Etnik Yapı Nedir? Etnik Çeşitlilik Nedir?
  1. Ana Sayfa
  2. Genel Kültür

Etnik Yapı Nedir? Etnik Çeşitlilik Nedir?

Etnik yapı, toplumu bir araya getirmekte olan sosyal yapı olarak tanımlanmaktadır. Sosyal bilimcilere göre etnik yapının tanımı; toplumların ırkının özellikleri gereğince kültür, dil ve yaşam şartları gibi belirleyici olan özelliklerin bir araya gelmesini sağlayan yapıdır.

Birbirinden farklı olan topluluklar, bulundukları coğrafyanın içerisinde ekonomik, sosyal ve kültürel olarak etki gösterirler. Ayrıca bu topluluklar, etki gösterirken aynı zamanda kültürel değerlerini sürdürmeye devam ederler.

Etnik yapı içerisinde bulunmakta olan toplumun yaptığı bir diğer işlem ise sosyal ve siyasi bir organizasyon oluşturarak hayatlarını devam ettirmektir. Bu işlemi etnik yapıyı değiştirmeden yapmayı hedeflerler. Peki etnik yapının değişmesi ne demektir?

Etnik Yapının Değişmesi Ne Demek?

Etnik yapının değişmesi, herhangi bir etnik yapının içerisinde meydana gelmiş olan başkalaşmalar ile değişmeleri ifade etmektedir. Diğer bir tanım ile etnik yapının değişmesi, bir neden sonucunda bir kültürün temel unsurlarında, sunumlarında, hayat şekillerinde ve pratiklerinde meydana gelen farklılaşmalara denir.

Etnik yapının değişmesine neden olan birbirinden farklı etkiler ve sonuçlar olabilir. Bu etkiler ve sonuçlar genel olarak çok yönlü olmaktadır. Etnik yapının değişmesi içten ya da dıştan gerçekleşebilir. Herhangi bir kültürün sahip olduğu iç dinamiklerde ve özelliklerde meydana gelmekte olan değişimler iç değişimleri ifade ederken dışarıdan müdahele edilmesi sonucunda meydana gelen değişimler dıştan değişimleri ifade eder.

İçten ya da dıştan gerçekleşebilmekte olan etnik yapı değişimleri, toplumsal ya da psikolojik sonuçlar doğurabilir. Bu sonuçlar ise bireyden bireye değişiklik gösterebileceği gibi gruptan gruba da değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak toplumsal yapıda meydana gelmekte olan etkiler daha büyüktür. Bu nedenle etnik yapının değişmesi aynı zamanda toplumsal değişme anlamına da gelmektedir.

Etnik Çeşitlilik Nedir?

etnik cesitlilik
etnik cesitlilik

Etnik çeşitlilik, Dünya üzerinde var olan ve diline, derinin rengine ya da geleneklere göre farklılık göstermekte olan birbirinden farklı ırkların bir arada bulunmasına denmektedir. Dünya üzerinde kendi geleneklerine ve dillerine sahip olan pek çok kasaba ve etnik grup bulunmaktadır.

Etnik gruplar, ortak bir noktası bulunan yani kültürel yakınlığı olan insanlar topluluğuna denmektedir. Bu nedenle etnik ve kültürel çeşitlilik, bir grup insanın ya da belirli bir bölgede bulunmakta olan kültürlerin çeşitliliği olarak da tanımlanabilir.

Her bir etnik grup kendi ülkesinin kültürel değerini temsil ederek kendi yörelerinin dili ve geleneği hakkında diğer etnik gruplara bilgi verir. Bu işlemi gerçekleştirirken etnik yapıda değişme meydana gelebileceği için etnik çeşitlilik de artış gösterebilmektedir.

Etnik Nedenler Ne Demek?

Etnik nedenler, insanların edinmiş olduğu alışkanlıkların kökenlerinden gelmekte olan kısımlarına denmektedir. Etnik toplulukların etnik kökenine; yani diline, derinin rengine ya da geleneklerine göre belirli davranışlarda bulunmaktadır.

Yapılmakta olan etnik davranışların belirli etnik nedenleri bulunmaktadır. Etnik toplumların davranışlarının nedenleri, etnik nedenler olarak tanımlanmaktadır. Etnik nedenler sonucunda ortaya çıkmakta olan bir etnik toplumun konuşma şekli, etnik nedenlere örnek olarak verilebilir.

Etnik Öğe Ne Demek?

Etnik öğe, bir topluluğun veya ırkın oluşturmakta olduğu kültürel bir gruba ait olan özelliklerden her birine verilen isimdir. Etnik öğeler, topluluktan topluluğa farklılık göstermektedir. Bu nedenle etnik öğelere birbirinden farklı özelliklere sahiptirler.

Etnik grupların kendi kültürlerine özgü olan ortak özelliklerden herhangi biri olarak da tanımlanabilen etnik öğe, bazı topluluklardan ya da kültürlerden etkilenilmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Meydana gelen öğeler ise özgün davranış bicini olarak ifade edilebilir.

thumbnail
Önerilen Yazı
Hocalı Soykırımı

Türkiye’nin Etnik Yapısı Nedir?

Türkiye’de etnik yapıyı etkileyebilecek kadar nüfusa sahip olan tek grup, %7 oranı ile Kürtlerdir. Kürtlerin dışında Türkiye içerisinde %1 oranında Arap ve Zaza grupları bulunur. Diğer nüfuslar ise %1’in aşağısında bulunmaktadır. Çerkezler %0.34 oranına, Lazlar %0.27 oranına sahipken diğer tüm grupların nüfusu %0.41 oranında bulunur.

Türkiye içerisinde toplam etnik nüfus yaklaşık olarak %10’dur. Türkiye içerisinde bulunmakta olan halkın tamamına yakını yani %90’ı kendisini Türk olarak hissedip tanımlamaktadır. Yapılan araştırmalara göre Türkiye’nin etnik yapısı mozaik değildir.

Bir ülkenin mozaik etnik yapıya sahip olabilmesi için ülkede bulunmakta olan etnik nüfusun, ülke nüfusunun yaklaşık olarak %35’ini oluşturması gerekmektedir. Türkiye içerisinde bulunmakta olan etnik nüfus %10’u aşmadığı için Türkiye, etnik yapısı mozaik olan bir ülke olarak tanımlanamaz.

içeriğimizi oylayın