Toprak Karışım Mıdır? Saf Madde Mi? Yoksa Çözelti Mi?
  1. Ana Sayfa
  2. Bilim

Toprak Karışım Mıdır? Saf Madde Mi? Yoksa Çözelti Mi?

0

Toprak, içerisinde birden fazla madde bulundurduğundan dolayı bir karışımdır. Toprak bütüne bakıldığında tek bir cisim gibi göründüğünden ve de toprakla doğada karşılaşıldığından dolayı karışım değil saf madde olarak algılanabilmektedir. Bu nedenle toprağın nasıl bir madde olduğu merak edilmektedir. Saf madde gibi görünen toprağın içerisinde, çıplak gözle göremesek de çeşitli maddeler bulunmaktadır.

Saf maddeler yapısında tek cins atom bulunduran maddelerdir ve doğada saf halde bulunmaktadırlar. Karışımlar ise saf maddelerin bir araya gelmesiyle oluşan maddelerdir. Çözeltiler ise iki ya da daha fazla maddenin bir araya gelerek oluşturdukları homojen karışımlar olarak tanımlanabilmektedir. Toprak tek cins atom içeren bir madde değildir, dolayısıyla saf madde değil karışımdır. Peki toprak aynı zamanda bir çözelti midir? Dilerseniz şimdi bu sorunun cevabını birlikte öğrenelim.

Toprak Homojen Bir Karışım Mıdır?

Toprağın içerisindeki maddeler her yere aynı oranda dağılmadığından dolayı homojen bir karışım değildir. Maddeler saf madde ve karışım olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Karışımlar ise homojen karışımlar ve heterojen karışımlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Homojen karışımlar için, “çözelti” ifadesi de kullanılmaktadır. Toprak bir karışımdır ancak bu karışım homojen değildir. Dolayısıyla aynı şeyi ifade ettikleri için, toprak bir çözelti de değildir.

Homojen karışımlar en az iki maddenin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Bu karışımı oluşturan maddeler birbirleri içerisinde çözündüklerinden dolayı, karışım tek bir madde gibi görünmektedir. Homojen karışımlarda, maddenin her tarafında aynı özellikler görünmektedir. Toprak dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi gözüküyor olsa da içerisindeki maddeler her yerinde aynı oranda bulunmamaktadır. Yani her tarafında aynı özellik görülmemektedir.

Toprak Heterojen Bir Karışım Mıdır?

Toprağın gösterdiği özellikler her tarafında görülmediğinden dolayı toprak bir heterojen karışımdır. Heterojen karışımlar dışarıdan bakıldığında tek ve bütün bir madde olarak görünmemektedirler. Bununla birlikte bu tür karışımlarda, maddeler her yere eşit oranda dağılmamakta; bu da her yerde aynı özelliklerin gösterilememesine neden olmaktadır.

Toprak görünüşte tek bir madde gibi algılandığından dolayı heterojen bir madde olamayacağı düşünülebilmektedir. Ancak bazı heterojen karışımlar ilk bakışta homojen karışım gibi görünebilmektedir. Bu duruma örnek olarak ayran ve süt verilebilir. Dolayısıyla toprağın görünüşünden dolayı heterojen olamayacağını düşünmek yanlış olacaktır.

Bir Maddenin Saf Olması Neye Bağlıdır?

Bir maddenin saf madde olması içerisinde tek cins atom bulundurmasına bağlıdır. Saf maddeler, arı madde olarak da bilinmektedir ve aynı türde taneciklerden oluşurlar. Bununla birlikte saf maddelerin belirli bir erime ve kaynama noktaları bulunmaktadır. Ayrıca saf maddeler belirli bir öz kütleye sahiptirler. Oksijen, altın, demir gibi maddeler saf maddelere örnek olarak gösterilebilmektedir.

Saf maddeler element ve bileşikler olmak üzere ikiye ayrılmaktadırlar. Elementler, kendisinden daha basit bir yapıya dönüşemeyen maddeler olarak tanımlanabilmektedir. Bileşikler ise elementlerin bir araya gelmesiyle oluşan maddelerdir. Bu yüzden daha basit hale dönüştürülebilmektedir. Elementler sembollerle, bileşikler ise formüllerle ifade edilmektedir.

içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın