Sincap, Yılan, Fare ve Timsah Doğurarak Mı Çoğalır?
  1. Ana Sayfa
  2. Hayvanlar Alemi

Sincap, Yılan, Fare ve Timsah Doğurarak Mı Çoğalır?

0

Hayır, timsahlar yumurtlayarak çoğalmaktadır. Timsahlar birer sürüngendir ve sürüngenler yumurtlayarak çoğalırlar. Timsahlar karada ve suda yaşayabilen sürüngenlerdir. Sürüngen oldukları için kısa ayakları vardır. Timsahlar kış uykusuna yatan hayvanlardır. Sürüngenlerde yavru bakımı yoktur bu yüzden timsahlarda yavru bakımı görülmez.

İçindekiler

Yılan Doğurarak Mı Çoğalır?

Hayır, yılan doğurarak değil yumurtlayarak çoğalır. Yılanlar da timsahlar gibi birer sürüngendirler ve yumurtlayarak ürerler. Hem suda hem karada yaşayabilen türleri vardır. Sürüngen oldukları için yılanların da kış uykusuna yattığını söyleyebiliriz. Yılanlarda da timsahlarda olduğu gibi yavru bakımı yoktur.

Sincap Doğurarak Mı Çoğalır?

Evet sincaplar doğurarak çoğalırlar. Sincaplar memeli hayvan oldukları için doğurarak ürerler. Sincaplar kemirgen memelilerdir. Yavrularını sütle besleyip yavru bakımı gösterirler. Otobur canlılardır ve çiftleşme dönemleri haricinde tek yaşamayı tercih ederler.

Fare Doğurarak Mı Çoğalır?

Evet, fareler doğurarak çoğalır. Fareler memeli hayvanlardır bu yüzden yumurtlamak yerine doğurarak çoğalırlar. Fareler de sincaplar gibi beslenme şeklinde göre kemirgen memelilerdir. Yavrularını sütle beslerler ve yavru bakımları vardır.

Omurgalı Hayvanlar Nasıl Sınıflandırılır?

Hayvanlar omurgalı, omurgasız almak üzere sınıflandırılırlar. Yapılan bu sınıflamanın alt başlığı olarak omurgalılar, ortak özelliklerine göre kendi içlerinde sınıflandırılmıştır. Her sınıfın kendine özel bazı ortak özellikleri vardır. Ortak özelliklere örnek olarak solunum biçimleri, kış uykusuna yatıp yatmama durumları, boşaltım yapma biçimleri, solunum organları ve yapıları verilebilir. Bu ortak özellikler çevresinde omurgalı hayvanlar 5 ana başlık altında toplanmışlardır.

Omurgalı hayvanların alt 5 başlığı şu şekildedir:

  • Balıklar
  • İki yaşamlılar (Amfibikler)
  • Sürüngenler
  • Kuşlar
  • Memeliler.

 Sürüngenlerin Genel Özellikleri Nelerdir? Doğurarak Mı Çoğalırlar?

Bu sınıflandırmanın bir üyesi olan sürüngenler genel olarak yumurtlayarak çoğalan hayvanlardır. Sürüngenlerin vücutları pullarla kaplıdır ve akciğer solunumu yaparlar. Yumurtlayarak çoğalan hayvanlara örnek olarak balık türleri ve kuşlar örnek verilebilir.

Memelilerin Genel Özellikleri Nelerdir? Doğurarak Mı Çoğalırlar?

Sınıflandırmanın diğer bir üyesi olan memeliler ise doğurarak çoğalırlar. Memelilerin genel özelliklerinden bazıları vücutlarının kılla kaplı olması, akciğer solunumu yapmaları, yavrularını sütle beslemeleridir. Doğurarak çoğalan hayvanlara köpek, inek, tilki, fok balığı ve insan örnek verilebilir.

Umarım yazımızı faydalı ve bilgilendirici bulmuşsunuzdur. Beğendiyseniz, teşekkür olarak sizden yazımızı paylaşmanızı ve daha çok kişiye ulaşmasında yardımcı olmanızı rica ediyoruz.

Yorum Yazın