Ad ve Semud Kavimlerinin Ortak Özellikleri Nelerdir?
  1. Ana Sayfa
  2. Din

Ad ve Semud Kavimlerinin Ortak Özellikleri Nelerdir?

0

Ad ve Semud kavimleri ortak özellikleri madde madde şu şekilde ifade edilebilmektedir;

  • Bu kavimler Nuh tufanından sonra yaşamıştır.
  • Her iki kavim de kendilerine yapılan tebliğe rağmen putlara tapmaya devam etmiştir.
  • Bu kavimlerin Allah korkusu ve utanma duygusu yoktur.
  • Sapkın davranışlarda bulunmuşlardır.
  • Yalnızca kendi dünyevi çıkarlarını düşünerek hareket etmişlerdir.
  • Başkalarının haklarını gasp etmişlerdir.
  • Allah’ın kendilerine peygamber göndererek yaptığı çağrıya kulak tıkamışlardır.

Ad ve Semud Kavimleri Neden Helak Edildi?

Ad ve Semud kavimleri Allah’ın kendilerine peygamber göndererek yaptığı tebliğe kulak tıkayıp sapkın yaşayışlarını sürdürdükleri için helak edilmiştir. Bu kavimlerin neden ve nasıl helak edildikleri Kuran-ı Kerim’de anlatılmaktadır. Ad kavmine peygamber olarak Hz. Hud, Semud kavmine ise Hz. Salih peygamber olarak gönderilmiştir.

içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın