Öğretmenlik Meslek Kanunu Nedir? Maddeleri Neler?
 1. Ana Sayfa
 2. Hukuk

Öğretmenlik Meslek Kanunu Nedir? Maddeleri Neler?

0

Öğretmenlik meslek kanunu öğretmenlerin görev tanımlarının net hale getirilmesi ve özlük haklarının iyileştirilmesi için getirilmesi istenen kanun çalışmasıdır. Kamu personel sistemi içinde hizmet sınıfı içinde yer alan öğretmenlerin toplumun meslekten ve meslek mensuplarından beklentilerini karşılamasına olanak tanıyacak esnekliği getirmeyi amaçlamaktadır.

Sadece resmi öğretim kurumlarında görevli olan kamu personeli niteliğinde olan öğretmenleri değil özel eğitim kurumlarında da çalışan öğretmenleri kapsaması hedeflenmektedir. Bu kapsamda öğretmenlerin haklarının iyileştirilmesi, mesleki gelişim programlarına ücretsiz erişim sağlayabilmelerinin tanımlanması, statü, eğitim politikalarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi beklenmektedir.

Öğretmenlik Meslek Kanunu Ne Getirecek?

Öğretmenlik meslek kanını temel olarak şu alanlarda iyileştirmeler yapacaktır;

 • Öğretmen ve okul yöneticilerinin atamalarında, özlük haklarında, çalışma şartlarında ve görevde yükselmelerinde iyileştirmeler ve kanun yoluyla korunma sunacaktır.
 • Elverişsiz şartlarda görev yapmakta olan öğretmenlerin görev sürelerinin kısaltılması için ilgili hazırlık çalışmaları sunacaktır.
 • Ücretli olarak çalışmakta olan ücretli öğretmenlerin maaş gibi haklarının iyileştirmesi yönünde getiriler sağlaması beklenmektedir.
 • Öğretmenlerin mesleki açıdan gelişimlerine dönük sertifika ve diplomalarının özlük haklarına doğru olarak yansıtılması sağlanmalıdır.
 • Okul yöneticiliği kariyer basamağı olarak yapılandırmaya girilecek ve profesyonel uzmanlık alanı olarak da düzenleme yapılarak bu kapsamda çalışanların özlük hakları iyileştirilecektir.
 • Okul yöneticiliği kapsamında atama konusunda belirlenecek olan nesnel ölçülerin yanında yeterlilik kapsamında yazılı sınav uygulaması kullanılacaktır.
 • İl ve ilçe eğitim müdürlerinin okul profili değerlendirme yaklaşımları içinde bulunan ölçütler kapsamında il ve ilçedeki öğretmenlerin desteklenmesi ve aynı zamanda okul gelişim planlarının da gerçekleşmesi için yıllık değerlendirme sağlanacaktır.
 • Eğitim ve öğretim faaliyetlerine dönük planlar, öğretim malzemeleri ve sınıf içi uygulamaları, ölçme ve değerlendirme etkinliğinin yapılması, araç ve uygulamalarının izlenmesi sağlanacaktır.
 • En az beş yıldır fiili olarak öğretmenlik ve kendi alanında yüksek lisans yapmış olanlar için uzman öğretmenlik gibi tanımlamalar getirilecektir.
 • Öğretmenlerin haftalık iş yükleri kapsamında da 35 saat kuralı uygulanacak.

Öğretmenlik Meslek Kanunu Çıktı Mı?

Öğretmenlik meslek kanunu henüz çıkmamıştır. Kanun tasarısı 2018 yılında gündeme getirilmiş ve sonraki yıllarda bu kanun üzerine çalışmalar yürütülmüştür. Ancak kanunun tam olarak ne zaman çıkacağına dair bilgi henüz bulunmamaktadır.

Öğretmenlik Meslek Kanunu Ne Zaman Çıkacak?

Öğretmenlik meslek kanunu çıkış tarihi olarak net bir tarih belli değildir. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2023 yılına kadar kanunun yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

Öğretmenlik Mesleği ve Konumu Hangi Kanun Maddesiyle Belirlenmiştir?

Öğretmenlik mesleği 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu kapsamında bulunan 43’üncü madde ile düzenlenmiştir. Buna göre öğretmenlik mesleğinin tanımı da şu şekilde yapılmıştır: “Öğretmenlik mesleği, devletin eğitim, öğretim ve söz konusu iş tanımı ile ilgili yönetim görevlerini üzerine almakta olan özel bir ihtisas mesleği olarak” kabul edilmiştir. Aynı tanımlama özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenler için de geçerlidir.

içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın