Mitokondri Protein Sentezi Yapar Mı? Nerede Yapar?
  1. Ana Sayfa
  2. Bilim

Mitokondri Protein Sentezi Yapar Mı? Nerede Yapar?

0

Mitokondri protein sentezi yapmaktadır. Protein sentezi hücrenin proteinin sentez yapması için yapmış olduğu bir tepkimeye karşılık gelmektedir. DNA dizilimde yer alan genetik şifreye göre ribozomda amino asitlerden kaynaklı olarak protein molekülü yapımına dönük olarak protein sentezi yapılmaktadır. Protein sentezi tüm canlılar için gerçekleşmektedir.

Mitokondri Protein Sentezini Nerede Yapar?

Mitokondri protein sentezini hücrede gerçekleştirmektedir. Hücrede gerçekleşen protein sentezi iki basamak kapsamında gerçekleşmektedir. İlk olarak DNA’nın bir ipliği üzerinde yer alan genetik kodlara uygun şekilde mRNA sentezi gerçekleşmektedir. Bu olaya da transkripsiyon olayı denilmektedir. Daha sonrasında ise mRNA’nın şifrenin kopyasını alarak sitoplazmaya geçmesi sonrasında ribozom tarafından okunarak protein sentezini gerçekleştirmektedir. Bu durum da translasyon olarak adlandırmaktadır.

Mitokondri Proteini Nereden Alır?

Mitokondri proteini iç zar kısmından almaktadır. Mitokondride 4 kısım bulunmaktadır. Bu kısımlar dış zar, iç zar, zarlar arası ve matriks olarak ayrılmaktadır. Dış zar iç zara kıyasla daha kalındır ve porin adı verilen taşıyıcı protein içermektedir. Mitokondri içine girecek olan maddeler de porinler ile sınırlı olmaktadır. İç zar dış zara göre daha seçici geçirgen yapıdadır. Dış ve iç zar arasındaki bölgeye de periferal bölge adı verilmektedir. İç zarar mitokondri matriksine göre girintiler yaparak krista adı verilen yapıları oluşturmaktadır. Bu esnada mitkondri proteini iç zardan almaktadır. İç zar içinde yer alan ETS proteinleri mitokondriye protein sağlamaktadır.

Mitokondri Dna’sı Protein Kodlar Mı?

Mitkondride 2 ile 10 arasında olan mtDNA kopyası yer almaktadır. Canlılarda proteinlerin büyük kısmı çekirdekte yer alan DNA tarafından kodlanmaktadır. Bu kapsamda DNA protein kodlama yapabilmektedir.

Mitokondride Protein Var Mı?

Mitokondride protein bulunur. İç zar kısmında ETS ismi verilen proteinler yer almaktadır. Bu yüzden enerji ihtiyacının fazla olması halinde hücreler mitokondride yer alan krista sayısını arttırır. İç zar üzerinde yer alan elementer partikül yapılar proteinin oluşmasını sağlar. Proteinin mitokondride yer alması hücrenin enerji ihtiyacının sağlanmasına yardımcı olur. Hücre içindekilerine kıyasla enerjiyi daha verimli şekilde ayrıştırmaktadır ve bu yüzden hücrelere yüksek fayda sağlamaktadır. Bunun yanında kendi genetik bilgilerini de taşır ve içinde yer alan hücrelerden bağımsız olarak da bölünme yaparlar.

içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın