Tevazu Ne Demek TDK? Tasavvufta ve Dinde Tasavvuf Nedir?
  1. Ana Sayfa
  2. Anlamı Nedir?

Tevazu Ne Demek TDK? Tasavvufta ve Dinde Tasavvuf Nedir?

0

Tevazu, alçakgönüllülük anlamına gelmektedir. Bu kelime çok eski zamanlardan beri dilimizde kullanılmakta olup günlük yaşantımızda da farklı cümleler içersinde karşımıza çıkmaktadır. Bu kavram aynı zamanda bir niteliği belirtmekte olduğundan bu niteliğe sahip olan yani alçakgönüllü kişiler aynı zamanda mütevazı olarak da nitelendirilmektedir. Ayrıca bu kelime Arap dilinden dilimize geçmiştir.

İçindekiler

Dinde Tevazu Ne Demek?

Dinde tevazu, alçakgönüllü kimse ve insanın layık olduğu herhangi bir şeyden daha azına razı olması anlamlarına gelmektedir. Din içerisinde kullanılan ve geçen tevazu anlamı, günlük yaşamımızda kullanmış olduğumuz tevazu anlamı ile hemen hemen aynı anlama gelmektedir. Din ve günlük yaşamda kullanımının her ikisinde de alçakgönüllü ve mütevazı kimseyi nitelendirmek şeklindedir.

Tasavvufta Tevazu Ne Demek?

Tasavvufta tevazu, Allah’a karşı duygularını derin bir şekilde yaşatan, yüksek kulluk edebine verilen addır. Bu niteliğe sahip kimseler her hareketlerinde dikkatli ve ölçülü olan kimselerdir. Gerek oturuşlarında ve kalkışlarında gerekse konuşmalarında, sükutlarında, duruşlarında, yürüyüşlerinde ve yeme içmelerinde yani kısaca her hareketlerinde ölçülü ve dikkatlidirler.

Allah İçin Tevazu Ne Demek?

Allah için tevazu, alemlerin sahibi yüce yaratıcının (Allah) yaşanmasını buyurduğu hoşgörülü, kibirden uzak ve erdemli bir yaşam biçimini benimsemektedir. Bu tür kişiler her türlü hal ve hareketlerinde ölçülü ve dikkatli kimselerdir. Tevazu konusunda yaşamış en büyük örnek kişi ise Hz. Muhammed olup fazlası ile hoşgörülü, kibirden uzak ve erdemli bir hayat sürdürerek yaşamını bu şekilde tamamlamıştır.

Tevazu Sahibi Olmak Ne Demek?

Tevazu sahibi olmak, hoşgörü sahibi bir kişi olmanın yanı sıra erdemli ve kibirden uzak bir kişi olmayı da ifade etmektedir. Tevazulu bir kişiliğe sahip kimseler pek çok insan tarafından sevilirler. Bunun sebebi ise onların hoşgörülü ve diğer insanlara oldukça saygılı olmak gibi erdemlere sahip olan kişiler olmasından kaynaklanan bir durumdur. Bu kişiler hayatlarını güzel ve mütevazı bir şekilde yaşarlar.

Tevazu Cümle İçerisinde Kullanımı

  • Tevazu her zaman iyidir.
  • Tevazu sahibi kişileri çok severim.
  • Ailem bana tevazu sahibi olmanın önemi çok kez anlattı.
  • Tevazu sahibi insanlar daima kazanır.
  • O kadar alçakgönüllü bir insan ki tam bir tevazu sahibi.

Tevazu Nasıl Yazılır TDK?

Tevazu kelimesinin doğru yazılışı TDK kaynaklarına bakıldığında ‘’Tevazu’’ şeklindedir. Bu kullanım dışında kullanılanlar ise kelimeyi tam olarak ifade etmemektedir. Hatta bununla kalmayıp kelimenin anlamını bile tamamen değiştirebilir. Kelimelerin yazılış ve telaffuzu onların ifade edeceği yani karşımızdakinin anlayacağı anlamı büyük oranda etkilediğinden kelimemizin doğru yazılışı önemlidir.

Tevazu Hangi Dil?

Tevazu kelimesinin kökeni Arapça’ya dayanmaktadır. Dilimize Arap dilinden geçmiş olan bu kelime ile kimi zaman günlük yaşamımızda farklı cümleler içerisinde rastlamamız mümkündür. Arapça wḍˁ kökünden gelmekte olan kelimemiz tawāḍu ˁ تواضع  “alçak gönüllülük” sözcüğünden alıntı olup kendisi de alçakgönüllü kimse, mütevazı kimse ve kibirden uzak kimse anlamlarını taşımaktadır.

Fazla Tevazu Ne Demek?

Fazla tevazu aşırı alçakgönüllülük anlamına gelmektedir. Bu kalıp halk içerisinde genel olarak her yapılanı tolere edecek bir hoşgörülülük olarak algılansa da böyle algılanması kesinlikle doğru değildir. Her yapılanı tolere edecek bir hoşgörülülük anlamına gelmemekte olan kalıbımız yalnızca olağandan yani normalden daha çok alçakgönüllü ve hoşgörülü olmayı ifade etmektedir.

Tevazu Türkçe Mi?

Tevazu Türkçe bir kelime değildir. Kökeni Arapçaya dayanan tevazunun dilimiz olan Türk diline Arap dilinden geçtiği bilinmektedir. Bu geçiş günümüzden çok daha önce olduğundan artık bu kelime dilimize yerleşmiş ve yadırganıp garip durmadan kullanılan bir kelime halini almıştır. Kısaca kelimemiz Türkçe bir kelime değildir.

Umarım yazımızı faydalı ve bilgilendirici bulmuşsunuzdur. Beğendiyseniz, teşekkür olarak sizden yazımızı paylaşmanızı ve daha çok kişiye ulaşmasında yardımcı olmanızı rica ediyoruz.

Yorum Yazın