Abdalan-ı Rum ve Gaziyan-ı Rum Nedir?
  1. Ana Sayfa
  2. Tarih

Abdalan-ı Rum ve Gaziyan-ı Rum Nedir?

Abdalan-ı Rum ve Gaziyan-ı Rum 4 adet derviş topluluklarından ikisidir. Tarih derslerinde sıkça sorulan ve araştırılan bu toplulukları tüm detayları ile bu yayında ele aldık. Dilerseniz, ayrıntılara geçelim;

Abdalan-ı Rum Nedir?

Abdalan-ı Rum, Anadolu’ya gelen 4 adet derviş topluluğundan biridir. Abdalan-ı Rum topluluğu, yapılmakta olan fetihlerin kazanılmasında büyük bir rol oynamıştır. Yapılmakta olan fetihler sadece silah ve savaş yolu ile gerçekleşmemiştir.

Abdalan-ı Rum derviş topluğunun görevi, fethedilecek olan bölgeye askerler gitmeden önce bölgede yaşamakta olan insanların gönüllerini kazanmaya çalışmaktır. Bu nedenle gönüllü olan insanlara derviş anlamına gelmekte olan Abdal ya da Abdalan-ı Rum denilmektedir.

abdalan i rum nedir

Fethedilecek olan yere daha önceden gidip insanların gönüllerini kazanmaya çalışmakta olan Abdalan-ı Rum topluluğu, aynı zamanda Anadolu’da İslamiyet’in yayılmasını da sağlamıştır. Fethedilecek olan bölgede bulunmakta olan şehir ve kasabalara yerleşmiş olan derviş topluluğu, toplumun bütün kesimleri ile yakından ilgilenerek temas kurmuştur.

Abdalan-ı Rum ya da diğer bir adı ile Abdal topluluğunun yaymış olduğu diğer bir anlayış ise gaza ve cihad anlayışıdır. Bu durum, Osmanlı Devleti’nin siyasi gücünü arttırmasına büyük ölçüde yardımcı olmuştur. Abdalan-ı Rum dervişleri topluluğu, Anadolu’nun sahip olduğu Yunus Emre ve Hacı Bektaş-ı Veli gibi manevi mimarların yolundan gidiyorlardı.

Abdalan-ı Rum dervişleri topluluğunun yapmış olduğu görevler sayesinde Osmanlı Devleti pek çok yönden kendini geliştirme fırsatı bulmuştur. Bu topluluk, yeni fetihlerin yapılması ile birlikte İslam, cihad ve gaza gibi anlayışların da diğer topluluklara yayılmasını sağlamıştır.

Gaziyan-ı Rum Nedir?

Gaziyan-ı Rum, 4 derviş topluluğu arasından savaşmak ile görevlendirilmiş olan derviş topluluğudur. Gazi ünvanı ile anılmakta olan bu topluluk, belirli amaçları bulunmakta olan bir topluluktu. Cihat ve gaza anlayışı, Gaziyan-ı Rum topluluğu için hem bir yaşam biçimi hem de gelecek için olmazsa olmazlar arasında bulunmakta olan bir anlayıştır.

gaziyan i rum nedir

Din, vatan ve milletleri için hem sahip oldukları malları hem de canlarını feda etmeye hazır olan bu derviş topluluğu, yalnızca Anadolu Selçuklu Devleti’nin çökmekte olduğu zaman değil, ilk Anadolu fetihleri devrinde de mevcut bir sosyal dayanışma içerisinde idi.

Gaziyan-ı Rum olmak için öncelikle sağlanması gereken 9 adet şart bulunmaktadır. Bu şartlar; pazu kuvveti, gayret, kuvvetli yürek ya da diğer bir adı ile şecaat, iyi bir at, yay, süngü, iyi bir kılıç, hususi bir elbise ve uygun bir arkadaştır. Gaziyan-ı Rum olmak isteyen kişilerin, öncelikle bu şartları sağlayıp iyi bir derviş topluluğu üyesi olabileceklerini göstermeleri gerekmekteydi.

thumbnail
Önerilen Yazı
Tasavvuf Müziği Nedir? Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?

Bu derviş toplulukları için tekkelerde insanlar yetiştirilmiştir. Derviş terbiyesi ile yetiştirilmiş ve veli olan insanlar, bir süre sonra Gaziyan-ı Rum adı ile anılmıştır. Gaziyan-ı Rum derviş topluluğunun Osmanlı Devleti’ne sağlamakta olduğu faydalar sayesinde Osmanlı Devleti, daha fazla büyüyüp gelişebilmiştir. Bu nedenle diğer derviş toplulukları gibi Gaziyan-ı Rum derviş topluluğu da halk tarafından saygı ile anılır.

Umarım yazımızı faydalı ve bilgilendirici bulmuşsunuzdur. Beğendiyseniz, teşekkür olarak sizden yazımızı paylaşmanızı ve daha çok kişiye ulaşmasında yardımcı olmanızı rica ediyoruz.