Sulh Ne Demek? İslam Hukukunda Sulh Ne Demek? Sulh Akdi?
  1. Ana Sayfa
  2. Hukuk

Sulh Ne Demek? İslam Hukukunda Sulh Ne Demek? Sulh Akdi?

0

Sulh, barış, huzur, savaş halinde olmamak anlamına gelir. Sulh, kökenini Arapça’dan alan bir sözcüktür. Sulh kelimesi İslam Hukukunda bireyler ve toplumlar arasındaki çekişmeyi, anlaşmazlıkları sona erdiren anlaşma manasına gelmektedir. Anlaşmazlıkların sulh ile sona erdirilmesi, İslam Hukukunda teşvik edilmiştir.

Buna göre helali haram, haramı helal kılmadığı sürede her türlü sulh anlaşması arzu edilen ve teşvik edilmesi gereken bir durumdur. Özellikle miras konusunda, evlilik için anlaşmazlıklarda, iki Müslüman toplumun çatışma içinde olduğu durumlarda sulhun teşvik edilmesi gerekli görülmektedir. Sulh ve ıslah kelimeleri aynı Arapça kökten gelmektedir.  

Sulh Kelimesinin Anlamı Nedir?

Sulh kelimesinin ilk anlamı, barış savaş içinde olmama anlamına gelir. Teknik anlamı ile sulh, tarafların anlaşarak davadan vazgeçtiklerini belirtmek için kullanılır.

Sulh Akdi Nedir?

sulh akdi nedir

Sulh akdi, tarafların dava dışında anlaşmazlıklarını çözerek karşılıklı davadan vazgeçtikleri anlaşma türüdür.

Özel hukuk davalarının tümü, sulh akdi ile sona erebilir. Özel hukuk davalarında hakim talep ile bağlıdır, tarafların talepleri olmayan konularda karar veremez. Sulh akdi yapan taraflar, taleplerinden vazgeçmiş olacağından özel hukuk davası sulh akdi ile sona erer. Davanın düşmesi için tarafların sulh olduklarını mahkemeye bildirmesi gerekir. Sulh akdinin vekil tarafından yapılabilmesi için mutlaka vekaletnamede sulh olma yetkisi verilmiş olmalıdır. Aksi halde vekil tarafından yapılan sulh akdi geçersizdir. 

Kamu hukuku davalarının hepsinde sulh ile dava düşmez. Bu duruma kamu davası haline gelen suçlar örnek gösterilebilir. Bu türden suçlarda yalnızca tarafın zararı değil, kamunun menfaati söz konusu olduğundan, yalnızca şikayetin çekilmesi davayı sona erdirmez. Ancak takibi şikayete bağlı suçlar tarafların sulh olması ile birlikte sona erer.

Sulh akdi, uluslararası hukukta da kullanılan bir kavramdır. Bu anlamı ile sulh akdi, iki ulus arasındaki çatışmayı sona erdiren antlaşma manasına gelir.

Sulh Kelimesinin Eş Anlamı Nedir?

Sulh kelimesi, barış kelimesi ile eş anlamlıdır. Sulh, slh kökeninden gelen Arapça bir sözcük iken, barış kelimesinin kökeni Türkçedir.

Sulh Eş ve Zıt Anlamlısı Nedir?

Sulh kelimesinin eş anlamlısı barış, zıt anlamlısı ise harp ya da savaştır.

Yurtta Sulh Cihanda Sulh İlkesi Ne Demek?

yurtta sulh cihanda sulh ilkesi ne demek

Yurtta sulh cihanda sulh ilkesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından ortaya atılan ve 1961 ve 1981 Anayasaları ile Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasının temel prensibi kabul edilen bir ilkedir. Atatürk, Birinci Dünya Savaşı gibi büyük bir felaketten kurtulan genç ülkesinin huzurlu ve güvenli, komşuları ile barış içinde yaşamayı arzuladığını bu sözü ile dünyaya duyurmuştur.

Yurtta sulh, ülke sınırları içinde yurttaşların huzurlu, güvenli, iç karışıklıklardan uzak bir ortamda, insanca yaşaması anlamına gelir. Sulh olan bir ülke, sadece başka ülkeler ile savaş halinde olmayan bir ülke değildir. Böyle bir ülkede aynı zamanda kendi yurttaşlarını tehdit eden iç karışıklıklar ve huzursuzluklar olmaması gerekir. Sulh içinde bir ülkede yurttaşlar, temel insan hak ve özgürlüklerine sahip biçimde yaşamlarını sürdürür.

Cihanda sulh ise, ne pahasına olursa olsun başka ülkeler ile savaşa girmemek anlamına gelmemektedir. Ülkeler elbette sınırları ve menfaatleri çiğnendiğinde yurttaşlarını korumak için savaşa girecektir. Ancak böyle bir ihlal dışında haksız menfaatler edinmek için savaştan kaçınacak, her şeyden önce kendi yurttaşlarının huzur ve güvenliğini gözetecektir.

Yurtta sulh cihanda sulh ilkesinin başarı ile uygulanması, ülkenin stabil bir iç ve dış politikaya sahip olması ile mümkündür. Bu ilkelerin doğru uygulanması ile ülke ilerleyecek, yurttaşlar refah ve güvenlik içinde yaşama fırsatı elde edecektir.

Sulh Mahkemesi Nedir?

Sulh mahkemesi, sulh hukuk mahkemeleri ve sulh ceza hakimliklerinden oluşan mahkeme türlerinin genel adıdır. Sulh hukuk mahkemeleri kimi özel hukuk davalarına, sulh ceza hakimlikleri ise ceza davaları ve idari davalar ile ilgili kimi işlemlere bakmak ile görevlidir.

Sulh hukuk mahkemeleri, zilyetliğin korunması, kira uyuşmazlıkları, paylaştırma ve ortaklığın giderilmesi, mirasçılık belgesinin alınması ve 5000 liranın altındaki para alacakları ile ilgili davaların görüldüğü mahkemelerdir. Sulh hukuk mahkemesinin dava usulü, asliye hukuk mahkemelerinden farklıdır. Sulh hukuk mahkemeleri ivedilikle çözümlenmesi gereken işlere baktığı için davalar basit yargılama usulü ile görülür.

Sulh ceza hakimlikleri, bazı kovuşturma işlemleri ve bunlara yapılan itirazları ve bazı idari işlemlere yapılan itirazları değerlendiren yargı organlarıdır. Sulh ceza hakimliğinde tam anlamı ile bir yargılama yapılmadığı, sadece belirli işlemler yürütüldüğü için mahkeme değil, hakimlik olarak adlandırılmaktadır.

Mahkeme Dışı Sulh Nedir?

Mahkeme dışı sulh, dava taraflarının mahkeme dışında anlaşmaya vararak davadan vazgeçmesidir. Yargılama süreci içinde hakim, özellikle davanın başında tarafları aralarında anlaşmaya teşvik eder. Özel hukuk davalarında hakim teşviki ile anlaşma yapılmasa dahi hüküm verilene kadar her aşamada tarafların sulh olması mümkündür.

 Mahkeme dışı sulha özellikle alacak davalarında sıklıkla rastlanır. Bu türden davalarda genellikle uzun dava sürecinden ve bu süreçte yapılan masraflardan yorulan taraflar, kısmi ödeme ya da tamamen ödeme konusunda uzlaşarak davadan çekilmektedir.

Sulh İlan Etmek Ne Demek?

Sulh ilan etmek, uluslararası hukukta iki ülke arasındaki savaşın anlaşma ile sona erdiği anlamına gelmektedir.

içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın