Taylorizm Nedir? Taylorizm Üretimi ve Özellikleri

Taylorizm; vasıfsız iş gücü istihdamına, parça başı ücret ödeme sistemine, üretim sürecinin en küçük ve en basit parçalara kadar bölünmesine, çalışanların üretimin her aşamasında sıkı bir denetim altında tutulmasına dayanmakta olan bir yönetim anlayışıdır. Taylor’un incelemekte olduğu konular iş sürecinin denetlenmesi ve örgütlenmesidir. Taylorizm bu süreç içerisinde bilimsel kurallara bağlanmayı da amaçlamaktadır. Bu şekilde ise üretim sürecini daha etkin ve verimli kılar.

Taylor yöntemine göre bir işin yapılma şekli, yönetim tarafından en küçük ayrıntılarına kadar belirlenmeli ve belirlenmiş olan iş işçilere ya da çalışanlara doğru bir şekilde öğretilmelidir. Taylorizmin hedefi, işçiler ve çalışanlar için işi oldukça kolay bir hale getirmektir.

Taylorizm Yöntemi Nedir?

Taylorizm Yöntemi

Taylorizm yöntemi, işçi emeğinden mümkün olduğu kadar fazla yararlanmak için düşünülmüş olan bir yöntemdir. Taylorizm yöntemi içerisindeki sistemde, yapılacak olan işlerin bütün hareketlerinin en ince ayrıntısına kadar araştırılıp işçinin bu hareketlere göre bir makine gibi çalışması istendi. Bu sayede sanayideki gelişmeyi de arttırmak amaçlanmıştır.

Makineleşme hareketinin bir sonucu olarak ortaya çıkmış olan taylorizm yöntemi, amaçlandığı gibi sanayinin gelişmesinde büyük rol oynamıştır. Taylor tarafından düzenlenmiş olan bu sistem sayesinde iş verimliliği yüksek oranda artış gösterdi. Taylor sistemi sayesinde meydana gelmiş olan müteşebbis kazançların artışı sonucunda işçi ücretlerine zam yapılarak yaşam refahının bir miktar yükselmesi sağlanmıştır.

Taylorizmin verimi arttırmasına karşılık olarak bir süre sonra işçiler ruhi ve bedeni olarak yorgunluklar ortaya çıktığından işçiler, devamlı olarak aynı şekilde hareket etmekten yoruldu. Bu ise taylorizm yönteminin temposuna sadece genç ve dinamik kişilerin devam edebilmesine neden olmaktadır. Bazı sendikalar ise bu nedenle taylorizme karşı çıkıp taylorizm sisteminin sert kalıplarını yumuşatma yoluna gitmiştir.

Taylorizm Üretim Nedir?

Taylorizm Üretim

Taylorizm üretim, taylorizm sonucunda ortay çıkmakta olan üretim sonucunda verilen isimdir. Üretim süreçleri iş idaresi bilimlerini temel olarak Frederick Winslow Talyor tarafından 1880’lerde gerçekleştirilmiş olan Taylorizm yönetim sistemi, “Bilimsel Yönetimin İlkeleri ( The Principles of Scientific Management)” adlı eser ile ortaya konmuş olan bir yönetim sistemidir.

Taylorizm üretim, maksimum verimi elde etmek için üretimi yapmanın en uygun yolunu bulmayı amaçlar. Bu sistem içerisinde yer almakta olan üretim organizasyonu; üretim için gerekli olan belirli tekniklerinin analiz edilmesidir. Bunun ile birlikte, üretim eylemlerini daha önceden tasarlanmasına da dayanmaktadır. Ayrıca, iş başına ücret yerine saat başına ücrete geçişi desteklemektedir.

Taylorizm üretimi, iş verimliliğini arttırarak üretilen ürün miktarının da artış göstermesini sağlamaktadır. Bu sayede daha fazla kazanç elde edilirken sanayileşmeye de katkıda bulunulmaktadır. Taylor tarafından bulunmuş olan taylorizm üretimi, devletin gelişmesinde önemli rol oymamıştır.

Taylorizmin Özellikleri Nelerdir?

Taylorizmin ilkeleri doğrultusunda uygulanmakta olan yöntemler, verimliliği arttırma amacı taşımaktadır. Taylorizm, temelde çalışmak için harcanmakta olan sürede daha fazla verim almayı amaçlar. Taylorizmin özellikleri ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Taylorist olan yönetim anlayışında endüstriyel kuruluşlar, işçilerin denetim ve gözetimini en üst düzeyde tutarak otoriter bir yönetim şekli sergilemektedir.
  • Taylorizm yönetim şeklinde her bir işçinin yapmakta olduğu işler, endüstri mühendisleri tarafından ayrıntılarına kadar incelenmektedir. Bu incelenme sonucunda ise üretilmiş olan eşyaların hareket ve verimlilikleri hesaplanır.
  • Taylorizm yönetim şeklinde işçiler ile iş yeri sahibi arasındaki yüz yüze ilişkileri ortadan kalkmış olduğundan dolayı işçilerin denetim ve kontrolü iş yeri sahibi yerine profesyonel yöneticilere bırakılmıştır.
  • Taylorizm üretim artışını sağlarken teknolojik yapıda ortaya çıkmış olan otomasyon ile birlikte işçinin yapmış olduğu parça başına ücret ödenmesi de belirli bir etkiye sahiptir.

Taylorizm Sözlük Anlamı Nedir?

Taylorizm sözlük anlamı, emek faktörünün verimliliğinin arttırılması amacı ile üretimin organize edilmesidir. Taylorizm yöntemi ile birlikte işçilerin hareketleri saptanırken aynı zamanda işçilerin ne kadar sürede ne miktar iş yaptıklarını belirleyerek iş bölümü organizasyonu yapılmaktadır.

Neo Taylorizm Nedir?

Neo taylorizm, taylorizmin yeniden yorumlanması sonucunda ortaya çıkmış olan bir yönetim şeklidir. Neo taylorizmin yeniden yorumlanması ile birlikte verimliliğin bir miktar daha yükseltilmesi amaçlanmıştır. Taylorizm ile aynı amacı taşımakta olan neo taylorizm ile taylorizm arasında fazla fark bulunmamaktadır. Her iki yönetim şeklinde de amaç, yapılacak olan işin ayrıntılı bir şekilde araştırılıp işçilerin çalışma verimini bu çalışmalar sonucunda arttırmaktır.

içeriğimizi oylayın
Yazar: Sinan

1982 İstanbul doğumluyum. İlk, orta, lise ve üniversite eğitimimi İstanbul'da tamamladıktan sonra Çanakkale'ye yerleştim. Birkaç yıllığına ticaret hayatının içinde bulunduğum için aktif olarak ilgilenemediğim programlama ve web tasarım kariyerime, burada içerik yazarlığı yaparak devam ediyorum.

Yorum yapın