Erkekler Hemşire Olabilir Mi? Kimler Olur?
  1. Ana Sayfa
  2. Meslekler

Erkekler Hemşire Olabilir Mi? Kimler Olur?

Hemşirelik tek bir cinsiyete özgü bir meslek olmadığından dolayı erkekler, hemşire olabilmektedir. Geçmişten bu yana hemşirelik kadınlar tarafından yapılan bir meslek olarak düşünülmektedir. Ne yazık ki toplumumuz cinsiyet eşitsizliklerinin farklı alanlarda kendisini gösterdiği bir toplumdur. Söz konusu meslek de bu durumdan payına düşeni alan mesleklerden bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Hemşireliğin kadınlara uygun bir meslek olarak görülme nedeninin, toplum tarafından kadın ve erkelere yüklenen rollerle ilgili olduğu düşünülmektedir. Toplum tarafından kadına yüklenen roller arasında bakım verme ve şefkat gösterme gibi roller bulunmaktadır. Hemşirelik mesleğinin kadın mesleği gibi görülme nedeni bu olarak yorumlanmaktadır. Ancak hemşirelik hem kadınlar hem erkeklerin yapabileceği ve yaptığı bir meslektir.

İçindekiler

Erkek Hemşirelik Nasıl Bir Meslek?

Erkek hemşirelik, bireyin ve toplumun sağlığı ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilen bir meslektir. Hemşireler diğer sağlık personelleri ile işbirliği içerisinde çalışarak hastaların iyileşme sürecine katkı sağlamaktadırlar. Hemşirelik büyük emekler ve fedakârlıklar isteyen bir meslek olduğundan kutsal bir meslek olarak anılmaktadır.

Hemşirelik, eğitimi açısından okuması kolay olmayan bir meslek olarak ifade edilse de isteyerek ve sevilerek okunduğunda kolaylıkla ve başarıyla tamamlanabilecek bir meslektir. Özellikle anatomi ve fizyoloji gibi derslerde Latince terimler kullanılmaktadır ve bu da zor olabilmesinin nedenidir. Az önce de belirtildiği gibi fedakarlık ve emek isteyen bir meslek olduğundan herkes tarafından yapılabilecek bir iş değildir.

Erkek Hemşireye Ne Denir?

Erkek hemşireye “hemşir” denilmektedir. Bununla birlikte hemşir diye bir kelimenin literatürümüzde olmadığı ifade edilmektedir. Bu meslek için doğru olarak değerlendirilen, erkek ya da kadın fark etmeksizin “hemşire” ifadesi kullanılmasıdır. Çünkü hemşire kelimesindeki “-e” ekinin cinsiyet belirtmek için kullanılan bir ek olmadığı bilinmektedir. Bu kelime “hem” yani birlikte ve “şıra” yani süt kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır.

Hemşir Nedir?

Hemşir, erkek hemşireler için kullanılan bir kavramdır. Toplum arasında kullanımı gittikçe yaygınlaşan bu kavramla ilgili bir ikilik bulunmaktadır. Kimileri bu kavramı kullanırken kimileri bu meslek için kullanılması gereken tek ve doğru kavramın “hemşire” olması gerektiğini düşünmektedir. Hemşir kavramı gittikçe yayılmaya ve anlamı herkes tarafından erkek hemşire olarak bilinmeye başlasa da kimi erkek hemşireler bu kavramı benimsememektedir.

erkek hemsire merak edilen detaylar

Erkekler Ne Zaman Hemşire Olabildi?

Erkek hemşirelik 2007 senesinden itibaren ortaya çıkmıştır. Bunun öncesinde erkek bakıcı diğer bir adı ile dekonesler vardı. Bu nedenle erkek, sürekli olarak o konuma yakındı.

Hemşirelerin Yüzde Kaçı Erkek?

İstatistiklere göre hemşirelerin yüzde 15’inin erkek olduğu görülmektedir. Bu sayı gün geçtikçe artmaktadır.

Umarım yazımızı faydalı ve bilgilendirici bulmuşsunuzdur. Beğendiyseniz, teşekkür olarak sizden yazımızı paylaşmanızı ve daha çok kişiye ulaşmasında yardımcı olmanızı rica ediyoruz.