Böcekçil Bitkiler Nelerdir? Özellikleri ve 12 Soru 12 Cevap
  1. Ana Sayfa
  2. Hayvanlar Alemi

Böcekçil Bitkiler Nelerdir? Özellikleri ve 12 Soru 12 Cevap

0

Böcekçil bitkiler şu şekildedir;

  • Drosera tipi
  • Dionea tipi
  • Nepenthes tipi
  • Baloncuk tipi

Bu bitkiler kendi içlerinde farklı türleri barındırmaktadır. Temel olarak hepsi böcek ile yani et ile beslenen bitkilerdir.

Böcekçil Bitkilerin Özellikleri

Böcekçil bitkilerin temel özellikleri şu şekildedir;

  • Drosere tipi; bu bitkiler yaklaşık olarak 200 türden oluşmaktadır. Yaprak yüzeylerinde kaplı halde bulunan saplı mukoza bezleri vardır. Avlarını da buradan yayılan salgı ile tuzağa düşürerek yakalamaktadır. Böceklerin tüketimi toprağın gerekli mineral özelliklerinden yoksun olması için kullanılmaktadır. Boyut ve şekil olarak farklılık gösteren türleri dünya genelinde görülebilir. Uzun sap ucunda yer alan ve yaprağın ayasına karşılık olarak bulunan kısımda, bol miktarlarda yapışkan başçık şeklinde bezler bulunur. Yapışkan kısma konmuş olan böcek burada yapışarak kalmaktadır. Çırpınma yaptıkça yaprak kapanır. Yakalanan böceğe gelen enzimler ise böceğin sindirim yapılmasını sağlamaktadır.
  • Dionea tipi; bu familyada sık bilinen böcekçil bitkiler yer alır. Sinekkapan veya Venüs sinek kapanı bu aileye aittir. Özellikle ABD’de sulak alanlarda sık görülür. Böcek, örümcekgil ve küçük omurgasızlar ile beslenmektedir. Çok yıllık olan bitki dikenli yapraklarını ani şekilde avının üzerine kapatarak avını sıkıştırır. Ardından sindirici sıvıyı salgılayarak avının ölmesine, beş ile yirmi gün arasında da sinmesini sağlar. Bitkide elektrik içeren bir özelliğin olduğu da iddia edilmektedir. Bitki yapraklarının iki uç kısmında bulunan üçgen şeklinde üçer tüyün, fiziksel eylemleri elektriksel uyarılara dönüştüğü bulunmaktadır. Torf içinde yaşayan bu bitkiler, mineral alamadıkları için av yöntemi ile mineral ihtiyaçlarını gidermektedir.
  • Nepenthes tipi; Özellikle Uzak Doğu coğrafyasında görülen ve 120 kadar tür barındıran familyadır. Yaprak kısmı ibrik formundadır. İbriğin uç tarafında kapak bulunmaktadır. Eğer böcek iç kısma girerse uç kısımda yer alan kapak kapanır ve iç kısımda sıvı salgılanarak bitki azot ihtiyacını karşılar.
  • Baloncuk tipi; Azot açısından fakir olan topraklarda yaşayan çeşitlerdir. Saplı yaprakları parçalı yapıdadır. Yaprak parçalarının bazıları ise balon formundadır. Baloncuktan içeriye giren böcek veya küçük canlılar içindeki sıvı ile sindirilir.
bocekcil bitki fotosentez yapar mi
bocekcil bitki fotosentez yapar mi

Böcekçil Bitki Fotosentez Yapar mı?

Böcekçil bitkiler fotosentez yapabilir. Bitkilerin gelişmesi için fotosentez çok önemlidir. Ancak böcekçil bitkiler mineral ve azot açısından uygun olmayan topraklarda yaşadıklarından çoğunlukla fotosentez yapma olanağı bulamaz. Bu yüzden de azot ve mineral ihtiyaçlarını böcek yiyerek giderir. Yaşamakta oldukları toprağın fakir olması, yetişmeleri için gerekli olan bileşenleri böceklerden almalarına yol açmaktadır.

Böcekçil Bitkiler Hücre Dışı Sindirim Yapar mı?

Böcekçil bitkiler hücre dışı sindirim yapar. Böcek yeme sırasında yakalamış oldukları böceklerin sindirimi dışarıya salınan enzim ile mümkün olmaktadır. Bu enzim öncelikle proteinleri sindirmekte, sonrasında ise amino asitleri hücre içine almaktadır. Aynı zamanda böcekçil bitkilerde hücre içi sindirim de görülmektedir. Hücre içine almış oldukları aminoasitlerin yardımı ile kendilerine gerekli olacak proteinlerin sentezlenmesini sağlarlar. Dış ortamda bulunan aminoasitleri hücre içine difüzyon veya aktif taşıma ile almış olurlar.

Böcekçil Bitki Aktif Hareket Eder mi?

Böcekçil bitkiler aktif olarak hareket eder. Temelde tüm bitkiler hareket edebilmektedir ancak bunlar kısıtlıdır. Böcekçil bitkiler ise bitki sınıfı içinde en çok hareket edenlerdir. Çok kısa zamanda hareketleri meydana geldiği için de çıplak göz ile görülmeye uygundur. Kapanma veya sindirme özellikleri aktif hareketlerinin bariz örneğidir.

Böcekçil Bitki Tek Hücreli mi?

Böcekçil bitkiler, bitki sınıfına mensup olduğundan ökaryot ve çok hücreli yapıya sahiptir. Bu yüzden tek hücreli yapıda değildir.

Böcekçil Bitki Hücre Duvarı Var mı?

Böcekçil bitki hücre duvarına sahiptir. Hücre duvarı bitkinin hücre yapısını korumaktadır. Hücrelere şekil vererek aynı zamanda yapısal anlamda dayanıklılık da kazanmaktadır. Ayrıca bitkinin yerçekimine karşı koymasını, fazla su alımı ile şişerek patlamasını önlemektedir. Hücre zarı gibi seçici geçirgen olmayan hücre duvarı, bitkinin gelişimi için önemlidir.

Böcekçil Bitkiler Nerede Yaşar?

Böcekçil bitkiler yaşam alanları olarak tropik ve subtropik bölgelerde bulunur. Genel olarak yaşadıkları toprak fakirdir ve bu yüzden besin ihtiyaçlarını böcekleri yiyerek giderirler. Coğrafi olarak Kuzey Amerika kıtasında ve Uzak Doğu’da yaygındırlar. Bunun yanında bazı böcekçil bitkiler diğer kıtalarda da görülmektedir.

Böcekçil Bitki Ototrof Mudur?

Böcekçil bitkiler ototrof ve heterotroftur. Çünkü fotosentez yaparak besin ihtiyacını karşılayabilir ve ayrıca üzerine konmuş olan böcekleri kapanlarına sıkıştırarak yiyebilirler. Bu durum böcekçil bitkilerin yaşam isteklerinden kaynaklanmaktadır. Normalde toprak ve havadan bitkiler gerekli olan besinleri alabilmektedir. Ancak böcekçil bitkiler besin değerleri açısından yetersiz bölgelerde bulunduklarından etçil beslenme yaparak gerekli olan besinleri alabilmektedirler.

Böcekçil Bitki Parazit mi?

Böcekçil bitki parazit olarak kabul edilebilir. Çünkü gelişimi için böcek yemektedir. Biyolojide tek taraflı menfaate dayalı olarak yaşam sürdüren canlılar parazit olarak adlandırılmaktadır. Böceğin ölümü için kendisine hiçbir yarar yokken bitki için yarar sağlanmaktadır.

Böcekçil Bitki Ne Depolar?

Böcekçil bitki polisakkarit nişasta depolamaktadır. Bu bileşen gerekli durumlarda böceğin parçalayarak tükettiği besindir. Özellikle uzun süreler kendisine av bulamadığı durumlarda depolamış olduğu besini tüketir. Bu sayede de zor durumlara karşı koyabilir.

Böcekçil Bitkiler ve Öglena İçin Hangi Özellikler Ortaktır?

Böcekçil bitkiler ve öglenalar için en belirgin ortak özellik ikisinin de hem ototrof hem de heterotrof olmalarıdır. Öglenalar da tıpkı böcekçi bitkiler gibi ışık bulduklarında beslenme ihtiyaçlarını fotosentez yaparak karşılamaktadır. Ancak ışığın yetersiz olduğu zamanlarda etçil beslenme ile ihtiyacı olan besinleri alırlar. Bir diğer özellik de öglenaların da parazit olmasıdır. Karşı taraftan çıkar sağlamaya dönük olarak hareket eden bu canlılar da parazit sınıfı içerisine girerek değerlendirilmektedir. En büyük farkları ise köklü yapıda olmadıklarından sınırsız hareket edebilmeleridir.

içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın