Null (Hükümsüz) Ne Demek? Php, SQL, E-Devlet
  1. Ana Sayfa
  2. Bilgisayar

Null (Hükümsüz) Ne Demek? Php, SQL, E-Devlet

0

Null kelimesi; önemsiz, boş, işe yaramaz, hükmü olmayan, geçersiz gibi anlamlara gelmektedir. Genel olarak birçok alanda kullanıldığından ötürü tam olarak tek bir anlamı yoktur. Kullanılacağı alana ve yere göre anlamı küçük değişkenlikler göstermektedir. Null değeri, PHP, SQL ve birçok açıklamada kullanılabilmektedir.

İçindekiler

PHP De Null

Bir değişken değerinin boş olmasını veya olmamasını kontrol eden operatöre Php null operatörü denilmektedir. Yapı noktasında ternary ifadesinin yalnızca null değerini tespit etmek adına kısaltılmış olan bir şeklidir. Bunun ile birlikte Php null operatörünün kullanımı diğer operatörlere göre daha basittir.

SQL De Null

SQL ile oluşturulmuş tabloların veri kısımlarına herhangi bir veri girilmez ise boş olan veri kısımlarına NULL değeri girmektedir. Null değeri, sıfır (0) ya da boşluk (‘ ‘) değerlerinden farklı bir değerdir. Ayrıca değeri atanmamış (veri girilmemiş) kayıtların listelenmesi için ‘’IS NULL’’. Özetle NULL adına bir karşılaştırma yapılırken IS NULL kullanılmaktadır.

C# != null  Ne Demek?

Anahtar kelime olarak seçilen null kelimesi, bir nesneye başvuru yapılmadıysa bir null başvuru göstermekte olan değişmez bir değerdir. Null, başvuruların türlerinin değişkenlerinin kabul edilen bir değeridir. Ayrıca normal değerlerin türleri null değer türleri dışında null olamamaktadırlar.

Null Türkçe Anlamı Nedir?

Null kelimesinin Türkçemizdeki anlamı; geçersiz, hükümsüz, işe yaramayan, boş şekillerindedir. Kelime dilimize başka bir dilden geçmiştir. Bu nedenle kullanıldığı alana ve cümledeki yerine göre farklı anlamlara gelmektedir. Örneğin null bir sıfat olarak kullanılır ise boş, sıfır, geçersiz anlamlarına gelmektedir. (Null hipotez gibi)

E-devlet Null Ne Demek?

Null kelimesi, E- devlet için hiçlik veya boş anlamlarına gelmektedir. Bilgisayar dilinde ise hiçbir elemanı olmayan bir karakter dizisine null veya null string denmektedir. Bu kelimen tam olarak E- devlet platformunun hangi noktasında geçtiği kaynaklarda belirtilmemiştir. Ancak E-devlet ile birer bir bağlantısı olan E- Nabız platformun içerisinde yer alan ‘’Tahlillerim’’ kısmının referans aralığı bölümünde kendisini göstermektedir.

Referans aralığı, bir grubun özel olarak ölçülmesi ile o grup için uygunluk sağlanmasına veya sağlanmamasına bakılıp uygulanan bir testtir. Genel olarak sonuçlar hayır ya da evet olmaktadır. Ancak bazı durumlarda sonuç kısmında ‘’null’’ yazabilmektedir. Bu noktada endişelenecek bir durum yoktur. Çünkü ‘’null’’ burada referans aralığına bakılmamış demektir ve kişinin bu noktada yapacağı bir şey yoktur. Bu nedenle de herhangi bir tehlikeli durum söz konusu değildir. Yalnızca sağlık görevlileri, kişinin referans aralığının kontrol edilmesine ihtiyaç duymamışlardır.

Referans Değeri Null Ne Demektir?

Database (veri tabanı) sorgusunun bir sonucunda veya tablolar arasında yapılan birleştirme sonucunda belirli bir alan / yer için eğer herhangi bir veri üretilmediyse sonuç normal olarak null değeri olacaktır.

Nul Bağlantısı Ne Demektir?

Bilgi ve teknoloji (kısaca bilişim) alanındaki null, bir şeyin herhangi bir veriye sahip olmaması durumuna verilmiş özel addır. Bu özel adın kullanılması ile söylenmek istenen, bir durumun veya olayın bir değerinin olmadığı ya da herhangi bir bilinen değer olmadığını söylemektir. Null durumu genel olarak çoğu yazılım / programlama dilinde /0 şeklinde ifade edilmektedir. Ancak kimi programlama dillerinde gösterimi farklı şekillerde de yapılmaktadır.

Mahkemede Null Ne Demektir?

Yasal olarak herhangi bir geçerliliği söz konusu olamayan olaylar ve durumlar için özellikle kullanılmaktadır. Bunun ile beraber hiçbir karşılığı olmayan ya da hiçbir amaca hizmet etmeyen işe yararlığı olmayan olaylar ve durumlar için de kullanılmaktadır. Aynı zamanda da kelimenin yazılışından da anlaşılabileceği gibi Türkçe kelime ailesinde yer almayan bir kelimedir.

Umarım yazımızı faydalı ve bilgilendirici bulmuşsunuzdur. Beğendiyseniz, teşekkür olarak sizden yazımızı paylaşmanızı ve daha çok kişiye ulaşmasında yardımcı olmanızı rica ediyoruz.

Yorum Yazın