Okul Müdürü Öğretmene Nasıl Soruşturma Açar? 8 Soru 8 Cevap
  1. Ana Sayfa
  2. Eğitim

Okul Müdürü Öğretmene Nasıl Soruşturma Açar? 8 Soru 8 Cevap

0

Öğretmene soruşturma okul müdürü tarafından açılmaktadır. Disiplin soruşturmasının açılmasında ilk olarak yetkili olan okul müdürünün görevlendirilmesi söz konusu olur. Daha sonra soruşturma başlatılmaktadır. Disipline söz konusu olan işlem ile ilgili olarak rapor hazırlanmaktadır ve gerekli belgelerin toplanması sonucunda disiplin kurulu toplanır. Öğretmen bu kurula yazılı ya da sözlü olarak ifade verebilmektedir. Temel olarak müdürün açacağı soruşturmalar uyarı, kınama ve aylıktan kesme cezaları olmaktadır.

İçindekiler

Bir Öğretmene Soruşturma Nasıl Açılır?

Öğretmene soruşturma açmak için 657 sayılı devlet memurları kanunda belirlenmiş olan disiplin işlemleri temel alınmaktadır. Bunun yanında Milli Eğitim Bakanlığı merkezi disiplin yönetmenliği de talimatları belirlemektedir. Kınama, uyarı ve aylıktan kesme cezaları okul müdürü, kademe ilerlemesinin durması, görev yerinin değiştirilmesi gibi durumlar ise atamaya yetkili olan amirler tarafından yapılmaktadır.

Soruşturma açılmasının ilk aşamasında yetkili amir olarak bilinen kişinin soruşturma kapsamında muhakkik görevlendirmesi yapılmaktadır. Daha sonra da soruşturma başlatılmaktadır. Disipline sebep olan işlem ile ilgili olarak muhakkik rapor hazırlamaktadır. Özellikle ağır ceza gerektiren durumlarda gerekli olan belgelerin toplanması gerekmektedir. Öğretmenin ardından vereceği ifade kapsamında değerlendirme yapılmaktadır.

Okul Müdürü Öğretmene Ne Cezası Verebilir?

Okul müdürünün öğretmene verebileceği cezalar uyarı, kınama, aylıktan kesme cezaları olmaktadır. Aynı zamanda ağır disiplin suçu gerektiren durumlarda kurul kapsamında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası da verilmektedir.

Öğretmene Disiplin Cezasını Kim Verir?

Memur olarak görev yapan öğretmenler için disiplin cezası disiplin amiri tarafından verilmektedir. 657 kapsamında öğretmen olanların disiplin amiri okul müdürü olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda okul müdürleri soruşturma sonucuna göre disiplin cezası verebilmektedir.

Rapor Alan Öğretmene Soruşturma Açılır mı?

Rapor almış öğretmene soruşturma açılmamaktadır. Ancak rapor ile ilgili olarak şüphe duyulan bir durum varsa bu durumda soruşturma açılabilecektir. Örneğin öğretmenin sağlık durumuyla ilgili olarak gerçeği yansıtmayan ifadeler raporda yer alıyorsa disiplin amiri tarafından raporun geçerliliğinin belirlenmesi için soruşturma açılabilmektedir.

Ücretli Öğretmene Soruşturma Açılabilir mi?

ucretli ogretmene sorusturma acilabilir mi
ucretli ogretmene sorusturma acilabilir mi

Ücretli öğretmen olarak görev yapanlar 657 sayılı kanun çerçevesinde bulunmamaktadır. Bu yüzden söz konusu kanunun mevzuat hükümlerinin kendileri için uygulanması olanaklı değildir. Bu yüzden ücretli öğretmenlere soruşturma açılmaz ve devamında disiplin cezası da verilmemektedir. Ücretli öğretmenler için herhangi bir sorun olduğunda okul müdürü tarafından İl – İlçe Eğitim Müdürlüğü ile temas kurularak öğretmenin okul yerinin değiştirilmesi ya da öğretmenlik yapmaya uygun olmadığı hakkında dilekçe verilmektedir. Yapılan inceleme sonrasında il – ilçe müdürlüğü tarafından ücretli öğretmenin çalışması ile ilgili karar verilebilir.

Soruşturma Yapılmadan Disiplin Cezası Verilebilir mi?

Soruşturma olmadan verilmiş olan disiplin cezaları mahkeme kararlarına göre geçerli değildir. Disiplin cezasının verilmesi için mutlaka soruşturma açılması gerekir. Soruşturma kapsamında öğretmen için isnat edilen cezanın durumuna bakılmakta ve böylece soruşturma aleyhte tamamlanırsa disiplin cezası uygulanmaktadır. Eğer soruşturma olmadan öğretmen disiplin cezası almışsa bu durumu mahkemeye taşıyarak itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Söz konusu dava idare mahkemeleri tarafından görülmektedir. Dava sonucuna göre öğretmenin aldığı disiplin cezası da ortadan kaldırılacaktır.

Öğretmenler Hangi Kanuna Göre Ceza Alır?

Devlet okullarında, memur olarak görev yapan öğretmenler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na bağlıdır. Bu yüzden haklarında açılacak soruşturma ve alacakları disiplin cezaları da ilgili kanun kapsamında verilmektedir. Söz konusu kanunda öğretmenler ile birlikte devlet memurlarının hangi durumda disiplin cezası alacakları da belirtilmiştir. Bunun yanında işlenen kabahate göre diğer kanunlar kapsamında da memurların soruşturmaya dahil edilmeleri hukuken mümkündür.

Umarım yazımızı faydalı ve bilgilendirici bulmuşsunuzdur. Beğendiyseniz, teşekkür olarak sizden yazımızı paylaşmanızı ve daha çok kişiye ulaşmasında yardımcı olmanızı rica ediyoruz.

Yorum Yazın