Tanıtlama Nedir TDK? Tanıtlama Örnekleri ve Açıklamaları
  1. Ana Sayfa
  2. Anlamı Nedir?

Tanıtlama Nedir TDK? Tanıtlama Örnekleri ve Açıklamaları

0

Tanıtlama, tanıtlamak eylemidir ve felsefi olarak görülebilir biçimde olan bir olay veya nesnenin deney yolu ile ortaya konması, gerçekliğinin sınanmasıdır. Deney yoluyla olay veya nesnelerin gerçekliği açığa çıkarıldığında tanıtlama yapılmış olmaktadır.

Tanıtlama TDK Anlamı Nedir?

Tanıtlama TDK anlamı ispatlamadır. Aynı zamanda kanıtlama olarak da anlaşılabilmekte ve cümle içerisindeki kullanımına göre anlamı değişebilmektedir.

Tanıtlama Örnekleri

Tanıtlama ile ilgili örnekler şu şekilde verilebilmektedir;

  • Selim İleri tanıtlama ile ilgili şöyle demiştir; “Öyle güçlü romanlar yazılmıştır ki Türk toplumunun kültür düzeyinin, sanılanın çok üstünde bir yerde olduğunu tanıtlamaya yeter.
  • Felsefede tanıtlama örneği; öne sürülen bir iddianın doğruluğunu mantıksal yöntem ile göstermektir.

Tanıtlama, tanıtlamak yani kanıtlamak eylemidir. Felsefi olarak görülebilir biçimde olan bir olay veya nesnenin deney yoluyla ortaya konmasıdır. Bir bakıma deney yolu ile gerçekliği sınanan bir olayı tanıtmak gibi de anlaşılabilmektedir. Deney yoluyla olay veya nesnelerin gerçekliği açığa çıkartılarak bir tanıma gidilebilmektedir. Öne sürülen iddiayı felsefi açıdan mantıksal yöntem ile sınamak gerekmekte ve böylelikle bir anlam çıkarılabilmektedir.

TDK’ya göre tanıtlama, ispatlama şeklinde tanımlanmaktadır. Ancak cümle içerisindeki kullanım biçimlerine göre kanıt, ispat veya kesinlik anlamlarını çıkarmak okuyucunun algı dünyasına göre değişebilmektedir. Düşüncenin yanlışlığını da kesin biçimde ortaya koymak tanıtlama konusunda önem arz etmektedir. Kanıtlanım anlamında da kullanılan bir kelimedir.

içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın