Feraset Ne Demek? Ferasetli Ne Anlama Geliyor?
  1. Ana Sayfa
  2. Anlamı Nedir?

Feraset Ne Demek? Ferasetli Ne Anlama Geliyor?

0

Feraset, sözlük anlamına bakılacak olursa anlayış, seziş ve sezgi anlamlarına gelen bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Dilimize Arap dilinin etkisi ile yerleşmiş olup kökeni ise Fars diline dayanmaktadır. Bu kök ise karşımıza gözde ya da kavrama anlamlarını taşır şekilde çıkmaktadır. Bu kelime aynı zamanda gözde ya da kavrama yeteneklerinde keskin olan kimse için kullanılır.

Türkçeye yerleştikten sonra edebi metinler başta olmak üzere pek çok farklı yerde sıkça kullanılan bir kelime olmuştur. Yaygın olarak kullanılmakta olup anlam olarak ise yukardakilerin yanı sıra anlayışta ve kavrayışta güçlü, zeki, anlayışlı, sezgileri kuvvetli anlamlarına da gelmekte olup halk arasında da sıkça kullanılan bir kelimedir.

İçindekiler

İşte Feraset İşte Fazilet Ne Demek?

İşte feraset işte fazilet kalıbının anlamını anlamak adına ferasetin ve faziletin anlamına bakacak olursak: Feraset kelimesinin anlamı doğru ve hızlı karar alabilen kimse olarak karşımıza çıkarken fazilet kelimesinin anlamı ise erdem ve dürüst olmak anlamlarına gelmekte olup bizim kalıbımızın da bu kelimelerle anlamının paralellik gösterdiğini söyleyebiliriz.

Ferasetli Ne Demek?

Ferasetli kavramı çabuk kavrayan, doğru ve hızlı kararlar alabilme yeteneğine sahip olan kimseler için kullanılan bir kelimedir. Daha iyi kavramak ve pekiştirmek adına cümle içerisinde kullanımına göz atacak olursak: ‘’Ferasetli bir avukat olmasından dolayı kaybettiği hiçbir dava yok.’’ ve ‘’Arkadaşım ferasetli bir insan olduğu için çoğu kez bana güzel şeyler öğretti.’’ Cümlelerine bakabiliriz.

Feraset Sahibi Olmak Ne Demek?

Feraset sahibi olmak manevi anlamda güçlü ve çakraları açık kişiler anlamı ile karşımıza çıkmaktadır. Bu her insanın sahip olamayacağı bir özellik olup bu özelliğe sahip insanlar kalp gözleri açık ve sezgisel olarak çok güçlü kişilerdir. Aynı zamanda çabuk kavrama, hızlı ve doğru kararlar alabilme gibi özellikleri de vardır.

Allah Feraset Versin Ne Demek?

Allah feraset versin genellikle anlayışsız, düşüncesizce davranan insanlar için kullanılan bir kelime olup onların Allah’ın hoşuna gitmeyecek anlayışsız ve kaba olmak yerine Allah’ın hoşuna gidecek davranışları yapmalarını öğütleyen bir anlama sahiptir. Kelime anlamı zeki, anlayışlı, sezgileri kuvvetli anlamına gelmekte olup kalıbımızın anlamını buradan yola çıkarak açıklamamız da mümkündür.

Ferasetsiz Ne Demek?

Ferasetsiz kelimesi sözlük anlamı olarak anlayışsız anlamına gelmektedir. Bu kelimenin anlamı feraset ve ferasetli kelimelerinin anlayışı, sezgileri güçlü, zeki, hızlı kavrama yeteneğine sahip olan, doğru kararlar alan ve hızlı kararlar alan anlamlarının tam zıttı anlamlara sahip olup genel anlamda bakacak olursak anlayışsız anlamına gelmektedir.

Feraset Mi Firâset Mi?

Feraset ve firâset kelimeleri birbirinin doğru ve yanlış yazımı olmamakla beraber birbirinden tamamen farklı anlamlara gelen iki kelimedir. Feraset anlayışlı, çabuk kavrayan ve kalp gözü açık anlamlarına gelirken firaset kelimesi bir kimsenin ahlak ve yeteneği yüzünden anlayan kimse anlamına gelmektedir.

Dinde Feraset Nedir?

Dinde feraset akıl ve maneviyatın birleşimi şeklinde anlamlandırılır. Bu ikisini yani akıl ve maneviyatı birleştiren, feraset sahibi kimseler için ise ‘’akl-ı kül’’ terimi kullanılmaktadır. Feraset tasavvufi anlamda sezgiden de ötesi kalp gözü açık kimseler için ‘’ferasetli’’ şeklindeki kullanımı ile karşımıza çıkmaktadır.

Feraset Cümle İçerisinde Kullanımı

  • Herkesin ona danışması feraset sahibi bir insan olduğundan kaynaklanmaktadır.
  • Bir insanın hayatında yer alan feraset onun iyi yerlere gelmesini sağlar.
  • Olayları bu kadar iyi değerlendirmesi onun feraset sahibi bir insan olduğunu bir kez daha bize gösterdi.
  • Son davalarında hep başarılı olması feraset sahibi olan bir avukat olarak anılmasını beraberinde getirdi.
Umarım yazımızı faydalı ve bilgilendirici bulmuşsunuzdur. Beğendiyseniz, teşekkür olarak sizden yazımızı paylaşmanızı ve daha çok kişiye ulaşmasında yardımcı olmanızı rica ediyoruz.

Yorum Yazın