Asketizm Nedir? Dünyevi Asketizm Tanımı
  1. Ana Sayfa
  2. Genel Kültür

Asketizm Nedir? Dünyevi Asketizm Tanımı

Asketizm, çileci veya riyazi hayat felsefesini benimsemektir. Bu felsefenin temelinde Allah’ın rızasını kazanmak için nefse hakim olma ideolojisi yatmaktadır. Bu kavram, dünya zevklerinden ve bedenin isteklerinden uzak durmayı ifade etmektedir. Başka bir deyişle bu ideoloji, kutsal bir amaç uğruna dünya hayatının feda edilmesidir. Peki dünya hayatının feda edilmesi ile kastedilen nedir? Dilerseniz şimdi bunu inceleyelim.

Bu anlayışı benimseyen insanlar; insan ilişkileri, yeme-içme, para kazanma, giyinme gibi konularda bu ideolojinin gerektirdiği gibi davranmaktadırlar. Yani, bu konuların tümü yaşamı sürdürmek için gerekli olan alt sınıra göre düzenlenmektedir. Örneğin; çeşitli yemekler yemek yerine bir dilim ekmek ve birkaç tane zeytin ile hayatlarını sürdürmektedirler.

Dünyevi Asketizm Nedir?

Dünyevi asketizm, en genel tanımıyla dünyevi çilecilik anlamına gelmektedir. Max Weber, “Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu” adlı meşhur kitabında iki tür asketizmin varlığından söz etmektedir: dünyevi ve uhrevi. Uhrevi, kendini dünyaya adamak anlamına gelirken; dünyevi, dünyadan vazgeçmek anlamına gelir.

Dünyevi olan bütün amaçlardan arınarak tek bir amaç edinmek bu kavramın diğer bir tanımıdır. Bu amaç ise Tanrı ile bir olmadır. Bu amacı edinmek sürecin ilk basamağıdır. Daha sonrasında ise nefsi bu amaç uğrunda terbiye etmek ve bir ömrü böyle sürdürmek gelmektedir.

Asketik Disiplin Nedir?

Asketik disiplin, benimsenen bu yaşam için uygulanması gereken doktrinlerin tümüdür. Söz konusu kavram bu hayat tarzını seçen insanların uyması gereken ilkeler bütününü ifade etmektedir. Bu ilkeler bütününe uyulması dahilinde Tanrı’ya ulaşmak mümkündür. Bu ilkelerden bazıları şunlardır:

  • Bu yolu yürümeye niyetlenen kimse Tanrı’nın ilahi tabiatını taklit etmelidir.
  • Bu disiplinin başında bekâret gelmektedir.
  • Ruhun tekâmülü sonsuzdur.
  • Ruhu arındırmak için asketik uygulamalar elzemdir.

Bu ideolojiye göre, insan bu prensiplere uyarak yaşarsa amacına ulaşmaktadır.

Asketizmi Benimseyen İnsanlar Nasıl Yaşarlar?

Asketik yaşam tarzı, belirli ilkelere uymayı gerektirmektedir. Bu yaşam tarzını benimseyen insanlar hayatlarındaki her şeyi asgari düzeyde yürütmektedirler ve dünyevi zevklerden uzak durmaktadırlar. Bu insanlar belirli ve sınırlı bir miktarda uyumakta ve yine aynı şekilde sınırlı miktarda insanla iletişime geçmektedirler.

Pamuklu ve yünlü elbiseler yerine kıldan elbiseler giymekte ve rahat yataklar yerine kıldan sergilerde yatmaktadırlar. Acıktıkça veya canları istedikçe bir şeyler yemek yerine her gün sınırlı miktarda yiyecek tüketmektedirler. Harama girmemek için her türlü servet edinme fikrinden uzak durmaktadırlar. Asketizmi benimseyen insanlar hayatlarını bu şekilde sürmektedirler.

içeriğimizi oylayın