Jön Türkler (Genç Osmanlılar) Kimlerdir? Amaçları ve Yaptıkları

Jön Türkler, Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkmış olan yenilikçi, meşrutiyetçi ve modern bir zihniyetler hareket eden ‘’Genç ve Aydın’’ kuşaktır. 2.Abdülhamid döneminde devlete muhalif tavırları ile ön plana çıkmışlardır. İdeolojik yapılarına baktığımıza ise Fransız burjuvasının yapıları ile benzerdir. Fransız burjuvası, gücünü arttırdığında sesini duyurmak için siyasi bir mücadele içine girmiştir.

Jön Türkler’de ortak bir fikir vardır; padişahlığın yanı sıra bir de meclis olmasıdır. Ortaya çıktıkları ilk anda monarşiyi yıkıp direkt olarak cumhuriyeti getirmeyi hedeflememişlerdir. Bu durum sonradan gerçekleşen olaylarla birlikte cereyan etmiştir.

Jön Türkler’in Amaçları Nelerdir?

Jön Türkler’in amacı, padişahlığın yanı sıra bir meclis olmasıdır. Bu meclis isteği Kanun-i Esasi’nin yürürlüğe girmesi ile net olarak tescillenmiştir. Meşruti düzen sağlanmıştır.

Jön Türkler’in Akıl Hocası Kimdir?

Jön Türkler’in akıl hocası Kalust Sarkis Gülbenkiyan’dır. Ermeni iş adımı Gülbenkiyan, Üsküdar’da doğan Gülbenkiyan, 1955 senesinde dünyanın en varlıklı insanı olarak hayatını kaybetmiştir.

Jön Türkler’in Fikir Yapısını Hangi Olaylar Etkiledi?

Jön Türkler’in fikir yapısı, bulunduğu dönemin şartlarına ve olaylarına göre şekillenmiştir. Bu olaylar şu şekildedir;

 • Makedonya ile bir türlü çözülemeyen problemler.
 • Yunan çetelerin yaptıkları huzursuzluklar.
 • Bulgaristan’ın kurulması (İsmen vergiye tabi).
 • Girit’te sıkça ayaklanmaların yaşanması.
 • Ermenilerin sürekli olarak özerk bir Ermeni devleti kurmak istemeleri.
 • Arnavutlar’ın Avrupa’daki anarşik yapıları.
 • Araplar’ın siyasi yönden uyanışları.
 • Ulema sınıfının tekrar güç kazanması.
 • Osmanlı’daki okulların işlevlerini yitirmesi.
 • 2.Abdülhamid’in Osmanlı’yı tekrar eski günlerine döndürmek için yaptığı faaliyetler.

Jön Türk Yayınları Nelerdir?

 • Meşveret
 • Mizan
 • Osmanlı Gazetesi
 • Şuray-ı Ümmet
 • İçtihat
 • Mecmua-i Kemal
 • Mesavve
 • Şikaya Dergisi
 • Şark ve Garb

Jön Türk Üyeleri

Jön Türkler’de yaklaşık olarak 2000 üye vardır ancak en bilinenleri şunlardır;

 • İbrahim Şinasi Efendi
 • Ali Suavi
 • Namık Kemal
 • Ahmet Cevdet Paşa
 • Abdullah Cevdet
 • Ahmet Rıza
 • Yusuf Akçura
 • Prens Sebahattin
 • Ahmet Rıza
 • Derviş Hüma
 • Edhem Ruhi
 • Emir Şekib Arslan
 • Halil Ganem
 • Hüsrev Sami
 • Hacı İbrahim Paşazade Hamdi
 • Tunalı Hilmi
 • Tarsusizade Münih

Jön Türkler Ne Zaman Kuruldu?

Jön Türkler 1880’lı yıllarda  Osmanlı Devleti’nde yenilikçi bir zihniyet ile kurulan bir topluluktur.

Genç Osmanlıların Amacı Hangi Rejimi İlan Etmekti?

Genç Osmanlılar’ın amacı meclisin de olduğu bir rejim kurmaktı. Bu rejim de Meşrutiyet ile gündeme gelmiştir.

Genç Osmanlılar Hangi Padişahı Tahta Çıkardı?

Genç Osmanlılar’ın tahta çıkardığı padişah 2.Abdülhamit’tir. Meşrutiyeti getirme sözü vermesinden dolayı 2.Abdülhamit tahta çıkarılmıştır.

Mustafa Fazıl Paşa Jön Türkler Cemiyeti’nin Üyesi Midir?

Mustafa Fazıl Paşa Jön Türkler Cemiyeti’nin bir üyesidir. Ülke dışına sürgün edildikten sonra Paris’e yerleşmiştir.

Mustafa Kemal Paşa Jön Türk Müdür?

Mustafa Kemal Paşa Jön Türk değildir ancak Jön Türkler’in fikirlerinden etkilenmiştir.

Jön Türkler ve İttihat ve Terakki Aynı Mıdır?

Jön Türkler ile İttihat ve Terraki aynı olmasa da benzerdir. Fikirleri, yenilikçi olmaları ortak özellikleridir. İttihat ve Terraki daha önceden kurulmuştur.

içeriğimizi oylayın
Yazar: Sinan

1982 İstanbul doğumluyum. İlk, orta, lise ve üniversite eğitimimi İstanbul'da tamamladıktan sonra Çanakkale'ye yerleştim. Birkaç yıllığına ticaret hayatının içinde bulunduğum için aktif olarak ilgilenemediğim programlama ve web tasarım kariyerime, burada içerik yazarlığı yaparak devam ediyorum.

Yorum yapın