Sıvılar Basıncı Aynen İletir Mi? Her Yöne Eşit İletir Mi?
  1. Ana Sayfa
  2. Bilim

Sıvılar Basıncı Aynen İletir Mi? Her Yöne Eşit İletir Mi?

0

Sıvılar basıncı aynen iletir mi sorusunun cevabını şu şekilde açıklayabiliriz: Sıvılar da katılar gibi kütle çekim (cisimlerin birbirine doğru uyguladığı çekme kuvveti) kuvveti etkisi altındadır. Katılardan farklı olarak sıvılar akışkandır ve konuldukları kabın şeklini almaktadırlar. Bundan ötürü bulundukları kabın sadece tabanına değil temas eden tüm yüzeylerine dik kuvvet uygularlar.

Sıvılar Basıncı Her Yöne Eşit İletir Mi?

Sıvılar basıncı her yöne eşit büyüklükte iletmektedir. Katılar basıncı aynen aldıkları gibi ağırlık merkezlerine doğru iletirler ancak sıvılar ve gazlar üzerlerine uygulanan basıncı, içinde bulundukları kabın ya da ortamın her yönüne ve eşit büyüklükte iletirler. Bu durum sıvıların ve gazların moleküler özelliğinden kaynaklanır.

Örneğin; Çok bilinen bir örnek olan çiviyi duvara çakmak istediğimizde kalın ucuna uyguladığımız kuvvet çivinin sadece sivri ucunun duvara girmesine sebep olur ama bir kap suya süzgeç veya benzer şekilde fazla deliği olan bir cisimle baskı uyguladığımızda suyu mümkün olan tüm deliklerden eşit bir şekilde yükseldiğini görürüz.

Sıvılarda Kapalı Kaptaki Gazlarda Kabın Her Tarafına Eşit Basınç Uygular Mı?

Sıvılarda kapalı kaptaki gazlarda kabın her tarafına eşit basınç uygulamaktadırlar. Sıvılar gibi gazlar da içinde bulunduğu kapların iç yüzeylerine basınç uygularlar ve gaz molekülleri arasındaki uzaklık, katı ve sıvılarınkine göre çok büyük olduğundan öz kütleleri çok küçüktür. Bundan dolayı kapalı kaptaki gazların ağırlığından dolayı yaptığı basınç ihmal edilecek kadar küçüktür. Gazlar bulunduğu kapalı kabın şeklini ve hacmini aldığı için sıvılar gibi temas ettiği her yüzeye eşit miktarda basınç uygularlar.

Sıvılar Bulunduğu Kabın Her Yerine Eşit Basınç uygular mı?

Sıvılar bulunduğu kabın her yerine eşit basınç uygulamamaktadır. Şimdi bunun nedenini hep birlikte inceleyelim. Bilindiği üzere sıvıların katılar gibi belli bir şekli bulunmamaktadır ve konuldukları kabın şeklini almaktadırlar. Bununla birlikte sıvıları oluşturan tanecikler öteleme hareketi ile yer değiştirebilmektedir. Bunlar sonucunda da sıvıların kabın her yerine eşit basınç uygulamadığına ulaşılmaktadır.

Durgun sıvılar içinde bulundukları kabın yalnızca tabanına değil yan yüzeylerine de basınç uygulamaktadır. İçerisi sıvı ile dolu olan bir kabın derinliği aynı olan tüm noktalarındaki basınç eşittir. Fakat bu soruya cevap verirsek cevabımız hayır olur çünkü sıvıların eşit basınç uyguladığı noktalar aynı yükseklikteki noktalardır.

Sıvılar Basıncı Aynı Doğrultuda İletir Mi?

Sıvılar basıncı aynı doğrultuda iletebilmek için gerekli şartları sağladığından dolayı sorunun cevabı “iletir” olmaktadır. Kapalı bir kabın içerisindeki sıvıya belirli bir basınç uygulandığında; uygulanan bu basınç hem sıvının hem de kabın iç yüzeyinin her noktasına aynen iletilmektedir. 

içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın