1 Asal Sayı Mı? Değilse de Neden Değildir?
  1. Ana Sayfa
  2. Matematik

1 Asal Sayı Mı? Değilse de Neden Değildir?

0

1 asal sayı değildir. Asal sayıların en bilinen açıklaması yalnız kendisi ile bölünebilen ve kendisi dışında 1’den farklı böleni olmayan sayılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Kısacası asal sayılar kendisi dışında herhangi bir sayıya bölünemezler. Bu tanımlama kesin ve nettir.  Ancak bu tanıma uymayan ve istisna olan tek bir sayı bulunmaktadır.

2 rakamı asal sayı olarak karşımıza çıkmaktadır. Normalde çift sayılar için asallık söz konusu değildir. Ancak 2, sadece kendisine ve 1 rakamına bölünebildiği için asal olarak kabul edilmektedir. Bu istisnai durum dışında herhangi bir çift sayıyı asal olarak kabul etmek yanlıştır. Asal sayı kavramı özellikle matematikte birçok soruda sizin karşınıza çıkabilmektedir. Bu durumda konuları iyi bilmek gerekmektedir.

1 Neden Asal Sayı Değildir?

1 asal sayı olarak görülmemesinin nedeni kendisinin en az 2 adet pozitif böleninin bulunmamasındandır. Bir sayı yukarıda da belirtildiği gibi en fazla iki tane pozitif bölene sahip olduğunda asal sayı olarak kabul edilmektedir. Bu bölenlerin de 1 ve sayının kendisi olarak karşımıza çıkmalıdır. 1 rakamının kendisinden başka böleni olmadığından dolayı asal sayı olarak kabul edilmemektedir.

En Küçük Asal Sayı 1 Midir?

En küçük asal sayı 1 değildir. En küçük asal sayı “2” olarak bilinmektedir. Zaten hâlihazırda bakıldığında rakamının kendisine ve 1 rakamına bölünmesinden başka bir böleni bulunmamaktadır. Bu durum asal sayı sayılması için yeterli olmaktadır. 2 den sonra yine asal satılar ardışık olarak ilerlememektedir ve çift olup da asal sayı olarak bilinen sadece “2” rakamıdır.

İlgili içerik: Aralarında Asal Ne Demek? Bu Sayılar Hangileridir?

Asal Sayılar Kaçtan Başlar?

Asal sayılar 2’den başlar. Sonsuza kadar gidebilir. Genellikle matematik problemlerinde karşımıza çıktığından dolayı soruda verileri kullanarak istenilen asal sayıyı bulmak gerekmektedir. 2,3,5,7,11,13… şeklinde ilerlemektedir. Yine tekrarlamak gerekir ki çift olan tek asal sayı 2’dir. Karıştırılmaması gerekir. Aynı zamanda en küçük asal sayı olarak karşımıza çıkmaktadır.

0 Asal Sayı Mı?

0 asal sayı değildir. 0 rakamını bölen bir rakam bulunmamaktadır. Bu nedenle asal sayı kapsamında bulunmamaktadır. Zaten hali hazırda 1 gibi bir bölene dahi sahip değildir. Bu yüzden 0’ı asal sayı kabul etmek yanlıştır.

3 Asal Sayı Mı?

3 asal sayı olarak karşımıza çıkar. 3 rakamının hem 1 hem de 3’e bölünmesi mümkündür. Başka herhangi bir sayıya bölünmez. Bu durumda asal sayı olarak kabul edilmektedir. Ancak 3’ün katlarında bu durum söz konusu değildir.

4 Asal Sayı Mı?

4 asal sayı değildir. Çünkü 1,2 ve 4 ile bölünebilmektedir. Bu durumda fazladan 2 rakamına bölünmesi asal olma durumunu yok etmektedir. Zaten yukarıda da belirtildiği gibi asal olan tek çift sayı 2’dir. Başka bir çift sayı için asallık durumu yoktur.

içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın