Cahit Arf’ın, Harezmi’nin ve Ali Kuşçu’nun Matematiğe Katkıları
 1. Ana Sayfa
 2. Matematik

Cahit Arf’ın, Harezmi’nin ve Ali Kuşçu’nun Matematiğe Katkıları

0

Cahit Arf’ın matematiğe katkıları şu şekilde ifade edilebilir; Arf sabiti, Arf kapanışları ve Arf halkaları isimleri ile anılan cisimlerin kuadratik formlarının sınıflandırılması sonucu oluşan terimleri keşfetmiştir. Cebir ve geometri alanında önemli buluşlara imza atmıştır. Hesse – Arf Teoreminin keşfedilmesine katkı sağlamıştır. Cahit Arf bu önemli çalışmaları nedeni ile 10 Türk Lirası üzerine resmin basılan bir bilim insanımızdır.

Harezmi’nin matematiğe katkıları şu şekilde ifade edilebilir; x bilinmeyenini ve sıfır rakamını matematiksel hesaplarda ilk kez kullanan kişidir, cebir, geometri ve trigonometri üzerine önemli çalışmalar yapmıştır. Astronomi ve coğrafya alanında da çalışmaları vardır. Doğrusal ve iki bilinmeyenli denklemleri çözümlerine ilişkin formülleri ilk keşfeden kişidir. Bu keşifleri, Batı dünyasında matematik disiplininin ilerlemesine önemli katkılar sağlamıştır.

Ali Kuşçu’nun matematiğe katkıları şu şekilde ifade edilebilir; astronomi alanında önemli ölçümler ve yeryüzü ile gökcisimlerinin uzaklıkları konusunda önemli hesaplamalar yapmıştır. Osmanlı Devleti’nde ilk kez matematik ve astronomi hocası unvanı alan bilim insanıdır.

Cahif Arf’ın Matematiğe Katkıları

 • Arf halkaları, Arf Kapanışları ve Arf halkalarını keşfetti. Bu terimler cisimlerin kuadratik formlarının sınıflandırılması amacı ile kullanılmaktadır.
 • Hesse – Arf Kuramını geliştirmiştir.
 • Sentetik geometri problemlerinin cetvel ve pergel kullanılarak çözülmesi alanında çalışmaları olmuştur.
 • Cebir konusunda son derece önemli çalışmaları bulunmaktadır.
 • Uzun yıllar Almanya, Amerika ve Türkiye’de dersler vermiştir.
 • TÜBİTAK’ın faaliyetlerinde görev almıştır.

Harezmi’nin Matematiğe Katkıları

 • Sıfır sayısını ilk kullanan matematikçidir.
 • İlk kez denklemlerde x bilinmeyenini kullanmıştır.
 • Doğrusal denklemler ve ikinci dereceden denklemlerin çözüm yollarını keşfetmiştir. Bu keşfi ile cebir disiplinin kurucusu sayılmaktadır.
 • Eserleri Batı dillerine çevrilerek matematiğin gelişimine önemli katkı sağlamıştır.

Ali Kuşçu’nun Matematiğe Katkıları

 • Gezegenlerin hareketlerine ilişkin keşifler yapmıştır.
 • Gezegenlerin uzaklıkları ve yer küre üzerinde çeşitli mekanların konumları üzerine önemli keşiflerde bulunmuştur.
 • Osmanlı Devleti’nin ilk matematik ve astroloji hocasıdır.
 • Yıldızların konumlarına ilişkin önemli keşiflere imza attı.

Ali Kuşçu’nun Eserleri Nelerdir?

Ali Kuşçu’nun eserleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Şerh-i Tici Uluğ Bey
 • El-‘Unkûdu’z-Zevâhir fî Nazmi’l-Cevâhir
 • Risale fi’l Muhammediye
 • Risale fi’l Muhammediye
 • Risale-i fi’l Hey’e
 • Risale-i fi’l Fethiye

Harezmi’nin Eserleri Nelerdir?

Ünlü matematikçi Harezmi’nin eserleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Zîc el-Sindhind
 • Kitâb el-Hisâb el-Hindî
 • Kitâb al-Amal bil-Usturlâb
 • Kitâb el-Muhtasar fî Hisâb el-Cebr ve’l Mukâbele
 • Kitâb el Cem‘ ve el-Tefrîk

Bu eserler dışında çevirileri Harezmi’ye atfedilen, ancak orijinaller kaybolduğu için gerçekten Haremi tarafından yazılıp yazılmadığı tartışmalı olan başka eserler de mevcuttur.

Cahif Arf’ın Eserleri Nelerdir?

Dünyaca ünlü Türk matematikçi Cahit Arf’ın eserleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Cebir Dersleri
 • Makine Düşünebilir Mi ve Nasıl Düşünebilir?
 • Matematik Tedrisatında Yeni Temayüller
 • Öğrenciler İçin Genetikte Bir Seleksiyon Problemi Hakkında

Basılı bu kitapları dışında Arf’ın Türkçe ve İngilizce olmak üzere pek çok makalesi ve tebliği bulunmaktadır.

içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın