin oğludur. Hazreti Hasan ile Hüseyin kardeştirler. Araların da bir yaş bulunan bu kardeşler ikiz gibi büyümüşlerdir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) onları çok sever ve onlarla birlikte çok fazla vakit geçirirdi. Onlarla birlikte oyun oynamayı da çok severdi. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) torunlarını çok sevdiği için bir gün sahabiden biri şöyle işitmiş; “Allah’ım bunlar benim kızımın oğullarıdır. Ben bunları çok seviyorum. Sen de onları sev. Onları sevenleri de sev.”

Hz. Hüseyin Soyu Devam Ediyor Mu?

Hazreti Hüseyin’in soyu günümüzde de devam etmektedir. Hazreti Hüseyin Kerbelâ’da Emevi halifesi 2. Yezid’in ordusu tarafından Muharrem ayının 10. günü haince saldırı üzerine şehit edilmiştir. Tarihte bugüne matem günü denilmektedir. Bu olayın akabinde Hazreti Hüseyin’in soyu Amr ve Zeynel Abidin ile devam etmektedir. Zeynel Abidin bugün günümüz de Umman, Yemen ve Suudi Arabistan olmak üzere bir çok ülkede taraftarı bulunan Zeydiyye mezhebinin kurucusudur. Zeydiyye mezhebi Şii bir mezheptir.

Hz. Hüseyin’in Soyu Kimden Devam Etmiştir?

Hazreti Hüseyin’in soyu; Ali Asgar (Zeyn’ül – Abidin) ve Amr ile devam etmiştir.

Seyyid Soyundan Gelenler Nasıl Anlaşılır?

Seyyid soyundan gelenlerin genellikle son şecereleri bulunmaktadır. Bu şecerelere bakılarak kişinin Seyyid olup olmadığım anlaşılabilir. Seyyid soyu Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) soyuna dayandığı için burada önemli olan; İslam’ı yaşayarak ve bu davayı sahiplenip, İslam’ı yaymaya çalışmaktır.

içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın