Delta Oluşması İçin Hangi Koşullar Gereklidir? Nerelerde Oluşur?
  1. Ana Sayfa
  2. Coğrafya

Delta Oluşması İçin Hangi Koşullar Gereklidir? Nerelerde Oluşur?

0

Delta oluşması için gereken koşullar şu şekillerdedir;

  • Döküldüğü denizin sığ olması gerekir.
  • Kıyı akıntısının olmaması gerekir.
  • Gel-git olayının kuvvetli olmaması gerekir.
  • Akarsu bol miktarda alüvyon taşımalıdır.
  • Toprakların verimli olması gerekir.

Delta oluşabilmesi için uygun şartların ortaya çıkması gerekir. Kıta sahanlığı geniş olursa delta oluşur. Döküldüğü deniz sığ olursa delta oluşur ve kıyı akıntısı olmazsa delta oluşur. Bu tip koşullara dikkat etmek delta oluşumu açısından önemlidir. Delta oluşumunda verimli toprakların birikmiş olması oldukça önemlidir.  Delta ovası oluşurken nehirler bu oluşumda rol oynar.

İçindekiler

Delta oluşması İçin Kıyının Ne Olması Gerekir?

Delta oluşması için kıyı akıntısının olmaması gerekir ve kıyının sığ olması gerekir. Delta oluşması için döküldüğü deniz sığ olmalıdır. Delta oluşması için akarsu bol miktarda alüvyon içermelidir. Delta oluşması için toprakların verimli olması gerekir. Delta ovalarının oluşmasında nehirlerin oldukça büyük önemi vardır.

Delta Ovası Nerelerde Oluşur?

Delta ovasının oluştuğu yerlerden şu şekilde bahsedilebilir;

  • Delta ovası nehirlerde oluşur.
  • Sakarya delta ovası İstanbul ve Sakarya il sınırı içindedir.
  • Meriç delta ovası Marmara bölgesinde bulunan ve Ergene havzasında yer alır.

Delta ovaları nehirler tarafından oluşturulur. Türkiye’de farklı bölgelerde delta ovaları mevcuttur. Sakarya ve Meriç delta ovası Türkiye’deki delta ovalarına örnektir. Deltaların oluşması için verimli topraklar gerekir.

Marmara Denizi’nde Neden Delta Oluşmaz?

Akarsu boylarının kısa olmasından dolayı Marmara denizinde delta oluşmaz. Ayrıca akarsu yükseltisi de azdır ve bu durum da delta oluşmasını engeller. Akarsu yükseltisi az olduğunda aşındırma ve taşındırma etkisi oluşmaz. Delta verimli toprakların birikmesi ile oluşur. Delta ovası oluşurken nehirlerin desteği gerekir.

Delta Ovaları Nasıl Oluşur?

Hızlı akan suların içindeki alüvyon hızdan dolayı dibe çökmez, bu durum sonucunda akarsuların denize düştüğü yerde akış hızı düşer, böylelikle çöküntü birikerek yükselir alüvyon su bitkileri tarafından sıkıca bir arada tutulur ve verimli topraklar biriktiği için delta oluşur. Delta oluşurken verimli toprakların birikmiş olması çok önemlidir. Delta ovasının oluşması için nehirler gereklidir.

Umarım yazımızı faydalı ve bilgilendirici bulmuşsunuzdur. Beğendiyseniz, teşekkür olarak sizden yazımızı paylaşmanızı ve daha çok kişiye ulaşmasında yardımcı olmanızı rica ediyoruz.

Yorum Yazın