Bilmukabele Ne Demek TDK? Bilmukabele Örnek Cümleler
  1. Ana Sayfa
  2. Anlamı Nedir?

Bilmukabele Ne Demek TDK? Bilmukabele Örnek Cümleler

0

Bilmukabele ne demek kısaca açıklarsak, karşılıklı ve değiş tokuşlu olarak anlamına gelmektedir. Aynı zamanda, ben de size, ben de, size de anlamlarına da gelmektedir. Bilmukabele ne demek TDK anlamı bu şekildedir.

Bilmukabele Ne İçin Kullanılır?

Örneklerimizde, karşılık olarak anlamını vermek için kullanılmaktadır. Bir kişiye karşı ben de size veya ben de, size de gibi anlamlar iletmek için kullanılmaktadır. Örneğin, “ona duyduğum sevgi, onun bana duyduğu sevgi ile bilmukabildir” dediğimizde, sevgimizin eşit olduğu anlaşılmaktadır.

Ancak bazı durumlarda, özellikle resmi yazışmalarda ve hukuki konularda daha açıklayıcı ve gündelik konuşma dilinden uzak kelimeler tercih edilmelidir çünkü samimiyet içeren sözcükler, bu tür durumlar için uygun olmayabilir. Dolayısı ile, “benzer şekilde”, “aynı ile” gibi ifadeler de tercih edilebilir.

Bilmukabele Cümle İçerisinde Kullanımı

Bilmukabele cümle örnekleri şu şekildedir;

  • Bilmukabele bir gün tekrar görüşeceğimize inanıyorum.
  • Bu konuşmadan bilmukabele keyif aldığımı söyleyebilirim.
  • Sizin fikrinize bilmukabele katılıyorum.
  • Bilmukabele halledeceğimize inancım tamdır.

Kelimemiz karşılık olarak anlamında, ben de size, ben de, size de gibi anlamlara gelmektedir. Bir konuya ben de katılıyorum anlamını vermektedir. Aynı düşünceye sahip olunduğunu belirtmek için de kullanılmaktadır. Bu kelimeyi kullanan bireyler sohbette bir ortaklık ve birbirlerinin fikrine katılma şeklinde mesaj vermektedir.

Karşılıklı olarak katılıyorum anlamına geldiği için sohbet içerisinde bir tarafın diğerinin düşüncesini onayladığını göstermektedir. Bir fikir ortaya atıldığında bilmukabele diyen birisi varsa o kişi fikre katıldığını belirtmek istemektedir. Ben de, size de, sizin de anlamında kullanılan bu kelime karşılık belirtmektedir.

Bilmukabele Ne Demek Kökeni

Arapça’dan Türkçe’ye geçen bir kelimedir. Arapçada edat olan bi kelimesi ve Türkçe’de ile kelimesinin karşılığı ile mukabele anlamını oluşturmaktadır. Karşılık anlamında kullanılmakta ve ben de, size de, ben de size gibi anlamlar içermektedir.

Bilmukabele Nasıl yazılır?

Bilmukabele olarak birleşik şekilde yazılmaktadır. Bil mukabele veya bir mukabele gibi ayrımlar yanlış kullanımlardır. O nedenle birleşik yazmaya özen göstermek gerekmektedir. Kelime Türkçemize Arapça’dan geçmiş olduğu için, kendi yazım kurallarına sahiptir ve bu şekilde kullanılmalıdır. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, resmi yazışmalarda, gerekmedikçe kullanılmamalıdır.

Doğru yazımı: BİLMUKABELE

Bilmukabele Diyene Ne Cevap Verilir?

Bilmukabele diyene konunun gidişatına göre bir yanıt vermek gerekmektedir. Çünkü bu kelimeyi kullanan kişi sizin görüşlerinize katılıyorum anlamını vermek istediği için sizin de onay cümleleri kullanmanız mümkün olabilmektedir.

Bu kalıbı kullanan birine sizin de onayladığınızı gösteren evet veya işte budur şeklinde yanıtlar vererek karşılıklı bir anlaşmada olduğunuzu gösterip iyi bir diyalog kurmanız mümkündür. Bu sayede iletişiminiz sohbetin gidişatına göre akıcılık sağlayabilmektedir.

içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın