Diş Hekimleri Muayenehane Açabilir Mi? Şartları Nelerdir?
  1. Ana Sayfa
  2. Meslekler

Diş Hekimleri Muayenehane Açabilir Mi? Şartları Nelerdir?

0

Evet, diş hekimleri muayenehane açabilir. Diş hekimleri özel hastanelerde, devlet hastanelerinde ve özel kliniklerde çalışabilirler. Bu kurumlarda çalışmak istemeyen ve kendi işini yapmak isteyen hekimler muayenehane açabilmektedir. Diş hekimlerinin muayene açabilme hakkı çeşitli yasalarca güvence altına alınmıştır.

Diş hekimi muayenehane açma şartları nelerdir?

Diş hekimi muayenehanesi açmak için 3 temel kategori vardır:

  • Fiziksel şartlar: kliniğin veya polikliniğin sahip olması gereken koşullardır. Muayene odası yeterince büyük olmalı, hasta bekleme odası bulunmalı, muayenehane zemini dezenfeksiyon işlemi için uygun olmalı, hastaların ellerini yıkamaları ve ihtiyaçlarını gidermeleri için tuvalet bulunmalı, kişilerin bulunduğu alamdan uzak olacak şekilde arşiv bölümü bulunmalı.
  • Gerekli belgeler: Muayenehanede bulunması zorunlu olan cihazlarla ilgili belge, gerekli bilgileri içeren dilekçe ve vesikalık fotoğraflar, çalışan personelin Sağlık Güvenlik Kurumu kayıtları, Diş Hekimleri Odası’na kayıtlı olunduğuna dair belge, adli sicil beyanı, vergi levhası.
  • Bunlar haricinde de gerekli olan malzeme ve cihazların temin edilmiş olması gerekmektedir. Bu cihazlar ve aletler tedavi sırasında veya sonrasında sterilizasyon için kullanılan aletlerdendir.

Diş hekimi iki muayenehane açabilir mi?

Evet, diş hekimi iki muayenehane açabilir fakat bunun belli koşulları vardır. Diş hekimleri üye oldukları Oda Yönetim Kurulu’na başvuruda bulunur. Oda Yönetim Kurulu hekimin iş yükü, verilebilecek hizmetin iyi olup olmaması gibi durumları değerlendirir. Değerlendirme sonucu eğer Oda Yönetim Kurulu’ndan izin çıkmışsa diş hekimleri iki muayenehane açabilirler.

Bunun için ilgili yasanın 43. Maddesi şu şekildedir: Bir diş tabibi veya dişçinin müteaddit yerlerde muayenehane açarak icrayı sanat etmesi memnudur. Ayrıca 04.06.2020 tarihinde yayınlanan yasa ile eskiden ikinci muayenehaneyi açamayan diş hekimleri de belli koşular altında ikinci bir sağlık kuruluşunda çalışma hakkına sahip olmuşlardır.

Diş hekimi haftada kaç gün çalışır?

Diş hekimleri, eğer özel klinikleri varsa, çalışma saat ve günlerini kendileri oluşturacakları randevularla belirleyebilirler. Genellikle diş hekimi, hafta içi her gün çalışmaktadır. Bazı diş hekimleri cumartesi günü çalışmakta bazıları çalışmamaktadır. Devlette veya üniversitede çalışan diş hekimleri memurların çalışma saatine uyacak şekilde sabah 9’dan akşam 5’e kadar hafta içi her gün çalışmaktadır.

Bir diş hekimi iki farklı yerde çalışabilir mi?

Evet, diş hekimleri iki farklı yerde çalışabilir. Diş hekimlerinin birden fazla yerde çalışmasına sınırlama getirilmiştir. Çalışılan kurumlar 3 ana başlık halinde incelenmektedir. Bu 3 grup şu şekildedir: Kamu kurum ve kuruluşları, Sağlık Güvenlik Kanunu ile sözleşmeli olan kamu kurum kuruluşları ve vakıf üniversiteleri, Sağlık Güvenlik Kanunu ile sözleşmeli olmayan kamu kurum kuruluşları ve vakıf üniversiteleri ve serbest meslek icrası. Yeni getirilen ve günümüzde yürürlükte olan yasa ile diş hekimleri sadece aynı kategoride olan kurumlarda en fazla 2 kurumda çalışabilmektedir.

Diş hekimleri hem devlette hem özelde çalışabilir mi?

Hayır, yeni getirilen yasa ile diş hekimleri hem özelde hem de devlette çalışamamaktadır. Yeni yasada çalışılan klinik ve hastaneler belli koşulara göre 3 ana gruba ayrılmaktadır. Diş hekimleri bu ana gruplardan aynı grupta olan 2 farklı yerde belli şartlar altında çalışabilmektedir.

Ağız ve diş sağlığı teknikeri klinik açabilir mi?

Hayır, ağız ve diş sağlığı teknikerleri klinik açamazlar. Klinik ve poliklinik açma yetkisi sadece serbest çalışan diş hekimlerinde veya ortaklarının hepsi diş hekimi olan şirketlerdedir. Bunların haricinde diş hekimi asistanları, ağız ve diş sağlığı teknikerleri gibi diş hekimliği fakültesi mezunu olmayan kişiler bu kapsamın dışında kalmaktadır. Fakat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) için hissenin %51’i diş hekimlerinde olmak koşulu ile %49 sermayedar olarak söz sahibi olabilirler.

içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın