Öğretmenlikte Hizmet Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?
 1. Ana Sayfa
 2. Meslekler

Öğretmenlikte Hizmet Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

0

Öğretmenlikte hizmet puanı, öğretmenlerin atanması ve yer değiştirmesi için kullanılan puan türüdür. Hizmet alanlarına göre her öğretmene özel olarak belirlenen bu puan ile hizmet kapsamında çalışmış oldukları süreler çarpılarak hesaplama yapılır. Öğretmenin görev yapmış olduğu yerlere ve görev yapmakta olduğu yerlerdeki hizmet süresine göre puan değişir. Atama işlemlerinde ise bu puan türü temel alınır.

Okul bazında öğretmenlere çalıştıkları her süre için verilen bu puan, öğretmenin yer değiştirmeye dahil olduğunda ya da isteğiyle yer değiştirdiğinde norm içinde olma veya olmama durumuna göre de kullanılır. Özellikle norm kadroyu belirlemek için hizmet puanı tayin edicidir. Okulda asli kadro olarak bilinen norm kadrosu için hizmet puanına bakılır. Bir okulda hizmet puanı yüksek olan öğretmen başka bir okulda hizmet puanı yetersizliği ile norm fazlası da olabilir.

İçindekiler

Hizmet Puanı Nasıl Hesaplanır?

Hizmet puanı hesaplama hizmet süresi ve bölgesine göre hizmet puanı verilmektedir. Hizmet bölgeleri birinci, ikinci ve üçüncü olarak ayrılmaktadır. Bu kapsamda;

Birinci hizmet bölgesinde bulunan illerde;

 • 1’inci hizmet alanı 10,
 • 2’nci hizmet alanı 11,
 • 3’üncü hizmet alanı 12,
 • 4’üncü hizmet alanı 14,
 • 5’inci hizmet alanı 16,
 • 6’ncı hizmet alanı 18,

İkinci hizmet bölgesinde bulunan illerde;

 • 1’inci hizmet alanı 12,
 • 2’nci hizmet alanı 13,
 • 3’üncü hizmet alanı 14,
 • 4’üncü hizmet alanı 18,
 • 5’inci hizmet alanı 20,
 • 6’ncı hizmet alanı 22

Üçüncü hizmet bölgesinde bulunan illerde;

 • 1’inci hizmet alanı 14,
 • 2’nci hizmet alanı 16,
 • 3’üncü hizmet alanı 18,
 • 4’üncü hizmet alanı 22,
 • 5’inci hizmet alanı 26,
 • 6’ncı hizmet alanı 30 hizmet puanına karşılık gelmektedir.

Puan, hizmet alanları açısından yönetmelik kapsamında belirlenmiş olan puanlardan görev yapılmış olan hizmet alanı için öngörülmüş puanın hizmet alanındaki çalışma süresinin çarpımı ile belirlenmektedir. Hizmet puanın hesaplanmasında esas sürenin yıldan artan her ayı kapsamında o hizmet alanında bir yıllık süreye denk gelen puanın 1/12’si temel alınmaktadır. Aydan artan süreler de dikkate alınmamaktadır. Yıldan artan süreler için ise hesap edilmiş olan hizmet puanının kesirli olması durumunda ise kesirli puan tam olarak belirlenir. Bu şekilde yapılan hesaplama ile puan, hizmet alanı için bir yıl hizmet karşılığında ön görülmüş olan puandan çok olamamaktadır. Aynı hizmet alanında yer alan eğitim kurumlarında geçen süreler de birlikte değerlendirmeye tabi tutulur.

Hizmet Puanı Neye Göre Verilir?

Hizmet puanı öğretmenler için okul bazında çalıştıkları her süre için verilir. Bunun yanında;

 • Destekleme ve yetiştirme kurslarında geçmekte olan süreler,
 • Yatılı bölge ortaokulunda yapılmış görevler,
 • Zorunlu hizmetin tamamlanması sonrasında görev yerinde kalınması halinde hizmet puanı verilir.

Hangi İller Doğu Görevi Sayılıyor?

Doğu görevi sayılan iller şu şekildedir; Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van. Bu il ve ilçeler üçüncü hizmet bölgesi olarak geçer ve puan açısından yüksektir.

Öğretmen Hizmet Puanı Kaç Olmalı?

Öğretmen hizmet puanı değişken olduğu için net bir sayıda bulunmaz. Çünkü her atama istenen okula göre hizmet puanı değişkenlik taşır. Ancak okulların bölgesi ve çeşitli durumlara göre puanlar yıllık bazda 10 ile 36 puan arasında değişir.

Sağlık Hizmet Puanı Nedir?

ogretmenlikte saglik hizmet puani nedir
ogretmenlikte saglik hizmet puani nedir

Sağlık hizmet puanı Sağlık Bakanlığına bağlı olarak istihdam edilmiş olan personellerin atama ve nakil işlemleri için kullanılmakta olan puan türüdür. Her atama dönemi öncesinde atamaya esas teşkil edecek şekilde çalışılan yerin özelliklerinin göz önünde tutularak hizmet puanı hesaplaması yapılmaktadır. açık olan ve Bakanlık tarafından ilan edilmiş olan kadrolara yapılan atamalar için bu hizmet puanları temel alınmaktadır.

Hizmet Puanı Maaşa Etkisi Olur mu?

Hizmet puanı maaşa doğrudan etki etmez ancak memuriyette geçirilen sürenin artması ile hizmet puanı arttığından bu durum maaşın artması anlamı taşır. Başka bir ifade ile hizmet süresi artış gösterdikçe kıdem aylığı ve aylık ücret de artış gösterir. Aynı zamanda emeklilik için kıdem aylığı da artar.

Ücretli Öğretmen Hizmet Puanı Birleştirmesi İçin Ne Yapmak Gerekli?

Ücretli öğretmen hizmet puanı birleştirmesi için öncelikle hizmet birleştirme dilekçesi verilmesi gerekmektedir. Bunun için SGK’ya dilekçe verilir ve önceden sahip olunan Bağkur veya SSK numaraları da dilekçeye yazılır. Dilekçe kapsamında yapılan inceleme sonucunda ücretli öğretmenlikte geçen süre, hizmet puanı olarak öğretmenlere eklenmektedir.

Başarı Belgesi Hizmet Puanı Getirir mi?

Başarı belgesi hizmet puanı getirmektedir. Öğretmenler için belirli başarıları göstermeleri hizmet puanlarının artmasına olanak tanır. Bu kapsamda; doktora, yüksek lisans, ikinci dört yıllık lisans mezuniyeti, hakemli dergilerde makale yayımlamak, başarı belgesi veya üstün başarı belgesi almak, patent, faydalı model ve tasarım tescili yaptırmış olanlar için ek hizmet puanı verilmektedir. Doktora için 90 hizmet puanı, diğer alanlar için ise 50 hizmet puanı söz konusu olmaktadır.

Tayin İçin Hizmet Puanı Kaç Olmalı?

Tayin için hizmet puanı branşa göre değişmektedir. Tayin istenen bölge 1’inci bölgede yer alıyorsa puanlar yüksektir. Ancak puanların yüksekliği öğretmen açığı bulunan kadrolara göre değişir. Bu kapsamda açık bulunan kadrolara tayin hizmet puanları daha düşük, çok fazla kadro olmayan branşlara atamalar ise daha yüksek puandan yapılmaktadır. Bu kapsamda sınıf öğretmenliği için puan 200, müzik öğretmenliği için hizmet puanı 60 olarak belirlenebilir.

Öğretmenlerin Batıya Atanması

Öğretmenlerin batıya atanması için, atanmak istedikleri şehrin puanı ölçüsünde yüksek puanlı (genellikle doğu illeri) hizmet vermeleri ve puan biriktirmeleri gerekir.

Hizmet Puanı Ne İşe Yarar?

Hizmet puanı temel olarak öğretmenlerin ve sağlık alanı gibi diğer memurların çalıştıkları süre için aldıkları puandır. Atama ve tayin isteklerinde kullandıkları bu puan, hem yer değiştirmeyi hem de norm kadro özelliklerini belirler.

Hizmet Bölgeleri Çizelgesi

HİZMET BÖLGELERİ ÇİZELGESİ EK-1
BİRİNCİ HİZMET BÖLGESİ İLLERİİKİNCİ HİZMET BÖLGESİ İLLERİÜÇÜNCÜ HİZMET BÖLGESİ İLLERİ
1Adana1Adıyaman1Ağrı
2Afyonkarahisar2Artvin2Ardahan
3Aksaray3Bayburt3Batman
4Amasya4Çankırı4Bingöl
5Ankara5Elazığ5Bitlis
6Antalya6Erzincan6Diyarbakır
7Aydın7Giresun7Erzurum
8Balıkesir8Gümüşhane8Hakkari
9Bartın9İstanbul9Iğdır
10Bilecik10K.Maraş10Kars
11Bolu11Kastamonu11Mardin
12Burdur12Kırşehir12Muş
13Bursa13Kilis13Siirt
14Çanakkale14Malatya14Şırnak
15Çorum15Nevşehir15Tunceli
16Denizli16Niğde16Van
17Düzce17Ordu
18Edirne18Rize
19Eskişehir19Sivas
20Gaziantep20Şanlıurfa
21Hatay21Tokat
22Isparta22Yozgat
23Mersin
24İzmir
25Karabük
26Karaman
27Kayseri
28Kırıkkale
29Kırklareli
30Kocaeli
31Konya
32Kütahya
33Manisa
34Muğla
35Osmaniye
36Sakarya
37Samsun
38Sinop
39Tekirdağ
40Trabzon
41Uşak
42Yalova
43Zonguldak
Umarım yazımızı faydalı ve bilgilendirici bulmuşsunuzdur. Beğendiyseniz, teşekkür olarak sizden yazımızı paylaşmanızı ve daha çok kişiye ulaşmasında yardımcı olmanızı rica ediyoruz.

Yorum Yazın