İdari Amir Nedir? Ne İş Yapar? Nasıl Olunur?
 1. Ana Sayfa
 2. Eğitim

İdari Amir Nedir? Ne İş Yapar? Nasıl Olunur?

0

İdari amir, kurum ya da kuruluşlarda yönetimden sorumlu olan kişidir. Kurum veya kuruluşlardaki işleyişin genel sorumlusu idari amir olmaktadır. İdari amir genel olarak ilgili kurumun tüm işleyişinden ve çalışanlarından sorumlu tutulmaktadır. Kurumun iş güvenliğinden işleyişinin sağlanmasına kadar geniş yelpazede görev tanımına sahiptir. Özellikle devlet kurumlarında kurumun sorunsuz şekilde işlemesi için geçerli olan tüm konular kendisinin görev tanımı içindedir.

İdari Amir Ne İş Yapar?

İdari amir görevleri devlet kurumları için kurumun tüm işleyişine dair sorumlulukları içermektedir. Bu kapsamda;

 • Görev alanı ile ilgili mevzuatı takip ederek bu alandaki değişimleri kuruma uygular.
 • Kendisine gönderilen yazıların takip ve incelemesini gerçekleştirir.
 • Her iş gününde genel olarak kurum işleyişini denetler.
 • Mesai başlayış ve bitişinde bina içi ve dışı kontrolleri sağlar. Sorunlar ortaya çıktığında bunları çözmek için teknik personel ile görüşür.
 • Genel olarak temizlik denetimi yapar, temizliğin sağladığından emin olur.
 • Gerekli güvenli ve tasarruf tedbirlerinin alınmasından sorumludur.
 • Şikayet ve sorunlara dair çözüm bulur.
 • Bina ve odaların anahtarlarını muhafaza eder, bunlar için gerekli yetkilendirmeyi yapar.
 • Kurumdaki demirbaş eşyalarından korunması ve kullanılmasından sorumludur.
 • Kurumda gerçekleştirilecek etkinlikler ve toplantılardan sorumlu tutulmaktadır.
 • Bakım, onarım, ilaçlama gibi durumlara karşı gerekli takip ve kontrolleri sağlar.
 • Duyuru, afiş, bildiri gibi konular üzerinde yetki sahibidir.
 • Çalışanların takibinin ve performanslarının ölçülmesinden sorumludur.
 • Kurumda işe başlayacak veya işi sonlandırılacak kişilerin takibini yapar.
 • Kurumun işleyişi ile ilgili olarak raporlar hazırlar.

Bu görevlerin dışında kurumun tanımına göre farklı görevleri de idari amir üstlenebilir.

İdari Amir Nasıl Olunur?

İdari amir olmak için belirleme usulü uygulanmaktadır. Bu kapsamda dışarıdan girilecek bir sınav ile idari amir olma imkanı yoktur. Kurum veya şirketlerin yaptıkları iş sahasına uygun olacak nitelikte vasıfları taşıyan kimseler idari amir olabilmektedir.

İlgili İçerik: Mülki Amir Kimdir?

İdari Amir Görev Tanımı

İdari amir görevleri sorumluluğunu almış olduğu kurum veya şirketin güvenlik, temizlik, ulaşım, yemek ve idari işler olmak üzere gereksinim duyulan işlemleri yapan kimsedir. Bazı durumlarda idari amirin nöbete kalması da gerekebilir. Özellikle hastane gibi yerlerde bu durum söz konusu olmaktadır. İdari amir nöbet ücreti olarak da normal çalışanlardan daha fazla maaş alır.

Okulda İdari Amir Kimdir?

Okulda idari amir müdürdür. Müdür, okullarda idari amir olarak görev yapmaktadır. Müdürün görevleri arasında öğretmenlerin iş takibi, öğrencilerin isteklerinin karşılanması, dinlenmesi, sorunlarının çözülmesi, genel güvenlik, temizlik, bakım ve benzeri işler yer almaktadır. Okulda yapılacak olan etkinlik, program ve benzeri aktiviteler için de idari amir olarak müdür sorumlu tutulmaktadır. Bu kapsamda okul sınırları içerisinde yapılacak olan değişimler, eylemler, aktiviteler gibi durumlar için müdürden onay veya izin almak gereklidir.

Mülki İdari Amiri Kimdir?

Mülki idari amiri, yerel yönetimlerde en üst merci için kullanılmaktadır. Genelde mülki idari amir görev alanları devlet adına yürütülen alanlardır. Mülki amirler aynı zamanda bölge amiri olarak da görev üstlenebilir. Bu bakımdan vali, kaymakam, belediye başkanı ve muhtarlar mülki idari amir olarak kabul edilmektedir. Tek başına mülki idari amiri olma durumu söz konusu değildir. Kişilerin görev tanımlarına göre mülki idari amir tanımlaması yapılmaktadır. Görev dağılımında hiyerarşik bakımından en yüksek makamda olan bölgenin mülki amiri olmaktadır. Mülki amirin belirlenmesi için de İçişleri Bakanlığı’nın talimatları geçerli olmaktadır. İller için en yetkili mülki idari amiri vali olmaktadır. Bunun sonrasında vali yardımcısı, kaymakam ve belediye başkanı yetki açısından sıralamada yer almaktadır.

Umarım yazımızı faydalı ve bilgilendirici bulmuşsunuzdur. Beğendiyseniz, teşekkür olarak sizden yazımızı paylaşmanızı ve daha çok kişiye ulaşmasında yardımcı olmanızı rica ediyoruz.

Yorum Yazın