Atatürk’ün Müziğe Verdiği Önem Nedir?
  1. Ana Sayfa
  2. Tarih

Atatürk’ün Müziğe Verdiği Önem Nedir?

0

Atatürk sanat ve müziğe çok önem verirdi. Müzik dinlemeyi çok severdi hatta bazı Rumeli türkülerini bestelemiştir. Aydın bir toplum için sanatın çok önemli olduğunu bilen Atatürk, Cumhuriyet’in ilanından sonra birçok çalışma yapmıştır. Atatürk’ün müzik alanında yaptığı çalışmalar şu şekildedir;

Atatürk’ün Sanat Alanında Yaptığı Çalışmalar Nelerdir?​

Sanatın ve sanatçının toplum için önemli olduğu bilen Atatürk bu alanda birçok çalışma yapmıştır.

  • 1924 yılında Ankara’da Türkiye’nin ilk Devlet Konservatuarı olan Musiki Muallim Mektebi kuruldu.
  • 1926 yılında Mızıkay-ı Hümayun Ankara’ya taşındı ve Riyaseti Musık-i Heyeti adını aldı.
  • 1936 yılında Gazi Terbiye Enstitüsü Konservatuarı kuruldu.
  • 1938 yılında Ankara’da Müzik Okulu öğretime başladı.
  • Atatürk Türkiye’deki sanatçıları kendilerini geliştirmek için yurtdışına göndermiştir. Örneğin Cemal Reşit Bey daha sonra Onuncu Yıl Marşı’nı bestelemiştir.

Atatürk’ün Sanatçıya ve Sanata Önem Vermesinin Sebebi Ne Olabilir?​

Atatürk modern bir toplumun aydınlanabilmesi için sanatın önemli olduğu görüşündeydi. “İnsanlar olgunlaşmak için bazı şeylere muhtaçtır.” der ve ekler; Bir milletin her zaman sanatın her dalıyla meşgul olması gerektiği, ifadeleriyle toplumun sanata olan ihtiyacını tespit etmiştir. Devamla Türk Milleti’nin muasır medeniyet seviyesine layık olduğunu belirtir.

Atatürk’ün Müziğe İlgi Duymasında Etkili Olan Kimdir?​

Fransız düşünür Montesque’nin Kadınların Ruhu adlı eserinde müzikte yapılacak en ufak bir değişikliğin bir ülkenin bütün alanlarında değişiklik ihtiyacı doğuracağını söylemiştir. Atatürk de bir konuşmasında bu yazıdan çok etkilediğini söylemiştir.

Atatürk’ün Sanat ve Müzikle İlgili Görüşleri Nelerdir?​

Atatürk’ün müziğin ve sanatın muasır medeniyete ulaşmada önemli basamak olduğu her fırsatta dile getirmiştir; “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” derken sanatın toplumun gelişmesi için ne kadar mühim olduğunu vurgulamaktadır. “Bir milletin yenileşmesinde ölçü, musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir.” derken modern müzik icralarına da önem vermek gerektiğini dile getirmiştir.

Atatürk; sanatçının toplum nezdinde ne kadar ayrıcalıklı bir konumda olduğunu belirtir. “Sanat güzelliğin ifadesi” olduğunu belirten Atatürk; “Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa musiki, nakş ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur.” sözü ile de toplumu güzelleştirmenin yolunun sanattan geçtiğini ifade etmektedir.

içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın