Olay Hikayesi Nedir? Özellikleri ve Temsilcileri Kimlerdir?
 1. Ana Sayfa
 2. Edebiyat

Olay Hikayesi Nedir? Özellikleri ve Temsilcileri Kimlerdir?

0

Olay hikayesi, merkezinde bir olayın yer aldığı ve serim, düğüm çözüm bölümleri ile bu olayın örgüsünün, karakterlerinin, zaman ve mekanın anlatıldığı hikaye türüdür. Serim bölümünde öyküye giriş yapılır, karakterler ve mekan hakkında genel bilgiler verilir. Düğüm bölümünde hikayeye konu olan ve çözümlenmesi gereken asıl sorun yer alır. Çözüm bölümünde ise sorunlar bir çözüme bağlanır ve hikaye sona erdirilir.

Maupassant tarzı hikayeler olarak da bilinir. Bu isimlendirme, kökenini ünlü Fransız öykü yazarı Guy de Maupassant’dan almaktadır. Dünya edebiyatından Maupassant olay hikayeciliğinin öncüsü kabul edilir. Türk edebiyatında olay hikayesinin ilk örneklerini ise Ömer Seyfettin vermiştir, bu türü Türk edebiyatına tanıtan isim kabul edilir.

Olay Hikayesi Temsilcileri Kimlerdir?

Olay hikayesinin dünyadaki temsilcileri içinden en önemlisi Guy de Maupassant’dır. Olay hikayeleri kimi zaman bu yazarın ismi ile bile anılabilmektedir. Dünya edebiyatında Flaubert, Gogol, O. Henry, Edgar Allan Poe, Albert Camus gibi isimler başarılı olay hikayesi örnekleri vermiştir. Özellikle 19. Yüzyıl sonlarında dünyada olay hikayeciliği popüler hale gelmiştir, dünyanın her yanından pek çok yazar başarılı olay hikayesi örnekleri vermiştir.

Olay Hikayesi Türk Temsilcileri Kimlerdir?

Türk edebiyatında modern olay hikayesinin ilk örneklerini Ömer Seyfettin vermiştir. İncili Kaftan, Başını Vermeyen Şehit, Diyet gibi öyküleri ile sosyal ve toplumsal konulara değinen, heyecan ve merak uyandırıcı öyküler yazan Ömer Seyfettin, modern Türk hikayeciliğinin de kurucusu sayılır. Sabahattin Ali, Refik Halit Karay, Yaşar Nuri Güntekin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip Adıvar gibi yazarlar da başarılı olay hikayesi örnekleri vermiştir

Olay Hikayesinin Özellikleri Nelerdir?

 • Okuyucuda heyecan ve merak duyguları uyandırır.
 • Sahip oldukları nitelikler ile mini bir roman niteliği taşır.
 • Öyküleyici ve betimleyici anlatım türleri tercih edilir.
 • Olaylar gerçek yaşamdan alıntıdır, realist akımın etkileri görülür.
 • Kişilerin fiziksel ve ruhsal özellikleri ile ilgili gözlemler aktarılır.
 • Hikayenin merkezinde olay yer alır.

Türk Edebiyatında Olay Hikayesinin Öncüsü Kimdir?

Türk edebiyatında Ömer Seyfettin olay hikayesinin öncüsü kabul edilmektedir. Ömer Seyfettin başarılı öyküleri ile bu türü Türk edebiyatına tanıtmıştır.

Dünya Edebiyatında Olay Hikayesinin Öncüsü Kimdir?

Dünya edebiyatında olay hikayesinin öncüsü Maupassant kabul edilse de bu türün ilk örneklerini o vermemiştir. Ancak olay hikayelerini modern formuna sokan yazar Maupassant’tır. Daha öncesinde roman türünün de kurucusu kabul edilen Cervantes, olay hikayesi örneği sayılabilecek kısa hikayeler yazmıştır.

Olay Hikayesinin Kurucusu Kimdir?

Olay hikayesinin kurucusu, aynı zamanda öncülük eden Guy de Maupassant’tır.

Olay Hikayesi Hangi Bölümlerden Oluşur?

Olay hikayesi serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur. Serim bölümünde hikayeye giriş yapılır, karakterler, mekan gibi unsurlar tanıtılarak okuyucuya öykünün geçtiği evren tanıtılır. Düğüm bölümünde ise çözümlenmesi gereken sorun ortaya konur. Bu sorun hikayenin türüne göre değişecektir. Örneğin realist hikayelerde sorun genellikle kahramanın hayatında yaşadığı bir zorluk olurken, romantik hikayelerde bir yanlış anlaşılma, dedektif hikayelerinde çözülmesi gereken bir cinayet olabilir. Çözüm bölümünde ise düğüm bölümünde ortaya çıkan sorun bir çözüme ulaştırılır. Olay hikayeleri genellikle belirsiz ve ucu açık sonlar ile bitmez. Hikayenin sonunda kahramanların nerede oldukları, neler yaptıkları belirlidir.

Olay Hikayesi ve Durum Hikayesinin Farkları Nelerdir?

 • Olay hikayesinde belirli bir olaya odaklanılır, durum hikayesinde ise yaşamdan bir kesit anlatılır.
 • Durum hikayesinde karakterin iç dünyası, duygu ve düşünceleri önemlidir, olay hikayesinde ise hayatın içinden bir olay anlatılır.
 • Olay hikayeleri serim düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşurken durum hikayeleri hayattan bir kesiti anlatır.
içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın