Fütürizm Nedir? Fütürist Ne Demek? Özellikleri Nelerdir?
 1. Ana Sayfa
 2. Genel Kültür

Fütürizm Nedir? Fütürist Ne Demek? Özellikleri Nelerdir?

0

Fütürizm, gelecekçilik demektir ve 20. yüzyılda İtalya’da ortaya çıkan modern sanat ve toplumsal hareketleri temsil eden bir akımdır. Fütürizm akımını takip edenler, resim, müzik, sinema, heykel, gastronomi alanlarında eserler ortaya koyabilir. Bu akımın temel mottosu geçmişteki tüm akımları ve gelenekleri reddederek tamamen modernliği ve ilericiliği savunmaktır. Fütürizm, geleceğe değer katmak anlamındadır.

Fütürist Ne Demek?

Fütürist, gelecekçi demektir. Fütüristler, geçmişte kalmış tüm düşünce biçimi ve geleneksel kalıpları reddederek ilericiliği savunurlar. Fütürist sanatçılar eserlerinde geçmişe dair izleri barındırmazlar, sadece geleceği simgeleyen anlamları eserlerine kullanırlar. Fütürizm akımı, sanatta veya toplumsal hareketler içerisinde insanların gelecekçi düşünceyi savunmasına dayanır.

Fütürizm Özellikleri Nelerdir?

Fütürizm özellikleri şöyledir;

 • Savaş, kavga ve saldırganlık temalarını konu alır çünkü durağanlığa karşı bir akımdır.
 • Evrenin dinamikliği resimde bir duyuru olarak verilmelidir.
 • Şiirde geleneksel kurallar terk edilir.
 • Sanat tarihçilerinin faydasız olduğunu düşünen bir akımdır.
 • Sözcüklere özgürlük mottosuna inanırlar bu nedenle mantıklı cümlelere karşıdırlar.
 • Hızın ve süratin güzellemesini yapan bir akımdır. Uçaklar, trenler ve arabalara övgü yağdırır.

Geçmişe karşı bir duruş sergilemeye dayanır. Bir sanat akımı olarak gelecekçiliktir ve geçmişe dair tüm kalıpların yıkılması amaçlanır. Fütürist sanatçılar için önemli olan sanatta özgürlüğün ve modern bir bakış açısının hâkim olmasıdır. Fütüristler, geleceğe değer katmayı amaçlar ve bu hedeflerini sanat eserlerinde vurgulayarak başarmaya çalışırlar.

Fütüristler, moda, felsefe, sinema, müzik, gastronomi, heykel, şiir sanatlarında boy gösterebilirler ve eser verebilirler. Fütürist sanat eserlerine baktığınızda geçmişe dair izlerin yıkımına yönelik bazı vurgular olduğunu görmeniz mümkündür. Fütürist eserler, geleceğin aydınlığına ve özgürlüğüne vurgu yapan bir tarza sahiptir.

Fütürizm Temsilcileri Kimlerdir?

Fütürizm temsilcileri şu şekilde sıralanabilir;

 • Nazım Hikmet Ran
 • Mayakovski
 • Marinetti
 • David Burliuk
 • Vladimir Burliuk
 • Mario Carli
 • Giacomo Balla
 • Tullio Crali
 • Mario Sironi
 • Angiolo Mazzoni
 • Bela Kadar
 • Ardengo Soffici

Fütürist sanatçılar, sanatta özgürlüğü ve ilerici olmayı hedefleyen kişilerdir. Fütürist bireyler eserlerinde modernliğin insanlara sunduğu özgürlüğe övgü niteliğinde anlamları işlemeyi amaçlar. Marinetti, fütürizm akımının öncüsüdür ve kendisi Fütürizm Manifestosunu hazırlayan kişidir. Fütüristler için geçmişin dogmaları insana bir şey vadetmez bu nedenle gelecek insan için daha umutlu olabilir.

Fütürist eserler, geleceğin daha özgürlükçü ve ilerici olduğunu vurgulayan tarzda üretilir. Fütürist sanatçılar geçmişin prangalarından çıkmanın herkes için en doğrusu olduğunu savunur. Fütürizm kelime anlamıyla gelecekçilik olduğu için geleceğin bu akım için önemini kavramak mümkündür. Bu alandaki birçok sanatçı eserlerinin uzun yıllar gündemde kalacağını düşünür çünkü fütürizm geleceği anlatır.

Fütürizm Sanat Akımının Öncüsü Kimdir?

Flippo Tommaso Marinetti fütürizm sanat akımının öncüsüdür. Kendisi roman yazarı, oyuncu, şair, yayın yönetmeni sıfatlarına sahiptir. Fütüristler, geçmişe dair tüm kalıpları reddeden ve geleceğin özgürlükçü anlayışına önem veren yapıda kişilerdir. Fütürist eserler çoğunlukla geleceği anlatan özellikle olurlar. Bu ilginç akımı destekleyen kişiler bu akıma aktivist bir yaklaşım sergiliyorlarsa geçmişe dair tüm kalıpların karşısında durmak zorundadır.

Fütürizm Akımı Nasıl Ortaya Çıktı?

Fütürizm akımı 1909’da Marinetti’nin Fütürizm Manifestosunu yazması ile ortaya çıktı. Bu manifestoyu yazdıran olay, Bleirot isimli bir İngiliz vatandaşının, 25 Temmuz 1909’da Calais kentinden İngiltere’nin Dover Limanı’na uçarak Manş’ı geçmesidir. Bu yeni akım, geçmişe dair tüm anlamları yıkan ve geleceğin özgürlükçü bakış açısını benimseyen bir akımdır. Fütürist sanatçılar, geçmişin prangalarından sıyrılmanın tüm insanlar için daha faydalı ve olumlu olduğunu düşünürler.

Fütürizm Neye Tepki Olarak Doğmuştur?

Fütürizm, geçmişe tepki olarak doğmuştur. Geçmişi tamamen reddeden ve geçmişin boyunduruğu altında kalmak istemeyen fütüristler, geleceğe övgüye boğan kişilerdir. Fütürist sanatçılar, geçmişin tüm kalıplarını yıkan ve geleceğin ilerici bakış açısını benimseyen eserler ortaya koymuşlardır. Şiir, gastronomi, edebiyat, felsefe, heykel, sinema, müzik alanlarında fütürist eserler görmek mümkündür.

Fütürizm Hangi Kavramla Tanımlanır?

Fütürizm gelecekçilik ile tanımlanır ancak bu kadar basit değildir ve bu durum geleceğe değer katmak olarak anlaşılmalıdır. Fütürist sanatçılar geleceği daha anlamlı ve güzel hale getirmeyi amaçlar. Geçmişin tüm kalıplarını reddederek geçmişin boyunduruğu altından çıkmak isteyen fütüristler, geleceğin umut vadettiğini düşünürler. Fütüristler, geçmişe dair düşünce kalıplarına karşıdır bu nedenle eserlerinde geleceğe övgü içeren semboller inşa ederler.

içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın