Rüzgar, Yağmur, Ses ve Rüya Vb. Somut Mudur Soyut Mudur?

Rüzgar, yağmur, ses ve rüya vb. kavramların somut mu soyut mu olduğu, beş duyu organıyla algılanıp algılanamamasına bağlıdır. Somut, beş duyu organımızdan herhangi biriyle algılayabildiğimiz kavramları ifade etmektedir. Soyut ise, duyu organlarımızın hiçbiri ile algılayamadığımız kavramları karşılamaktadır. Şimdi bu kavramlardan hangilerinin soyut, hangilerinin somut olduğunu birlikte inceleyelim.

Yağmur Somut Mudur Soyut Mudur?

Yağmur, beş duyu organımızdan olan göz, kulak ve deri ile algılanabildiğinden dolayı somuttur. Bir kavramın somut olabilmesi için beş duyu organından en az biriyle algılanabilmesi gerekmektedir. Söz konusu kavram birden fazla duyu organıyla algılanabilmektedir. Bir yağış olayında yukarıdan düşen damlalar gözlerle görülebilmektedir. Bununla birlikte damlaların şiddetli bir şekilde yere değmesiyle çıkan sesler kulaklarla algılanabilmektedir.

Bir diğer duyu organımız olan deri üzerine su damlaları düştüğünde bu hissedilmektedir. Yağmurda ıslanmak aslında deri ile algılanabildiğini göstermektedir. Tüm bunlarla birlikte yağmurdan sonra meydana gelen kokudan dolayı burun ile de algılanabildiği düşünülebilmektedir ancak yağmurun kendisine has bir kokusu bulunmamaktadır. Yağmurdan sonra alınan koku, yağışın etkisiyle oluşan toprak kokusu olarak bilinmektedir.

Ses Somut Mudur Soyut Mudur?

Ses, duyu organlarımızdan biri olan kulak ile algılanabildiğinden dolayı somuttur. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi bir kavrama soyut diyebilmemiz için duyu organlarıyla algılanabilmesi gerekmektedir. Beş adet duyu organımız vardır. Bunlar: Göz, kulak, burun, dil ve deri. Bu organlar görme, işitme, koklama, tatma ve dokunma (hissetme) duyularından sorumludur. Söz konusu kavram, işitilerek algılanmaktadır ve bu da kulak sayesinde olmaktadır.

Bu kavram bir titreşimler dizisi olarak tanımlanabilmektedir ve meydana gelebilmesi için titreşim hareketi gerekmektedir. Sesleri tanımak ve anlamlandırmak, beynimizin kaydedip anlamlandırılması ile mümkün olmaktadır. Kaynaktan çıkan sesler, havada yayılmakta ve kulağa gelmektedir. Böylelikle kulak zarı titreşmekte ve bu titreşimler kulağın iç kısmına iletilmektedir. Titreşimlerin taşıdığı ileti beyne ulaştığında da işitme gerçekleşmektedir.

Rüzgar Somut Mudur Soyut Mudur?

Rüzgar, beş duyu organımızdan biri olan deri ile algılanabildiğinden dolayı somuttur. Bu kavram, soyutluk somutluk açısından sıklıkla karıştırılan kavramlar arasında bulunmaktadır. Bir kavramın soyut olabilmesi için beş duyu organından biriyle bile algılanamıyor olması gerekmektedir. Ancak bu kavram için böyle bir durum söz konusu değildir, çünkü deri bu beş duyu organından biridir ve rüzgarı algılayabilmektedir.

Derimizin ısınmasından ya da soğumasından bazı kavramları algılayıp algılayamadığı anlaşılabilmektedir. Rüzgarlı bir havada derimizde soğuma hissederiz. Böyle zamanlarda ürperti ya da üşüme olarak ifade edilen durumlar rüzgarın algılandığının kanıtı niteliğindedir. Bununla birlikte rüzgarın sesi olduğu ve kulakla da algılanabileceği düşünülebilmektedir ancak sesin oluşumu farklı süreçler sonucunda meydana gelmektedir.

Cam Somut Mudur Soyut Mudur?

Cam, görme ve dokunma duyularıyla algılanabildiğinden dolayı somuttur. Görme duyusu göz aracılığıyla; dokunma duyusu da deri aracılığıyla algılanmaktadır. Göz ve deri de beş duyu organımızdan ikisidir. Camı duyu organlarımızdan ikisiyle algılayabildiğimize göre soyut olması mümkün değildir. Çünkü bir kavramın soyut olabilmesi için hiçbir duyu organı ile algılanamıyor olması gerekmektedir.

Sıcak Somut Mudur Soyut Mudur?

Sıcak, beş duyu organımızdan biri ile algılanabildiğinden dolayı somuttur. Bu kavram, dokunma ya da hissetme duyu organı olan deri ile algılanabilmektedir. Bununla birlikte bu kavram, temel anlamı olan ısının dışında kullanıldığında soyut hale gelebilmektedir. Bir örnekle açıklamak gerekirse; “Bana olan davranışları çok sıcaktı.” cümlesinde samimi anlamında kullanılmıştır. Böyle bir kullanımda beş duyu organımızdan biriyle algılanabilecek bir durum söz konusu olmadığından dolayı, soyut haldedir.

içeriğimizi oylayın
Yazar: Sinan

1982 İstanbul doğumluyum. İlk, orta, lise ve üniversite eğitimimi İstanbul'da tamamladıktan sonra Çanakkale'ye yerleştim. Birkaç yıllığına ticaret hayatının içinde bulunduğum için aktif olarak ilgilenemediğim programlama ve web tasarım kariyerime, burada içerik yazarlığı yaparak devam ediyorum.

Yorum yapın