Halkla İlişkiler Kampanya Planlamasında Strateji Hangi Aşamada Belirlenir?
  1. Ana Sayfa
  2. Nedir? Nasıl?

Halkla İlişkiler Kampanya Planlamasında Strateji Hangi Aşamada Belirlenir?

0

Halkla ilişkiler kampanya planlamasında strateji belirleme ”Planlama” aşamasında gerçekleşmektedir. Bu aşamada ilgili hedefin veya çalışmaların nasıl, neden, hangi yöntemle yapılacağı gibi soruların cevapları aranmaktadır. Kampanya planlamasında strateji kısa, orta ve uzun dönemli yönetim planıyla ilişkili olacak bir şekilde hazırlanır. Bu stratejiler hedeflere uygun bir şekilde belirlenmelidir.

Burada önemli olan hedef ile strateji birbiriyle bağlantılı olmalıdır. Daha sonrasında hedef kitle seçimi yapılır. Hedef kitleye verilecek mesaj belirlenerek sürecin stratejisi açıklanır. Bu stratejiler doğrultusunda yapılacak olan faaliyetin hangi zaman dilimin yapılacağını gösteren çizelge hazırlanır. Kullanılacak olan medya araç ve gereçleri belirlenir. Tüm bu kampanya ile belirlenen sürecin bütçesi hazırlanır. En sonunda ise bu hedef ve amaçların ne kadarının yapıldığına ve ne kadarına ulaşıldığına dair değerlendirme yapılır.

içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın