Riyakar Ne Demek TDK? Riyakar İnsan Ne Demek? Din Kültürü
 1. Ana Sayfa
 2. Anlamı Nedir?

Riyakar Ne Demek TDK? Riyakar İnsan Ne Demek? Din Kültürü

0

Riyakar ikiyüzlü demektir. Buna göre riyakar hem bir insan hem bir toplum için kullanılabilen bir sıfattır. Kelime anlamının ötesinde riyakar bir durumu anlatmak için kullanılmaktadır. Belirli bir doğruya yönelik farklı kesimlere farklı davranışlarda bulunmak, bilinen bir gerçeği çarpıtmak ve bir olgu için gerçek niyetin aksi duygu ve düşüncelere sahip olma halleri için kullanılmaktadır.

İçindekiler

Riyakar İnsan Ne Demek?

Riyakar insan belli bir çıkar için doğru değerlerini göz ardı eden insan demektir. Buna göre riyakar insan doğru ve haklı olanı inkar edebilir, bir doğru için inananlara olumlu; inanmayanlara doğruyu inkar edercesine davranabilir. Güvenilir izlenimden zamanla uzaklaşılır. Bir insanın toplum tarafından kabul edilmesi için bir konu hakkında farklı davranışları olmaması gerekmektedir. İkiyüzlü insan inandığı ve düşündüğü şekilde davranmayan insandır. Özü ve sözü bir olmayan, güvenilmez biridir. Dürüstlük ve güvenilirlik gibi değer yargılarından uzaklaşmış bir kimsedir.

Riyakar Ne Demek Din Kültürü?

Din kültüründe riyakar dünyevi şeyleri elde etmek için dini kullanan kişi demektir. Buna göre mal, şöfret, saygı gibi dünyevi değerleri elde etmek için dindar görünmek veya ibadette bulunmaktır. Bununla birlikte dini değerlere içinden inanmayan fakat topluma inanıyormuş gibi kendini gösterenler için de kullanılmaktadır. Riyakar, kendi çıkarları için dini alet eden kimsedir.

Riyakar Kimlere Denir?

Riyakar özü sözü bir olmayan, farklı insanlara farklı şekilde davranan, toplumun inanç değerlerini kendi çıkarları uğruna kullanan kimselere denir. Buna göre bir kimse bir çıkar düşünüyor ve bu uğurda kendisini farklı amaçlara sahip bir insan olarak tanıtıyor ise o kişi riyakardır.

Öte yandan riyakar demek için bir kimsenin özünde o inançlara sahip olmaması tek sebep değildir. Riyakar sıfatını kullanmak için bir kimsenin inançlarının gereklerine aykırı hareket etmesi yeterlidir. Bu doğrultuda amaçlanan bir çıkar elde etmektir. Kendisini gösterdiği değerler esasında inandığı veya diğer insanları yanıltmaya yönelik değerler ise o kişi riyakardır.

Riya Ne Demek TDK?

Riya TDK anlamı, ikiyüzlülüktür. Bu kelime, ikiyüzlülük kelimesinin Arapça karşılığıdır. Kelimenin kökeni riya kelimesinde gelmektedir. Olduğu gibi görünmeyen, bir çıkar elde etmek için inanmadığı düşüncelere veya inançlara inanıyormuş gibi gözükme hali riyadır. Riya halinde bulunan kişiye riyakar denir.

Riyakar Davranmak Ne Demek?

Riyakar davranmak ikiyüzlü davranmaktır. Herhangi bir çıkar elde etmek için kişinin kendisini diğer insanlara kendisinin aslında inanmadığı veya inkar ettiği bir hususa inanıyormuş gibi göstermesi halidir. Riyakar davranmak, diğer insanlara gösterilen yüzü ile hareket etmektir. Buna göre riyakar davranmak aslında yalan ve gerçek olmayan davranış sergilemektir. Bu davranışın sergilenmesinin amacı diğer insanları kandırmaktır.

İslam inancına göre riyakar davranan insan inanmadığı halde kendisini Müslüman olarak gösteren ve ibadette bulunan kişidir. Riyakar davranıldığı zaman hem insanlar hem de din kötü niyetle kullanılmış olmaktadır. Gönülden inanmadığı halde yalnızca çıkar elde etmek için kendini inançlı gösteren bir kimsenin dürüst olmayan ve ahlaka aykırı bir davranış gösterdiği şüphesizdir.

Riyakar İnsanın Özellikleri Nelerdir?

 • Yalancıdır.
 • Açgözlüdür.
 • Kendi menfaati için inanmadığı bir şeye inanıyormuş gibi davranmaktadır.
 • Özü ve sözü bir değildir.
 • Doğru ve dürüst değildir.
 • Vicdansızdır.
 • Sorumsuzdur.
 • Güvenilmezdir.

Riyakar Örnekleri

 • Bir gruba dahil olmak için hiç sevmediği halde doğum günü partisine katılmak.
 • Daha çok para kazanmak için tamir ettiği evlerde başka şeyleri bozan usta.
 • İnanmadığı halde fayda sağlamak için yalan söyleyen kişi.
 • Yardıma muhtaç kişilere yardım ediyormuş gibi gözüküp mal kaçıran kişi.
Umarım yazımızı faydalı ve bilgilendirici bulmuşsunuzdur. Beğendiyseniz, teşekkür olarak sizden yazımızı paylaşmanızı ve daha çok kişiye ulaşmasında yardımcı olmanızı rica ediyoruz.

Yorum Yazın