Ergoterapi Nedir? Önü Açık Mı? Nerelerde Çalışır?
 1. Ana Sayfa
 2. Meslekler

Ergoterapi Nedir? Önü Açık Mı? Nerelerde Çalışır?

0

Ergoterapi, temel olarak epilepsi, otizm, hiperaktivite gibi hastalıklar başta olmak üzere pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan danışan merkezli bir alandır. İlk olarak hedef kişinin yaşam kalitesini artırmak ve toplumsal yaşama katılımının sağlanmasıdır. Bu kapsamda zihinsel, fiziksel, sosyal, çevresel, duygusal alanda zorluk yaşayan ve özel tedaviye ihtiyaç duyan, dil gelişiminde sorunları olan kimselere uygulanmaktadır. Ergoterapi her yaştan kişiye uygulanabilmektedir. Ergoterapistler tarafından söz konusu sorunları yaşayan kimselerin yapmak için ihtiyaç duymakta oldukları, yapmak istedikleri eylemleri gerçekleştirmek için uğraşırlar.

Buna yönelik sunulan ergoterapi yöntemleri ile kişinin tedavi sürecinin hızlanması amaçlanır. Sadece fiziksel rahatsızlıklar için değil aynız amanda toplum tarafından farklı nedenler ile dışlanmış kimselerin topluma kazandırılması için de ergoterapi kullanılmaktadır. Bu tedavi sürecinde olumlu sonuçların alınması için kişinin sürece aktif olarak katılması ve açık olması önem taşır. Ergoterapistler bu tedavileri kişi özelinde belirleyerek çalışmaktadır. Terapi sonrasında kişilerin genel olarak yaşam kalitesinin artması beklenmektedir.

Ergoterapi Bölümünün Önü Açık Mı?

Ergoterapi bölümü özellikle son yıllarda Türkiye’deki çeşitli sağlık kuruluşları tarafından uygulanan bir birimdir. Bu kapsamda ergoterapist olanlar daha sonrası için de iş bulma olanağına sahip olabilecektir. Gittikçe öneminin daha net ve iyi şekilde anlaşıldığı bu bölüm, mezunlarına iş olanakları sunmak açısından önemli bir potansiyel sunmaktadır. Bu yüzden ergoterapi iş imkanları oldukça fazladır.

Ergoterapist Ne İş Yapar?

ergoterapist ne is yapar

Ergoterapist iş tanımı şu şekildedir;

 • Psikiyatrik müdahale gerektiren kişilere destek olmak,
 • Mesleki yaşamda sorun yaşayan kimselerin iş yaşamlarında başarılı olması,
 • Toplumdan farklı nedenlerden ötürü dışlanmış olanların toplum ile tekrar bağlarının kurulmasını sağlamak,
 • Engelli kişilerin fiziksel ve psikolojik olarak sorunlarının giderilmesi veya asgari düzeye indirgenmesi,
 • Mülteci veya LGBTİ gibi bireyler için psikolojik destek sağlanması,
 • Konuşma bozukluğu veya dil gelişim sorunlarına çözümler sunmak,
 • Otizm sahibi olan bireylerin günlük yaşamlarını sorunsuz hale getirmek,
 • Genel olarak sosyal eylemlerini yapmakta yaşanan duygusal bozukluklarının giderilmesinde destek olmak,
 • Sosyal, çevresel, duygusal, zihinsel ve fiziksel gelişime destek sağlamak.

Bu tanımların yanında ergoterapi çalışma alanları oldukça geniş olduğundan görev tanımları farklılık taşıyabilir. Geniş bir alan ile ilgilenildiğinden ergoterapistlerin yaptıkları işler de duruma göre artış gösterir.

Ergoterapi Bölümünde Alınan Dersler Nelerdir?

Etgoterapi bölümünde alınan dersler şu şekildedir;

 • Büyüme ve Gelişme
 • Ergoterapi İçin Özel Anatomi
 • Sağlık Politikaları
 • Sağlık Sosyolojisi
 • Ergoterapiye Giriş
 • Temel Anatomi
 • Ergoterapi Teorileri
 • Hareket Analizi ve Biyomekanik
 • Koruyucu Ergoterapi ve Çevresel Düzenlemeler
 • Toplum Temelli Rehabilitasyon
 • Ergoterapide Duyu Bütünleme
 • Ergoterapide Müzik Terapi

Ergoterapi Eğitimi Veren Üniversiteler

Ergoterapi eğitimi veren üniversiteler sayısı gittikçe artmaktadır. İlk kez Türkiye’de Hacettepe Üniversitesi kapsamında verilmeye başlanan eğitimler daha sonra ergoterapi çalışma alanları artması ile diğer üniversitelerde de başlamıştır. Bu sayının ilerleyen dönemlerde de artış göstermesi beklenmektedir. Gelişmekte olan bir alan olmasından, yeni yaygınlık kazanması ve önü açık bir meslek olarak görülmesi sebebiyle üniversite tercihi yapacak olanların seçebilecekleri bölümlerden bir tanesidir. Ergoterapi bölümünden mezun olmak için gerekli eğitim süresi 4 yıldır ve lisans düzeyinde eğitim verilmektedir. Ergoterapi eğitimi veren üniversiteler ise şu şekildedir;

ergoterapi egitimi veren universiteler
 • Hacettepe Üniversitesi (Ankara)
 • Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul)
 • Üsküdar Üniversitesi (İstanbul)
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi
 • İstanbul Medipol Üniversitesi
 • Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul)
 • Biruni Üniversitesi (İstanbul)
 • İstanbul Gelişim Üniversitesi
 • Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)
 • Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne)

Ergoterapistler Hangi Hastalıklara Bakar?

Ergoterapistlerin baktıkları hastalıklar fiziksel veya psikolojik olabilmektedir. Özellikle toplumdan dışlanmış kimselere de çalışma yapmaktadırlar. Bu kapsamda ergoterapistlerin çalışma alanları şu şekildedir;

 • Psikiyatrik Rehabilitasyon
 • El Rehabilitasyonu
 • Mesleki Rehabilitasyon
 • Toplum Temelli Rehabilitasyon
 • Onkolojik Rehabilitasyon
 • Kognitif Rehabilitasyon
 • Engelli Bireyler
 • Yardımcı Teknoloji
 • Geriatrik Rehabilitasyon
 • Nörolojik Rehabilitasyon
 • Pediatrik Rehabilitasyon
 • Mülteciler
 • LGBTİ Bireyler

Ergoterapi İş İmkânı Var mı?

Ergoterapi iş imkânı olan bir bölümdür. Özellikle gelişmekte olan ve sağlık ile ilgili bir bölüm olduğu için önünün de açık olduğu kabul edilmektedir. Ergoterapinin çalışma alanı içine giren tüm alanlarda iş olanağı elde edebilirler. İstihdam yeri olarak ise klinikler, hastaneler, huzurevleri, gündüzlü veya yatılı olan rehabilitasyon merkezleri, iş sağlığı merkezleri, halk sağlığı alanları, evde bakım programları, özel okul ve kurumlar, adli kurumlar gibi geniş bir alanda çalışma olanağı bulurlar. Ergoterapinin önemi gün geçtikçe anlaşıldığı için özellikle özel sektörde bu alanda ergoterapist ihtiyacı oluşmaktadır. Ayrıca kişiler kendi muayenehanelerini de açarak hizmet verebilir.

Ergoterapi İşsiz Kalır mı?

Ergoterapi işsiz kalır mı sorusu en azından yakın gelecek için çok olanaklı olarak gözükmemektedir. Ergoterapi tüm dünyada değeri anlaşılan ve Türkiye’de de öneminin farkına varılan bir alandır. Özellikle kişilerin günlük yaşamlarını zor hale getirecek sorunları ortadan kaldırmak ve onları sağlıklı bireyler haline getirmek için hizmet sağladığından, hasta sayısının her zaman olması beklenmektedir.

Ergoterapi Zor mu?

Ergoterapi zor mu sorusu iki kısma ayrılarak yanıtlanabilir. Eğitim süresi kapsamında alınan dersler tıp ile ilgilidir. Fiziksel tıbbın yanında psikolojik dersler de görülmektedir. Bu yüzden ergoterapi bölümünü bitirmek isteyen öğrenciler derslerine iyi şekilde çalışmalıdır. Bunun yanında ergoterapist olarak görev yapan kişilerin görev tanımları da yer yer zor olabilmektedir.

Ergoterapi süreci için ilk olan aşama değerlendirme yapmaktır. Esasında zorluk değerlendirme kısmında meydana gelmektedir. Çoğu hasta kişi sorunun ne olduğunu kendisi bilmez veya yanlış biliyor olabilir. Bu yüzden ergoterapist doğru sonuç almak için özenli değerlendirme yapmalıdır. Bunu gerçekleştirmek için de değerlendirmeyi birkaç kez tekrarlayabilir.

Aynı zamanda hastanın ilerleme kaydetmesi için ailesinin ve yakın çevresinin destek olması da önemlidir. Ergoterapist bu desteğin sağlanması için de eylemlerde bulunacaktır. Doğru değerlendirme yapıldıktan sonra planlama aşamasına geçilir. Planlama aşaması da hastalığın veya sorunun durumuna göre değişir; kısa veya uzun süreli yapılabilir. Eğer ciddi bir sorun söz konusu ise ergoterapist hastasına uzun terapi sürecini uygulayacaktır. Bu durum ise ergoterapistin hastası ile uzun zaman geçirmesine yol açacaktır.

Her durumda ergoterapistler hastaları ile birebir iletişimde olan, onlar için en iyisini yapmak için titiz davranan ve bunu uygulamaya geçiren kimselerdir. Bu yüzden ergoterapinin zor tarafları bulunur. Ancak ergoterapinin sonucunda hastaların iyileştiğini ve günlük yaşama uyum sağladıklarını görmek yapılan işin değerini ortaya koymak açısından önemlidir. Deneyimli bir ergoterapist hastalarına yıllar geçtikçe en doğru müdahale ve yaklaşım yöntemlerini öğrenerek işini kolaylaştıracaktır.

içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın