Fosiller Hangi Kayaçların İçerisinde Bulunur? 7 Soru 7 Cevap
  1. Ana Sayfa
  2. Bilim

Fosiller Hangi Kayaçların İçerisinde Bulunur? 7 Soru 7 Cevap

0

Fosillerin içerisinde bulunduğu kayaçlar; tortul kayaçlar, magmatik kayaçlar ve metamorfik kayaçlar. Bazen güzel korunmuş olan bazen ise erozyon ya da diğer olaylar ile tahrip edilmiş cansız organizma kalıntılarına fosil ismi verilmektedir. Fosiller, içinde bulunuş oldukları sedimanter kayaçların oluşturmuş bulunduğu jeolojik zamanlar hakkında bize bilgi vermektedirler.

Fosilleşme için en müsait ve verimli ortamın ise tortul kayaçların oluşumu olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte fosilleşme çok ender bir durum olarak karşımıza çıkıyor olsa da bazen magmatik kayaçlar ve metamorfik kayaçlarda da fosillerin bulunduğu bilinmektedir. Canlıların fosil haline gelmesi için uygun ortam ve şartların olması gereklidir.

Fosillere En Çok Nerede Rastlanır?

Fosillere en çok kumtaşı, kireçtaşı, çamurtaşı ve şeyl gibi tortul kayaçlarda rastlanmaktadır. Fosiller karasal ve denizsel ortamlarda yaşamış hayvan ve bitkilerin ölü organizmaları ve onların izlerini bünyelerinde taşımaktadırlar. Okyanus tabanlarından dağların zirvesine kadar dünyanın birçok yerine yayılmış şekilde bulunmaktadırlar ve birçok farklı bölgede rastlamamız mümkündür. Ülkemizin de fosil stoku açısından zengin bir ülke olduğu tahmin edilmektedir.

Fosiller Kayaçlar Arasında Bulunur Mu?

Fosiller kayaçlar arasında taşlaşmış yapılar şeklinde bulunmaktadırlar. Genel olarak milyonlarca yıl önce yaşamış halde bulunan ve bitkilerin veya hayvanların kalıntılarından oluşan taşlaşmış yapılar olabilmeleri ile beraber kayaçların arasında da bu formda bulunmaktadırlar. Bu yapılara dünyanın her yerinde rastlamak mümkündür.

Fosiller Tabakalı Kayaçlar İçinde Bulunur Mu?

Fosiller tabakalı kayaçlar içinde bulunurlar fakat sadece buralarda bulunmamak ile beraber kumtaşı, kireçtaşı, çamurtaşı ve şeyl içerisinde de bulunmaktadır. Bütün bu saydıklarımızla beraber fosillerimizin deniz diplerinden dünyanın yüksek bölgelerine kadar her yerde rastlamamız mümkündür dememiz yanlış bir ifade olmaz.

Alt Kayaç Tabakasında Bulunan Fosiller Üsttekine Göre Daha Eski Midir?

Alt kayaç tabakasında bulunan fosiller üsttekine göre daha eski fosillerdir. Fosiller belirli bir birikim sonucunda oluşurlar ve alt tabakada yer alan fosillerin daha önce oluştuğu bilinmektedir. Alt tabakadaki fosiller yapılan araştırmalara göre üst tabakalarda bulunan fosillerden daha önce oluşmuş yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Fosiller Sadece Kayaçlarda İçinde Oluşur Doğru Mu Yanlış Mı?

Fosiller sadece kayaçlarda içinde oluşmamaktadır. Bu ifade doğru bir ifade değildir. Fosiller kayaçların içinde bulunmalarının yanı sıra dünyanın denizler üzerinden en derinlerine diplerine kadar en yükseklerine dağ tepelerine kadar da kayaçlar dışarısındaki başka yerlerde de karşımıza çıkmaktadırlar. Fosil oluşumu için en uygun ortamlar ise daha çok denizsel ortamlarda bulunur.

Fosiller Canlıların Kalıntılarından Oluşur Doğru Mu Yanlış Mı?

Fosiller canlıların kalıntılarından oluşur bu doğrudur. Yaşamını yitiren canlılar fosilleşme denilen birtakım fiziksel ve kimyasal olayların yaşanmasının ardından ölü organizmaları fosil şeklinde adlandırılmaktadır. Bu fiziksel ve kimyasal olayların gerçekleşmesinin ardından canlılar uygun ortamlarda fosil haline gelmektedirler.

içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın