Bir Kromozomun Yapısında Hangi Bölümler Bulunur?
  1. Ana Sayfa
  2. Bilim

Bir Kromozomun Yapısında Hangi Bölümler Bulunur?

0

Kromozomların yapısında bulunan bölümler: iki tane kardeş kromatit, sentromer, kinetokorlardır. Kardeş kromatitler kromozomun kolları olarak adlandırılabilir. Bu bölgelerde DNA zincirleri ve protein yapıları bulunmaktadır. Sentromer, iki kardeş kromatitin birleştiği, kromozomun merkezinde bulunan yapıdır. Kinetokor ise kromozomun merkezinde bulunur fakat bu, hücre bölünmesi safhasında kromozomların ayrılması için iğ ipliklerinin tutunduğu bölgeye verilen addır.

Kromozomun Yapısında Neler Bulunur?

Kromozomun yapısında genler, DNA, kodonlar ve nükleotidler bulunur. Nükleotidler, DNA’ların yapıtaşlarıdır. Baz grubu, deoksiriboz şekeri ve fosfat grubu içerirler. Protein sentezinde görev alan ve 3 adet nükleotidden oluşan yapılara kodon denilmektedir. Nükleotidlerin karşılıklı eşleşmesi ve sarmal bir şekil alması ile önce kodonlar sonra DNA oluşmaktadır. DNA’ların histon proteinleri ile sarılması sonucu kromozomlar meydana gelmektedir. Kısaca söylemek gerekirse: Nükleotidler kodonları, kodonlar DNA’ları, DNA’lar genleri oluşturmaktadır. Bu yapıların hepsi kromozomun yapısında bulunmaktadır.

Kromozomun Yapısında DNA Bulunur Mu?

Evet, kromozomun yapısında DNA bulunur. Kromozomları meydana getiren iki ana unsurdan biri DNA’dır. Kromozomun yapısındaki DNA, içerdiği genler sayesinde kromozomun kalıtımda rol almasını sağlarlar.

Kromozomun Yapısında Protein Bulunur Mu?

Evet, kromozomun yapısında protein bulunur. Kromozomlar, DNA’ların histon adı verilen protein ile sarılmış halidir. Bu yüzden kromozomların yapısında bulunan önemli iki unsurdan bir diğeri proteindir. DNA’lar çok uzun yapılardır ve bu proteinler sayesinde hücre içerisinde düzenli bir şekilde durabilirler. Bu proteinleri anlamak için DNA’yı bir ip, histon proteinlerini de makara olarak düşünebiliriz. Makara sayesinde ipi hem düzenli hem de daha az hacim kaplayacak şekilde muhafaza edebiliriz.

Kromozomun Yapısında RNA Bulunur Mu?

Hayır, kromozomun yapısında RNA bulunmaz. Kromozomun yapısında deoksiriboz şekeri içeren DNA bulunmaktadır. RNA ise riboz şekeri içermektedir ve kromozomun yapısında yeri yoktur. Yalnızca virüslerin genomlarında RNA varlığından söz edilebilir. Hücrenin türüne göre RNA çekirdekte, sitoplazmada, ribozomlarda bulunabilir fakat kromozomun yapısında bulunmamaktadır.

Kromozomun Yapısında Karbonhidrat Var Mı?

Evet, kromozomun yapısında karbonhidrat vardır. Kromozomların yapısında bulunan DNA’lar deoksiriboz şekeri içermektedirler. Deoksiriboz şekeri ise 5 karbonlu bir monosakkarittir. Monosakkaritler de karbonhidratların yapı taşlarıdır. Bu yüzden kromozomun yapısında karbonhidrat vardır diyebiliriz.

içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın