Öğretmenlikte Kıdem Yılı Nedir? Kademe Ne Demek?
  1. Ana Sayfa
  2. Eğitim

Öğretmenlikte Kıdem Yılı Nedir? Kademe Ne Demek?

0

Öğretmenlikte kıdem yılı, hizmet yılları itibariyle ödenmekte olan hak aylığının hesabında değerlendirilecek süreleri ifade etmektedir. Öğretmenlik kıdemi kazanılan hak aylık derecesinin saptanması için göz önünde tutulan süreleri ifade etmektedir. Diğer bir ifade ile öğretmenlik ile geçirilen süre kıdem süresini oluşturmaktadır. Kıdem süresinin belirlenmesinde tam süre 25 yıl, kıdem aylık göstergesi 20, aylık katsayı çarpımı ile brüt kıdem aylığı tutarı hesaplanmaktadır.

Emeklilik Hak Aylığına Esas Kıdem Ne Demek?

Emeklilik hak aylığına esas kıdem ifadesi öğretmenin emekli olduğuna alacağı kıdem ücretinin belirlenmesidir. 657 sayılı Kanun kapsamında devlet memurunun öğrenim durumu ve hizmet sınıfı gibi hususların değerlendirilmesinde tespit edilmiş olan memurluğa giriş derece ve kademesine ilgili kanunda bulunan ilavelerin yapılması yöntemiyle bulunacak olan derece ve kademe üzerinden hesaplanan aylık esas kıdemi oluşturur. Esas kıdem, görev süresini ifade etmektedir.

Öğretmenlikte Kademe Ne Demek?

Öğretmenlikte kademe diğer memurluktakiler gibi aynıdır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında belirtilmiş olan ve memurların kıdemlerinin ortaya koyulmasına, puanlama sistemi çerçevesinde derece kademe ismi verilmektedir. Her kamu kuruluşu bu kapsamda kuruluş kadrolarına sahiptir. Bu kadrolarda görev yürüten memurlar belirli kıdem yıllarına göre alınmakta ve görevlerine devam etmektedirler. Öğretmenlerin hizmete başladıkları tarih kapsamında mezun oldukları okul ve daha öncesinde memur olup olmadıkları kademeyi belirlemektedir. Genel itibariyle memurlar dokuzun biri olarak göreve ilk kez başlamış olurlar ve bu durum 9/1 şeklinde gösterilir.

Kademe İlerlemesi Ne İşe Yarar?

Kademe ilerlemesi öğretmenlerin aylıklarının ve akabinde emekli aylıklarının da artmasını temsil eder. Kademe ilerlemesi memuriyette geçiren süreyi ifade etmektedir. Genel olarak öğretmenler göreve 9’un 1’den başlamaktadırlar. Daha sonrasında ise 9’un 2’si, 9’un 3’ü ve devamında da 8’in 1’i şeklinde devam etmektedirler. Her yıl 1 tane kademe ilerlemesi meydana gelir. 3 yıl sonunda ise derece ilerlemesi meydana gelir. Devlet memurların kademe ilerlemesi yapması için genel kural olarak; bulunduğu kademede en az 1 yıl çalışması, bulunduğu derecede ilerleyeceği kademenin bulunması gerekmektedir. Bunun yanında son sekiz yıldır disiplin cezası almayanlara da bir kademe ilerlemesi daha sağlanır.

Memurlarda Kıdem Yılı Ne Demektir?

Memurlarda kıdem yılı net maaş ve emeklilik haklarını arttırmaktadır. Memurluk ile geçirilen süreler kıdem süresini oluşturmaktadır. Bu bakımdan bir kişi memur olarak süre bazında ne kadar çok görev yaparsa kıdem yılı de artmış olacaktır.

Kıdem Aylığı Süresi Ne Demek?

Kıdem aylığı süresi 25 tam yıldan fazla olmamaktadır. Kıdem aylığı süresi esas olarak memuriyette geçirilen sürenin azami süresini ifade etmektedir.

30 Yıl Çalışan Bir Memur Ne Kadar İkramiye Alır?

30 yıl çalışan bir memur ikramiye 2021 yılı itibariyle 119,328,00 TL almaktadır. Bu ikramiye tutarları her yıl yapılan zamanlar ile birlikte yükselmektedir.

içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın