Kübizm Nedir? Kübizm Tarihçesi
  1. Ana Sayfa
  2. Sanat

Kübizm Nedir? Kübizm Tarihçesi

0

Kübizm, adını ilk duyduğunuzda bir felsefi akımmış düşüncesine neden olsa da aslında bu kavram resim ve heykel alanındaki bir düşünce sistemidir. 20. yüzyılda resim ve heykel alanlarında ortaya çıkan bu akımın temelinde nesneleri farklı bir şekilde ele almak vardır. Kübist sanatçıların temel düşünce sistematiğinde nesnelerin göründüklerinin dışında bir şekle sahip olabilecekleridir. Nitekim Kübist sanatçıların ortaya koydukları eserlerden de görüleceği üzere alışılmış nesneler alışılmamış şekillerle ortaya konmaktadır.

İçindekiler

Kübizmin Tarihçesi

20. yüzyılın başlarında henüz I. Dünya Savaşı yaşanmamışken resim sanatında yaygın olan Empresyonizm akımı pek çok sanatçı tarafından kabul görüyordu. Ancak bu anlayışı benimsemeyen sanatçı sayısı da azımsanmayacak ölçüdeydi. Bu noktada dikkat çeken bir anlayış ortaya koyan ressamlar nesnelerin görüntülerinin aslında olandan çok daha farklı bir şekilde ortaya konabileceğini ifade ediyorlardı.

Aklın başatlığına dayanan aklın gücünü ortaya koyma hedefinde olan sanatçıların çok renkli tabloları da reddettiklerini ifade etmek gerekir. Paul Cezanne gibi ünlü bir ressamın izinden giden ama onun anlayışını farklılaştıran Kübist sanatçıların Apollinaire tarafından yazılan manifestoyla artık bir anlayışa sahip oldukları biliniyordu.

Kübizm ve Sanat

Kübizm dendiğinde daha önce vurgulandığı üzere bir felsefi düşünceymiş hissi olsa da bu kavramın genellikle resimde ortaya çıktığı açıktır. 1913 sonrasında edebiyatta da kendini hissettiren Kübizmi edebiyat alanında ilk defa ele alan yazar Guillauma Apollinaire olmuştur. Edebiyata sirayet etse de etkisi çok fazla olmayan bu akımın Türkiye’de temsilcisi yoktur.

Resim sanatında kendini fazlasıyla hissettiren bu anlayışın temelinde 2 boyutlu bir yüzey çalışması yapmak vardır. Mimaride ortaya çıkan kübik anlayış da bu noktadan hareketle kendini hissettirmiştir. Sanatçıların eşyaları geometrik şekillerle bütünleştirerek hazırlamaları tablolarda farklı bir anlayışın ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Nesne ve insanlar ayırt edilmeksizin her yönleriyle ele alınmaktadır.

İlginizi çekebilir: Fresko Nedir? Fresko Sanatı Hakkında

Kübizmin Temsilcileri

Kübist sanatçılar kimlerdir diye araştırdığınızda ilk karşılaşacağınız kişi dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso olacaktır. Kübizm akımının kurucusu olarak da kabul edilen Picasso ortaya koyduğu hemen her eserde Kübist anlayışı hissettirmeyi başarmıştır. Şekil olarak çok farklı gelen tabloların aslında Kübizmin ne olduğu konusunda en değerli örnekler olduğundan söz etmek gerekmektedir.

1906 yılında Paris’te doğan ve kısa sürede çok geniş bir sanatçı kitlesine ulaşan Kübizm, bugün dünyanın en değerli sanat anlayışlarından bir tanesi olarak kabul görmektedir. Bu nedenle de sayıları hiç de az olmayan Kübist sanatçıların en değerlilerini aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür.

  • Georges Braque
  • Albert Gleizes
  • Juan Gris
  • Fernand Leger
  • Andre Lhote

Kübizm Adı Nasıl Ortaya Çıktı?

Pek çok sanatçının kabul ettiği ve sanatına yansıttığı bir anlayış olarak kabul edilebilecek olan Kübizmin adının ortaya çıkmasında Louis Vauxcelles adı oldukça değerlidir. Georges Braque tarafından hazırlanan bir eseri ‘Küçük Küpler’ adıyla anan Vauxcelles, sanat akımının da Kübizm olarak adlandırılmasını sağlamıştır.

Adının ne olduğundan öte oldukça güçlü bir anlayış üzerine temellendirilen Kübizmin dünyada hala etkilerini hissetmek mümkündür. Üstelik bu anlayışla ortaya konan eserlerin de dikkat çekiciliğini ifade etmek şarttır.pep

Umarım yazımızı faydalı ve bilgilendirici bulmuşsunuzdur. Beğendiyseniz, teşekkür olarak sizden yazımızı paylaşmanızı ve daha çok kişiye ulaşmasında yardımcı olmanızı rica ediyoruz.

Yorum Yazın