Alttan Dersi Olan Yatay Geçiş Yapabilir Mi? Ortalama Kaç Olmalı?
  1. Ana Sayfa
  2. Eğitim

Alttan Dersi Olan Yatay Geçiş Yapabilir Mi? Ortalama Kaç Olmalı?

0

Alttan dersi olan yatay geçiş yapabilir. Ancak bu durumda geçiş tamamen üniversite kararına bağlıdır. Alttan ders olarak yatay geçiş yapmak mümkündür fakat not ortalaması iyi olan öğrencilerin yatay geçiş başvurularına öncelik verildiğinden alttan dersi olanların yatay geçiş yapmaları zor olabilir. Eğer zayıf kredisi düşük olan derse aitse bu durum ortalamanın çok düşmesine yol açmaz.

Böylesi bir durumda yüksek not ortalaması ile yatay geçiş yapılabilir fakat zayıf kredisi yüksek olan bir derse aitse bu durum not ortalamasının düşmesine ve devamında da yatay geçiş yapılmamasına yol açar. Bu durumda alttan dersi olanlar yatay geçiş yapabilir. Not ortalamasının yüksek olması ve üniversitenin alttan derse şart koşmaması halinde geçiş işlemi sorunsuz tamamlanabilir.

Yatay Geçiş Yapmak İçin Not Ortalaması Kaç Olmalı?

Yatay geçiş yapmak için not ortalaması her üniversiteye göre değişkenlik göstermektedir. Bu durum kullanılan genel ağırlıklı not ortalamasından kaynaklanmaktadır. Eğer üniversite yatay geçişte ortalamayı 100 puan üzerinden değerlendirme yapıyorsa bu durumda en az 60, 4.00’lük sistem üzerinden değerlendirme yapılıyorsa bu durumda da en az 2.00 olmalıdır. Ancak asgari puan şartı üniversiteye göre değişmektedir. A üniversitesi aynı bölüm için 65 puan şartı koşarken B üniversitesi 75 puan talep edebilir. Üniversitelerin kalitesi arttıkça istenen ortalama puanı da yükselmektedir. Bu puanlar lisans için geçerli olup ön lisans için daha düşük puanlar talep edilmektedir.

DGS İle Yerleştim Yatay Geçiş Yapabilir Miyim?

DGS ile yerleşmiş olan öğrenciler için yatay geçiş hakkı bulunmaktadır. DGS ile yerleşmiş olan öğrenciler sadece ilgili olan yılda yayınlanan DGS kılavuzunda öğrencinin önlisans alanıyla tercih edeceği yerler ve DGS puanı temel alınarak yatay geçiş yapılmaktadır. Başka bir deyişle o yılki güncel DGS kılavuzunda belirtilmiş olan alanlara öğrenci yatay geçiş yapabilir.

Güz Döneminde Yatay Geçiş Yapılır Mı?

Yatay geçiş başvuruları yıllık bazda iki kez yapılmaktadır. Genel olarak ön lisans öğrencileri Aralık ve Ocak aylarında bahar dönemi için, Haziran ve Temmuz aylarında ise Güz dönemi için yatay geçiş başvurusunda bulunabilmektedir. Yatay geçiş başvuru kriterlerine uygunluk taşıyan öğrenciler bu dönemlere göre yatay geçiş yapabilmektedir. Temel olarak her üniversitenin kendi şartları da bulunmaktadır. Güz döneminde yatay geçiş yapacak öğrenciler için belirli noktaların bilinmesi gerekmektedir.

Merkezi yerleştirme ile yatay geçiş yapılıyorsa güz dönemi için başvurular sadece Ağustos ayında yapılmaktadır. Ayrıca güz döneminde üniversiteler kontenjan ilan etmemiş olsa bile başvurular alınmaktadır. Güz dönemindeki kontenjanlar her sınıf için ilgili yılın ÖSYM kılavuzunda belirtilmiş olan öğrenci kontenjanın yüzde 30’u, bahar döneminde ise yüzde 20’yi geçmeyecek şekilde ayarlanmaktadır.

Bölümlerarası Yatay Geçiş Yapılır Mı?

Eğitim süresi içinde bölümler arası yatay geçiş yapılmamaktadır. Ancak bazı üniversiteler bölümler arası yatay geçiş uygulanması için o dönem yapılacak olan üniversite sınavına giriş şartı koyabilir. Bu durumda eğer bölüm farklı bir alandan puan yeterliliği isteniyorsa üniversite sınavındaki duruma bakılır. Örneğin eşit ağırlık bölümünde olan birisinin sayısal bölüm puanı üniversite sınavına göre yeterliyse bölümler arası geçiş, eğitim süreci başlamadan yapılabilir.

Başarısız Dersi Olan Yatay Geçiş Yapabilir mi?

Başarısız dersi olan yatay geçiş yapabilir. Genel olarak başarısız dersler yatay geçiş yapmaya engel değildir. Ancak başarısız olunan derslerin kredisi yüksekse bu durumda yatay geçiş yapmak için ortalamayı etkileyeceğinden bu durum yatay geçiş yapmak için engel oluşturabilir. Yatay geçiş yapılması için genel not ortalaması büyük önem taşımaktadır. Yatay geçiş için kontenjan belirlendiğinden yüksek ortalamaya sahip olanlara öncelik tanınmaktadır. Bu kapsamda başarısız olan dersler yatay geçiş için sorun yaratmıyor olsa da kredisi yüksek derslere aitse genel not ortalamasının düşük olmasına yol açacağından yatay geçiş yapmayı da zor duruma düşürecektir.

Üniversitede Sınıfta Kalınca Yatay Geçiş Yapılır mı?

Sınıf tekrarı yapan öğrenci için yatay geçiş mümkün değildir. Öğrencinin sınıfta kalması için pek çok dersten kalması gerekmektedir. Bu durum genel not ortalamasının da düşmesine yol açacağı için sınıf tekrarı yapanlar yatay geçiş yapamamaktadır. Yatay geçiş yapmak için alınan genel not ortalamasının önemi yüksek olduğundan ve şart koşulduğundan alınan derslerin yüksek puanlar ile verilmesine dikkat edilmesi gerekir.

Özelden Özele Yatay Geçişte Burs Kesilir mi?

Özelden özele yatay geçiş rahatlıkla yapılabilir. En az ilk yarıyılı doldurmak ve genel not ortalamasını üniversitenin belirlediği puanda tutmak kaydıyla özel üniversiteden başka bir özel üniversiteye geçiş işlemi yapılabilir. Burs ise üniversitenin şartlarına göre değişmektedir. Eğer geçiş yapılacak üniversite, ilgili bölümde diğer öğrencilere burs sağlıyorsa yatay geçiş sonucunda da puanın yüksek olması kaydıyla burs kesintisi yapmaz.

Ancak geçiş yapılacak üniversitenin bölümünde burs verilmiyorsa bu durumda geçiş sonrasında burs verilmez. Bunun yanında geçiş yapılacak olan üniversitenin burs verme şartları da değişebilir. Özellikle bursun hangi durumlarda kesileceği her üniversitenin kendi belirlediği şartlara göre değişkenlik göstermektedir. Bu yüzden yatay geçiş yapmadan önce üniversitenin vermiş olduğu bursun şartlarının detaylı olarak öğrenilmesi yararlı olacaktır.

Yatay Geçişte Para Ödenir mi?

Yatay geçişte para ödenmez. Başka bir deyişle yatay geçiş başvurularında ücret talep edilmez. Ancak vakıf üniversitelerinde bu durum değişebilir. Vakıf üniversitelerinde yatay geçiş için ücret talep edilebilir. Özellikle her üniversitenin talep ettiği dönemlik ücret farklılık gösterdiği için buradaki farka da dikkat edilmesi gerekir. Yatay geçiş ücretleri için yatay geçiş başvurusu yapılacak üniversitenin başvuru şartlarının incelenmesi sonucunda ücret öğrenilebilir.

ustten ders almak yatay gecise engel mi
alttan dersi olan yatay geçiş yapabilir mi?

Üstten Ders Almak Yatay Geçişe Engel mi?

Üstten ders almak yatay geçiş için engel oluşturmaz. Yatay geçiş başvurusunun yapılması için öğrencilerin kayıtlı oldukları diploma programında tamamlamış oldukları dönemlere dönük tüm dersleri almış ve başarmış olmaları şartı aranır. Ancak öğrencinin üst yıllardan almış oldukları dersler için başarı şartı aranmamaktadır. Bu durumda da üstten ders alınmış ise en son tamamlanmış olan dönemin genel not ortalaması dikkate alınarak hesaplama yapılmaktadır. Bu durum da üstten alınan derslerin yatay geçiş için hiçbir şekilde etki etmediğini göstermektedir.

Hazırlıkta Kalınca Yatay Geçiş Yapılır mı?

Hazırlıkta ortalamaya göre yatay geçiş yapılmamaktadır. Ancak merkezi yerleştirme puanı kapsamında yatay geçiş yapılabilir. Bu kapsamda hazırlık sınıfında kalanlar merkezi yerleştirme puanını kullanarak yatay geçiş yapma hakkına sahiptir. Fakat merkezi sistem ile yatay geçiş yapılacaksa, geçiş yapılacak üniversitenin kontenjan açması gerekmektedir.

Ortalama ile Yatay Geçiş Kaç Kere Yapılır?

Ortalama ile yatay geçiş hakkı 1 defa belirlenmiştir. Bu yüzden yatay geçiş yapılacak bölümün dikkatli seçilmesine öncelik tanınması gerekir.

Hangi Durumlarda Yatay Geçiş Yapılamaz?

Yatay geçiş yapılmayacak durumlar genel olarak şu şekildedir;

  • En az ilk öğretim yılının tamamlanmaması,
  • Üniversitesin son sınıfında olmak,
  • Genel akademik not ortalamasının düşük olması.

Sınıf Tekrarı Yapan Yatay Geçiş Yapabilir mi?

Sınıf tekrarı yapan öğrenciler ortalama ile yatay geçiş yapamamaktadır. Sınıf tekrarı yapmış öğrencinin akademik not ortalaması düşük olacağından yatay geçiş için puan şartını sağlamayacaktır.

içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın