Duyular Arası Aktarma Nedir? 10 Örnek
  1. Ana Sayfa
  2. Psikoloji

Duyular Arası Aktarma Nedir? 10 Örnek

Bir duyu organı ile anlaşılan herhangi bir kelimenin diğer başka duyu organı için kullanılmasına duyular arası aktarma denir. Benzer bir anlamı ise duyular ile aktarma, 5 duyu organımıza özgü duyuların anlatımını güçlü kılmak için başka duyular yerine kullanılmasına denir. Mesela ‘Tatlı’ sözcüğü tatma duygusunu anlatır fakat bu sözcüğü beni çok iyi dinleyebilirsin çünkü çok tatlı sesim var. Cümlesindeki tatlı kelimesi işitme duyusu ile kullanılmıştır. Duyularımızın her biri kendine özgü bir çözümleri vardır. Duyumuzun bir diğer duyumuzla yer değişmesine denir.

Duyular arası aktarım, dokunma, tatma, koklama, işitme ve görmek gibi duyuların farklı şekilde yer değiştirerek kullanılmasına da denebilir. Duyu aktarması yaparken yapılan ifadeler aynı zamanda deyim anlamında taşıyabilir.

Duyular Arası Aktarma Nasıl Olur?

Duyu aktarımı bir veya daha fazla duyumuza özelliklerin diğer duyulara aktarılmasıdır. Böylece görme duyusu ile ilgili bir özelliğin tat alma, duyma özelliği ile  koklama özelliği birbiri ile aktarımına denir.  Mesela, sıcak Sözcüğü dokunma duyusu ile algılayabiliriz. Ancak ‘sıcak renkler’ dediğimizde bu görme  duyumuza geçmiş olur. Duyu aktarımı bir nevi deyim aktarması anlamı taşır. 

Duyular Arası Aktarma Örnekleri

Duyular arası aktarım örnekleri, bu konuyu daha iyi kavrayabilmeniz için hazırlanmıştır. Örnekler şu şekilde;

1) Neden bize soğuk davranıyorsun? (Dokunma duyusu ile görme duyusu birleşir).
2) Aşırı sert konuştu. (Dokunma duyusundan işitme duyusuna aktarım).
3) Benim Sert bakışlarım insanları kırıyordu. (Dokunma duyusundan görme duyusuna aktarım).
4) Aksak bir sesle şarkı söyledi.(Görme duyusundan işitme duyusuna aktarım).
5) Kokuyu alınca Yüzündeki acı tebessümü herkes gördü. (İşitme duyusundan görme duyusuna katarım yapılmıştır). 
6) Dolabı açınca etrafa ekşi bir koku yayılmaya başladı. (Tatma duyusundan koklama duyusuna aktarım olmuştur.
7) Acı sözleri ile beni kendinden uzaklaştırdı.(Tatma duyusu ile işitme duyusu yer değiştirmiştir).
8) Eminönü’ne geldiğinizde çok aşırı bir balık kokusu sizi çevreler. (Dokunma duyusu ile koklama duyusu yer değişmiştir).
9) Sahilde çok tatlı bir rüzgâr esiyordu (Tatma duyusundan dokunma duyusuna geçiş yapılmıştı).
10) Yumuşak sesiyle bizi kendimizden geçirdi. (Dokunma duyusu ile işitme duyusu yer değiştirmiştir).

Umarım yazımızı faydalı ve bilgilendirici bulmuşsunuzdur. Beğendiyseniz, teşekkür olarak sizden yazımızı paylaşmanızı ve daha çok kişiye ulaşmasında yardımcı olmanızı rica ediyoruz.