Deyyus Ne Demek? Osmanlı’da Deyyus Nedir? Kimlere Denir?
  1. Ana Sayfa
  2. Anlamı Nedir?

Deyyus Ne Demek? Osmanlı’da Deyyus Nedir? Kimlere Denir?

0

Deyyus, bir erkeğin karısının başka erkeklerle birlikte olmasına ses çıkarmaması ve kerata anlamında kullanılan sövgüdür. Küfür ve hakaret sözüdür, Osmanlı’da kerata anlamında veya karısının aldatmasına ses çıkarmayan erkeklere sövmek için kullanılır.

Kimlere Deyyus Denir?

Kendisini bir başka erkekle aldatan karısına ses çıkarmayan erkeklere deyyus denir. Hakaret ve sövgü için kullanılan bir kelimedir.

Osmanlı’da Deyyus Ne Demek?

Osmanlı’da deyyus kelimesi, karısının namussuzluğuna göz yuman erkekler için kullanılır. Deyyus dendiğinde hakaret ve sövme anlamı taşıyan bir kelime kullanılmış olmaktadır.

Dinde Deyyus Nedir?

Karısının namussuzluğuna göz yuman erkekler için kullanılmaktadır. Deyyus olan erkekler dinde kabul görmemekte, genelde hoş karşılanmamaktadır. Deyyus fetvası dahi verilebilmekte ve erkeklerin bu şekilde davranmamaları yönünde dini uyarılar yapılmaktadır.

Bre Deyyus Ne Demek?

Bre deyyus bir hitap şeklidir. Deyyus karısının veya yakını olan bir kadının namussuzluğuna ses çıkarmayan kimse, kerata anlamında kullanılmaktadır. Bre deyyus derken deyyus denilmek istenen kişiye hitap edilmek istenmektedir.

Deyyus-u Ekber Ne Demek?

Deyyus-u ekber siyasetçiler arasında kullanılmış bir sövgü terimidir ve olumsuz anlamdadır. Normalde deyyus kavramı karısının namussuzluğuna göz yuman erkek için kullanılırken deyyus-u ekber büyük düzeyde namussuz anlamında kullanılmak istenmektedir.

Deyyus Cümle İçerisinde Kullanımı

Deyyus ile ilgili örnek cümleler şu şekildedir;

  • Şu Deyyusa Bakın Hiç Halden Anlamaz.
  • Senin Gibi Deyyus Adamla İşim Olmaz.
  • Bu Davranışının Deyyusluktan Başka Açıklaması Olamaz.
  • Bir De Seviyorum Diyorsun Densiz Deyyus Seni!

Deyyus, kadınlar tarafından namussuzluğa uğraması veya kadınların namussuzluk yapması sonucunda buna ses çıkarmayan erkekler için kullanılmaktadır. Olumsuz ve sövgü anlamında kullanılmaktadır. Bir bakıma bir erkek için kerata manasında da kullanılabilmektedir. Deyyusu genelde hakaret etmek için kullanan bireyler karşılarındaki kişinin olumsuz yönüne gönderme yapmak istemektedir. Halk arasında yaygın bir söylemdir ve erkeklerin olumsuz özelliklerini çağrıştırma amacıyla kullanılmaktadır. Karılarının veya yakını oldukları kadınların namussuzluğuna ses çıkarmayan erkeklerin deyyus olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle bu vurgudan yola çıkarak sövgü ve hareket manasında bu tip erkekler için deyyus terimi kullanılmaktadır.

içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın