Öğretmenlikte Norm Kadro Nedir? Hani Durumlarda Olur?
  1. Ana Sayfa
  2. Meslekler

Öğretmenlikte Norm Kadro Nedir? Hani Durumlarda Olur?

0

Öğretmenlikte norm kadro, öğrenciden daha fazla öğretmen olma durumunu ifade etmektedir. Başka bir deyişle MEB tarafından belirlenmiş olan öğrenci sayısının üzerinde olan öğretmenler norm kadro olarak nitelendirilmektedir. Bu sayede norm kadroda olan öğretmenlerin başka bir okula gönderim işlemleri yapılır. Genelde norm fazlası olan öğretmenler okula en son atanmış olan öğretmenler olur.

Norm kadro ifadesi de okulun esas personel sayısını ifade etmektedir. Örneğin norm kadro 5 öğretmen olarak belirlendiyse okulda görev yapan 5 öğretmen norm kadro içindedir. Bu kadroya yeni bir öğretmen ataması yapıldığında fazlalık olacağından yeni atanan öğretmen norm fazlası olarak adlandırılmaktadır.

Norm Fazlası Öğretmen Ne Yapmalı?

Norm fazlası öğretmen, ihtiyaç duyulan okula yönlendirme yapılacaktır. Öğretmen ihtiyacı bulunan veya ders saatleri öğretmen açısından belirlenmiş saatlerin altında kalan okullara yönlendirilmektedir. Bu kapsamda öğretmenin, yeni görev yerinde okula devam etmesi gerekir. Görev yaptığı yere başladıktan sonra ise norm fazlası olan öğretmen başvuru yaparak başka bir yere atama talebinde de bulunabilmektedir.

Norm Fazlası Öğretmen Tercih Yapmazsa Ne Olur?

Norm fazlası öğretmen tercihi bu durumda olan öğretmenlerin atanacakları okulları belirtmek için kullanılan bir ifadedir. Bu kapsamda norm fazlası olan öğretmenler tercihte bulunarak yeni atamalarının yapılacağı okulu seçebilmektedir. Ancak tercih yapmama hakları da bulunmaktadır. Tercih yapılmadığı durumda ise re’sen atama yapılır. Bu atama kapsamında da genelde atama listesinin sonundaki okullardan birisi çıkmaktadır.

İlgili İçerik: Öğretmenlikte Norm Fazlası Nedir?

Kim Norm Kadro Fazlası Olur?

Norm kadro fazlası olmak için belirli standartlar belirlenmiştir. Bir sebepten dolayı istihdam alanı daralmış olanların yanında görev yapılmakta olan eğitim kurumunda alanında norm kadro sayısının azaltılmış olanlar hizmet puanlarının üstünlüğüne göre değerlendirilir. Örneğin 5 yıllık aynı kadroda çalışan öğretmen ile yeni ataması yapılmış olan öğretmen kapsamında yeni ataması yapılan öğretmen norm fazlası olacaktır. Başka bir deyişle norm fazlasının belirlenmesinde eğitim kurumuna doğrudan yeni atanan öğretmenler etkilenmektedir. Eğer okulda yeni atanan öğretmen yoksa ve mevcut öğretmenlerin istihdam alanında daralma yaşanıyorsa bu durumda da hizmet yılı esas alınarak sonda kalan öğretmen norm fazlası olarak değerlendirilir.

Öğretmen Hangi Durumlarda Norm Fazlası Olur?

ogretmenlikte hangi durumlarda norm fazlasi

Öğretmen hangi durumlarda norm fazlası olur sorusuna basit şekilde ders saatinin belirlenen sayının altında kalan şeklinde yanıt vermek mümkündür. Konu açılacak olursa; öğretmenlere 6 ile 31 saatte kadar 1, 31 ile 42 saate kadar 2, 42 ve üzeri için ise her 21 saat için ek 1 norm kadrosu verilmektedir.

Norm kadrosu okuldaki asli öğretmenleri belirlemektedir. Bu açıdan hesaplama yapılması sonrası artan ders yükünün en az 15 saat olması ek 1 norm kadrosunu daha gerektirir. Norm belirlenirken X dersinin bölgedeki tüm okullardaki saatleri toplanır. Çıkan sayı da sonrasında 21’e bölünür. 21 saat dersi olan her okul için de norm tahsisi yapılır. 21 saatin altında kalan öğretmen ise istihdam bulamaz yani norm fazlası olur. Bu bakımdan öğrenci sayısının düşmesi, öğretmenin girdiği ders sayısının azalması gibi etmenler norm fazlalığını oluşturmaktadır.

İlgili İçerik: Öğretmenlikte Kıdem Yılı Nedir?

Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Ataması Nasıl Yapılır?

Norm kadro fazlası olarak belirlenmiş olan öğretmenler için öncelikle görevli bulundukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları tercihleri dikkate alınmaktadır. Bu kapsamda il sınırları içinde norm kadro açığı olan eğitim kurumlarının da tercihleri ön planda tutularak hizmet puanı üstünlüğüne göre atama yapılmaktadır. Hizmet puanın eşit olması halinde ise sırayla; öğretmenlikte hizmet süresinin daha az olan, öğretmenliğe daha sonra başlayan öğretmen norm fazlası olarak belirlenmektedir.

Tek Öğretmen Norm Fazlası Olur mu?

Tek öğretmen norm fazlası olur mu sorusu özellikle küçük okullardaki öğretmenler için söz konusu olur. Merkez bölgesinde 10, köy ve belde okullarında 6 saatten az dersin olması halinde tek öğretmen de norm fazlası olabilmektedir. Ancak bu noktada okulun normunda söz konusu branştan norm belirtilmemiş olması gerekmektedir.

Sözleşmeli Aday Öğretmen Norm Fazlası Olur mu?

Sözleşmeli aday öğretmen norm fazlası olabilir. Görev yaptıkları eğitim kurumuna en son atandıkları için o alanda norm fazlalığı oluştuğunda sözleşmeli aday öğretmen norm fazlası olarak nitelenir. Bu kapsamda da öğretmenin görev yerinin değiştirilmesi söz konusu olur.

içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın