Kan Karışım Mıdır? Saf Madde Midir? Yoksa Çözelti Mi?
  1. Ana Sayfa
  2. Bilim

Kan Karışım Mıdır? Saf Madde Midir? Yoksa Çözelti Mi?

Kan, içerisinde birçok madde bulunmasından dolayı karışımdır. Kanın yapısında birçok madde bulunur ve bu maddeler damarlarda insan vücudunda dolaşmaktadır. Mineral, vitamin, alyuvar, akyuvar… Sayısız madde kanın içerisindedir Bu yüzden kanın saf madde olması beklenmemelidir. Bu açıdan bakabilmek için ilk olarak saf madde ve karışım farkını bilmek gerekmektedir.

Saf madde; içerisinde sahip olduğu madde türünün tek olduğu maddedir. Örnek vermek gerekirse altının içerisinde altını oluşturan elementlerden başka hiçbir şey bulunmamaktadır. Bu bakımdan altın saf maddeyi temsil etmektedir.

Karışım; içerisinde birden fazla maddenin bulunduğu ve maddelerin birbirleri ile etkileşim içinde olduğu bir madde türüdür. Kan da bu türün içinde yer almaktadır. İçerisinde birden fazla madde ve molekül bulunmaktadır.

Kan Homojen Bir Karışım Mıdır?

Kan, homojen görünmesine karşın heterojen bir maddedir. Normal vücut ağırlığınızın da 1/13’lük kısmını oluşturmaktadır. Sürekli hareket halinde ve akış içinde olan bir sıvı olduğundan dolayı ilk etapta heterojen gibi gelmeyebilir. Fakat yapısı incelendiğinde tamamen farklı maddelerden oluştuğu görülecektir.

Bu maddeler birbirlerinin kimyasal özelliklerini tam manası ile değiştirmemektedir. Mikroskop incelemesi yapıldığında bazı özelliklerin korunmuş olduğu görülecektir. Bu yüzden kesinlikle sadece maddenin görüntüsüne bakarak yorum yapılmamalıdır.

Kan Heterojen Bir Karışım Mıdır?

Kan yukarıda da belirtildiği gibi homojen görünümlüdür. Fakat içinde inceleme yapıldığında heterojen bir karışım olduğu ortaya çıkacaktır. Bu da içerisinde tam anlamıyla karışmayan maddelerin olduğunu bizde göstermektedir.

Bir Maddenin Karışım Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Karışımı oluşturan maddelerin özelliklerini bilmek onların karışım olduğunu anlama noktasında önemli bir eşiktir. Özellikle;

  • Karışım içeren maddeler kimyasal değişime uğramaz.
  • Fiziksel yolla ayrılabilir.
  • Erime ve kaynama noktaları sabit değildir.
  • Öz kütle bakımından bir sabitlik yoktur. Madde miktarına bağlı olarak öz kütlede değişim gözlenmektedir.
  • Karışımların yapısında farklı cinslerde ve moleküllerde atomlar bulunmaktadır.
  • Gelişigüzel oranlarla varlığını sürdürür. Belli bir miktar tanımlaması bulunmamaktadır.

Gibi durumlar karışımları anlamada kullanılmaktadır. Örnek verecek olursak kanı bir tüpün içine attığınızda bir kısmının dibe çöktüğü bir kısmının da yukarıda kaldığı görülecektir. Bu karışım olduğunu anlamak için çok iyi bir ipucudur.

Kan Çözelti Midir?

Kan içerisinde bulundurduğu maddelerden dolayı karışımdır ve çözelti değildir.

Kan Saf Madde Midir?

Kanın içerisinde birden çok madde olduğu için kan, saf madde değildir. Karışım olarak bilinmektedir.

içeriğimizi oylayın